Úvod > Co chcete dělat? > Galerie Zlatá husa

Galerie Zlatá husa

Kultura
Galerie Zlatá husa spravuje jednu z největších soukromých sbírek umění v Čechách, která nejen pro svůj značný rozsah, ale i díky bohaté a otevřené struktuře patří k nejvýznamnějším kolekcím v zemi.
Galerie Zlatá husa sídlí v centru Prahy nedaleko Staroměstského náměstí v Dlouhé ulici č.12. Dům nesl název u Zlaté husy od středověku. Stojí na rohu Dlouhé a Masné ulice. Je jedním z posledních měšťanských domů, který nevzal za své během velkorysých úprav ulice v metropolitní třídu s honosnými vícepatrovými činžovními domy. 

Majitel sbírky, dr. Vladimír Železný, buduje tuto kolekci českého výtvarného umění zhruba od roku 1997. Tehdejší trh nabízel řadu vynikajících děl. Některá byla postupně restituována ze státních fondů, jiná získaná od potomků původních sběratelů buď přímo nebo z aukcí. Nesmíme také opomenout důležitý fakt a to ten, že značný počet děl byl do Česka navrácen, díky velkému osobnímu nasazení a nemalým nákladům, ze zahraničí. 

Dalším významným zdrojem akvizic byly samotné ateliéry umělců generace 60.let, které Vladimír Železný znal a obdivoval už jako mladý publicista a novinář. Vzájemný respekt a nadstandardně korektní vztahy těchto rozdílných světů umožnily dr. Železnému v mnoha případech přednostní právo výběru početných konvolutů děl přímo od tvůrců. 

Základní fond čítající přibližně 1000 děl byl soustředěn už do roku 2000. V současné době fond spravuje okolo 1700 položek. Jedná se o obrazy, plastiky a práce na papíře z období 1900 – 1969.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 8. 2020