Úvod > Kalendář akcí > Výstavy > Art Week Liberec 2018
Výstavy

Art Week Liberec 2018

V termínu 16. až 22. června mohou Liberečané a fanoušci umění navštívit festival současného umění ART WEEK. Pro letošní třetí ročník festivalu jsou připraveny umělecké intervence, přednáška, performance, komentované prohlídky.
Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu je zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků umělcem najatých. Umělecké dílo tak vzniká bez přímého manuálního zásahu svého tvůrce. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových médií, digitálního umění, postinternetu ad. Mluvíme o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly. Na místo tradičních tahů štětce nebo sochařské modelace pozorujeme pokusy a přiznané fyzikální kompromisy pokoušející limity médií, přednastavených mentálních vzorců či profesí nutně neovládaných samotnými umělci. I přes programování podobného typu děl vytváří oproti tradičnímu řemeslnému pojetí specifický autorský záznam. (NE) DOTÝKAT SE – dnes znamená nejen tvořit, ale i hledat vlastní rukopis. Soustředěný zájem o samotnou metodu vzniku uměleckých děl dovoluje široké rozkročení se mezi různorodými typy současného umění, které již nespojuje jen médium malby, sochy či instalace, nýbrž samotná pozice autora. Zároveň lze sledovat současné možnosti propojení umění a techniky/vědy.

Zahájení festivalu současného umění ART WEEK LIBEREC 2018 proběhne 16. 6. 2018 od 15:30 hodin na adrese nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec. Součástí slavnostního odpoledne je zvuková performance Maxe Mohla a komentovaná prohlídka v kině Varšava za účasti umělecké skupiny Rafani.

ART WEEK 2018

1) Petr Dub (*1976 Praha, CZ)
16. 6. – 22. 6. 2018  |  Oblastní galerie Liberec − Lázně, Masarykova 723/14, Liberec
Otevřeno denně mimo pondělí 10:00−17:00, čtvrtek 10:00−19:00 (ve čtvrtek vstup zdarma). V neděli 17. 6. v rámci komentované prohlídky vstup zdarma, v ostatních termínech dle ceníku Oblastní galerie Liberec.

Hermann R. není doma
plátno, dřevo, klíčovací barva, tapeta, site-specific instalace, 2018
Petr Dub ve své tvorbě systematicky zkoumá možnosti současné malby. Pro svoji práci používá klasické materiály – plátno, barvy a dřevěné „rámy“, ale zcela záměrně porušuje konvenci jejich tvaru a výstavních limitů. V Dubově podání se míchají hodnoty vysokého galerijního umění či jeho historie se světem laciných vizuálních efektů evokujících mainstreamovému publiku krásu.

Pro letošní ročník ARTWEEKu připravil Petr Dub intervenci v Oblastní galerii Liberec. Navazuje tak na výstavy, které byly představeny v rámci projektu Prostory mezi obrazy v Galerii města Třince a v pražské Galerii NOD v první polovině letošního roku.

Dílo Hermann R. není doma je věnováno otázce, jak je utvářena naše smyslová a rozumová zkušenost. V připravované instalaci pro ARTWEEK autorovi nejde ani tolik o vytvoření kompletního a kontrolovaného zážitku, jako spíše o mezery mezi informacemi, které sice přenáší lidské oko, ale interpretuje náš mozek. Dub pro tento experiment využívá abstraktní monochromatické obrazy a kombinuje je s významem modré barvy využívané pro tvorbu digitálních triků a efektů. Situace díla v galerii není pro autora finálním řešením, ale vlastním diváckým záznamem nekonečné variace možností. Oním Hermannem R. v názvu intervence totiž není nikdo jiný než tvůrce slavného Rorschachova testu používaného v psychologii k rozboru osobnosti.

2) Ching Chuan Hu (*1990 Taipei, TWN)
16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

Uncanny field
video, 5:29 min, 2017–2018

Rhythmic loop
video, 2:17 min, 2016

Taiwanská umělkyně věnující se novým médiím představuje v Liberci dvě videa Uncanny field a Rhythmic loop. Autorka ve svém díle akcentuje různorodost mezi skutečností a iluzí, mezi technologií a lidskostí. Hu mixuje obrazy virtuálního digitálního světa s reálnými situacemi. Videosmyčka Uncanny field  (2017–2018) odkazuje k digitální éře komunikace, kdy se stírají rozdíly časového pásma, desítek a stovek kilometrů a dalších znaků, které jsou transformovány softwarem nebo virtuálními avatary. Dílo Uncanny field není výhradní oslavou ani kritikou současné situace komunikace, spíš připomenutím hranic právě mezi realitou a přeludem. Umělkyně pracuje s pojmem „reprodukce nové reality“, který rozvíjí skrze svá díla.

3) Aleš Novák (*1979 Chomutov, CZ)
16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

z cyklu O nestálosti srdce a o Bohu jako posledním cíli
mixed media, 2018
Díla Aleše Nováka jsou specificky rozkročena mezi jeho uměleckou a architektonickou zkušeností. Novák vystudoval Fakultu umění a architektury v Liberci, později pak Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a stáže absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze a izraelské Bezalel v Jeruzalémě. V rámci libereckého festivalu současného umění autor představí výsek tvorby, která právě možná balancuje na hraně architektonických vizí a sochařského uchopení. Autorovy objekty maximálně napínají divákovu imaginaci. Vzdálenost známého a abstraktního se propojuje ve specifický vizuální zážitek.

4) Anastasiia Polishchuk (*1995 Kyjev, UKR)
16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | OC Forum Liberec, 1. patro, (vedle nově otevřeného Sportisima) nám. Soukenné 669/2a, Liberec

vstup zdarma

Duchampovské peklo
mixed media, site-specific instalace, 2018
Anastasiia Polishchuk představuje cyklus objektů s názvem Duchampovské peklo, který ideově navazuje na slavného konceptuálního umělce Marcela Duchampa (1887–1968). Koncept ready mades, objektů běžné denní potřeby přenesených do nových uměleckých souvislostí ovlivnil dějiny umění 20. století. Polishchuk právě v kontextu manipulace a nových vizuálních a ideových spojení propojuje nejrůznější objekty – staré, nové, krásné, ošklivé… Balancuje na hranici jasného a absurdního. Některé objekty spojuje do jemných kompozic, jiné nechává samostatně vyniknout. Autorka používá i performativní momenty, kdy se sama stává součástí instalace a kompozice. Anastasiia Polishchuk je studentkou architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

5) Jaroslav Prokeš (*1977 Frýdlant, CZ)
16. 6. – 22. 6. 2018 od 00:00 do 24:00 | Revoluční 66/2, Liberec

vstup zdarma

Se zřetelem k výkladu
mixed media, site-specific instalace, 2018
Instalace Jaroslava Prokeše Se zřetelem k výkladu podrobuje výlohu, hraniční a sporné území soukromého a obecného, pohledu umělce. Primární funkce výlohy sdílet, oslovit a informovat kolemjdoucího je plně zachována i popřena zároveň. Ve vizuálně nepřehlédnutelné projekci na ploše výkladu skla je svícen obraz chvějivé, černobílé struktury vycházející ze „zrnění“ někdejších analogových televizních přijímačů. S odkazem k realizaci díla Situace 0 práce rozvádí možnosti takového „zobrazení“, propojení analogového šumu s realitou/situací. Možnosti „výkladu“ bez ambicí seznamovat s trendy, informovat, být vizitkou, lákat ke koupi…

Jaroslav Prokeš vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a nyní působí na katedře výtvarných umění FUA TUL.

6) Rafani (*2000 Praha, CZ)
16. 6. – 20. 6. 2018 | kino Varšava


Frýdlantská 285, Liberec 1
16. 6., 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
18. 6. − 20. 6., 14:00, 15:00, 17:00, 18:00
vstup zdarma
16. 6., 17:30 komentovaná prohlídka s Rafany
Teaser
HD video, 00:06:06, 2016

Balance of New
HD video, 00:18:00, 2016

Umělecká skupina Rafani existuje na české umělecké scéně od roku 2000. Průběžně se ve skupině vystřídala řada umělců a teoretiků. Aktuální členové skupiny jsou Zuzana Blochová, David Kořínek, Jiří Franta, Marek Meduna a Luděk Rathouský.

Skupina Rafani je známá svým společensky a politicky angažovaným přístupem k umění. Do této kategorie můžeme zařadit i dvě videa prezentovaná v kině Varšava Teaser (2016) a Balance of New (2016), která se kriticky vyjadřují k současné situaci. Přivlastněním si populárních formátů hudebního videa a televizního zpravodajství se vztahují k dominantním vizuálním a komunikačním strategiím médií. Dynamicky, s písní na rtech, napříč kontexty a významy.

Výstava obrazů Marie Blabolilové

Obrazy plné citu, poetiky a lyričnosti, to je tvorba Marie Blabolilové. Přijďte se podívat na aktuální tvorbu autorky, držitelky mnohých ocenění, malířky jejíž dílo je nepřehlédnutelné na současné malířské scéně.
Liberec, Liberecký kraj

Základy techniky intarzie a práce se dřevem

Naučte se základy techniky intarzie a práce se dřevem. Vytvořte si vlastní dekorativní kazetu s dřevěným ornamentem.
Liberec, Liberecký kraj

Vánoční tramvaj v Liberci

Také letos vyjíždí na pravidelné tramvajové linky MHD v Liberci osvětlená tramvaj Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).
Liberec, Liberecký kraj

Arteterapie

Od října pro vás v Centru RoSa Liberec chystáme arteterapii, kde si budete moci vyzkoušet různé formy rukodělného tvoření, které bude tematicky zaměřeno na roční období nebo sezónní svátky.
Liberec, Liberecký kraj

Poznávací lety nad Libercem

Aeroklub Liberec nabízí motorový výcvik pilotů, výcvik v bezmotorovém létání a parašutistické kurzy.
Liberec, Liberecký kraj

Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny

Jedná se o lesní ekosystémy bučin a biotop vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku drobnolistého, včetně jeho populace.
Liberec, Liberecký kraj

Přírodní rezervace Hamrštejn

Přirozený listnatý a smíšený les s řadou teplomilných hájových druhů. Nejcennější jsou porosty dubohabřin a květnatých bučin s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými rostlinnými druhy v podrostu. Součástí rezervace je zřícenina středověkého hradu.
Liberec, Liberecký kraj

Zřícnenina hradu Hamrštejn

Hrad založený v první třetině 14. století plnil funkci opevněného sídla a správního centra pro okolní majetky Bieberštejnů. Kdysi významný hrad, který měl dohlížet na těžbu a zpracování železné rudy dnes připomíná jen obvodová zeď, zbytky dvou věží a zdi obytné budovy.
Liberec, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pytloun Wellness Travel Hotel

Pytloun Wellness Travel Hotel se nachází v klidné části města Liberec, v ulici s původní roubenou zástavbou ze 17. století a jen 5 minut chůze od zastávky MHD. Svou polohou nabízí ideální řešení pobytu jak pro firemní klientelu, tak pro turisty a lyžaře.
Liberec, Liberecký kraj

Hospoda Domov v Liberci

Připravujeme speciality české kuchyně, včetně pokrmů upravených před vašimi zraky v krbovém grilu, nabízíme čerstvé ryby z kádě.
Liberec, Liberecký kraj

Pytloun Grand Hotel Imperial Liberec

Dopřejte si luxusní ubytování a delikátní kuchyni v hotelu, který je svým pojetím evropským unikátem. Designové pokoje jsou dílem předních architektů a nabízejí jedinečný zážitek – celý hotel je galerií soudobého interiérového designu.
Liberec, Liberecký kraj

Restaurace Plaudit Vzducholoď

Podkrovní restaurace Vzducholoď se nachází v objektu bývalé textilní továrny, stejně jako PUOR Plaudit. Vzducholoď vychází vstříc hlavně rodinám s dětmi. Pro děti jsou připravena speciální menu a mohou si také zkrátit čekání na jídlo hrou v dětském koutku.
Liberec, Liberecký kraj