Úvod > Aktuality > V Českém Švýcarsku platí po lednové vichřici zákaz vstupu do lesů

V Českém Švýcarsku platí po lednové vichřici zákaz vstupu do lesů

Vydáno 8. února 2018 Příroda
Po lednové vichřici, která v Národním parku České Švýcarsko způsobila vývraty a polomy v odhadovaném objemu 7 tis. krychlových metrů dřeva, zažádala správa parku u pověřených obcí třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf o vyhlášení „Vyloučení vstupu do lesních porostů“. Pro turisty tak nyní platí zákaz vstupu do lesů, omezení je platné až do 31. března 2018.
VichřiceSpráva národního parku České Švýcarsko stále odstraňuje škody způsobené lednovou vichřicí Friederike a z důvodu bezpečnosti turistům zakázala vstup do lesů. Práce na odstranění následků vichřice probíhají a budou probíhat i v následujících týdnech. V lesích hrozí nebezpečí vyplývající z vývratů zavěšených do korun dalších stromů, které v současné době ohrožují všechny cesty.

Veřejnost tak nemůže vstupovat do lesa ani po turisticky značených cestách do 28. února 2018, pro porosty a turisticky neznačené lesní cesty je omezení platné až do 31. března 2018.

Větrnou kalamitou byly zasaženy převážně smrkové porosty, v minulosti založené člověkem. Vzhledem k vysoké atraktivitě těchto porostů pro podkorní hmyz, zejména lýkožrouta smrkového, musí být dřevní hmota z lesů odstraněna dříve, než se hmyz začne množit, tedy ideálně do konce zimy. Proto je nutné počítat také se zvýšeným pohybem lesnické techniky na cestách v národním parku. Vzhledem k dosud teplému průběhu zimy se práce bohužel neobejdou bez škod na lesních a přibližovacích cestách. Po dokončení lesnických prací budou veškeré cesty opět opraveny tak, aby je mohli využívat i turisté.
Národní park České Švýcarsko - patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Národní park České Švýcarsko - patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Další aktuality