Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Hradiště Butovice

Hradiště Butovice

Památky
Hradiště Butovice představuje významnou archeologickou lokalitu dokazující osídlení pražské kotliny.
Hradiště Butovice je situováno na mohutné ostrožně obtékané ze tří stran Prokopským
a Dalejským potokem.
Na severovýchodní straně přechází hradiště do mírně se zvedající plošiny ukončené na východě Dívčími hrady.

První sídelní rozvoj prožívala lokalita v pozdní době kamenné. Období řivnáčské kultury kolem r. 3000 př. n. l. je doloženo bohatými nálezy zlomků keramiky a kamenných nástrojů místní produkce.

Druhý rozkvět představuje slovanské osídlení s vrcholem v 9. stol. n. l. Tehdy bylo vybudováno opevnění z kamene a hlíny po celém obvodu ostrožny a dvě linie příčných valů, dodnes dobře viditelných v terénu jako vyvýšené meze.

Cesty k památce vedou po turistických značkách buď z Prokopského údolí, nebo přes Jinonice.
Celý popis
Naposledy změněno: 17. 5. 2019

Ubytování a restaurace v okolí