Úvod > Co chcete dělat? > Hadí stezka na Pancíř

Hadí stezka na Pancíř

Příroda
Naučná turistická stezka se věnuje především místním rostlinám a živočichům žijícím na území NP Šumava pod horou Pancíř na Železnorudsku. Zhruba 3 km dlouhá cesta vede z Gerlovy Hutě na vrchol Pancíře.
Z Gerlovy Huti na prameniště Řezné vede naučná Hadí stezka. Stezka, která je dlouhá 4,6 km, se věnuje místní fauně a flóře.

Jakkoli se může z jejího názvu zdát, že pojednává o hadech, není tomu tak. Tato naučná stezka si klade za cíl podat návštěvníkovi zdejší krajiny informace o místní přírodě. Jediným hadem, kterého zde můžete s velkým štěstím spatřit, je zmije obecná (Vipera berus). Tento velice plachý tvor, bystře reagující na otřesy půdy se vyskytuje na vlhkých a světlých místech, jako jsou podmáčené louky, světlé okraje lesů a plochy rašelinišť. Mají také rády kamenné snosy a meze, kde se mohou vyhřívat a snadno schovat do děr mezi balvany.

Ani s dalšími plazy to není na Šumavě příliš slavné. Je to dáno tím, že nemají stálou tělesnou teplotu a jsou odkázáni na teplo zvenčí. To je v horských oblastech nedostatkovým zbožím, a tak se ve vyšších částech Šumavy vyskytují již jen dva další druhy plazů. Kromě zmiňované zmije obecné je to ještě známá beznohá ještěrka slepýš křehký (Anguis fragilis) a nohatá ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Celý popis
Naposledy změněno: 5. 6. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Orea Resort Horizont Šumava

Orea Resort Horizont Šumava

Železná Ruda, Šumava
Orea Hotel Špičák

Orea Hotel Špičák

Železná Ruda, Šumava
Hotel Stella na Šumavě

Hotel Stella na Šumavě

Železná Ruda, Šumava