Úvod > Výlety > Výlety s příběhem > Po stopách řádu Templářů

Po stopách řádu Templářů

Málokterá organizace v dějinách vzbuzovala tolik emocí jako mocný řád křesťanských rytířů - Templářů. Při putovaní Čechami i Moravou se může vnímavý cestovatel setkat s řadou pověstí, báchorek a legend týkajících se jejich působení. Vypravte se s námi po stopách řádu na Moravu, kde se nacházejí jediné dvě, alespoň částečné dochované, stavby jednoznačně s Templáři spojené.
Původně měl řád ochraňovat poutníky na cestě do Jeruzaléma, ovšem po ztrátě pozic na Blízkém východě se aktivity řádu přesunuly do Evropy, kde se Templáři rychle stali velmi mocnou organizací, podléhající pouze papeži.Templáři se v Čechách objevují poměně pozdě, v době panování krále Václava I. Jistota v dataci není, zpravidla je udáván rok 1232. Na Moravě jsou templáři poprvé připomínáni v listině rakouského vévody Fridricha II. z 23. ledna 1243, kdy přichází Templáři do Čejkovic a krom dalších statků zde zakládají i vinné klepy, které můžete navštívit dodnes. Ty zároveň patří k nejdochovanějším památkám, které nám na území Česka po Templářích zůstaly. Z komendy se dosud zachovala čtverhranná věž a část obvodového zdiva v budově dnešního zámku.

Roku 1279 zakládají rytíři na řece Jihlavě nedaleko Jamolic hrad Templštejn. Původní budova hradu měla pouhých 30 x 40 m, ale postupe času se rozšiřoval a stal se i sídlem komendy. Nebyl nikdy dobyt, ale zanikl zřejmě po velkém požáru. Legendy praví, že zde můžete zahlédnout přízraky mrtvých rytířů střežících poklad. Templštejn patří typově k tzv. hradům s plášťovou zdí (hradbou). Jedná se tedy o hrad bezvěžový, veškerou tíhu obrany nese mohutná plášťová hradba.

Další templářská stopa vede na hrad Veveří nedaleko Brna. Tradiční zeměpanský hrad měl být údajně za panování Václava II (tedy krátce před zánikem řádu) v majetku templářů. Ve zdejších podzemních chodbách se prý Templáři scházeli a poslední zdejší schůzi prý předsedal sám později upálený velmistr řádu Jakub Molay. Traduje se, že zde Templáři společně s jeptiškami z kláštera Porta coeli ukryli v podzemí celostříbrné sochy apoštolů v životní velikosti! Roku 1782 měly být nalezeny údajné templářské dokumenty, kvůli nimž dal majitel hradu Prosper ze Sinzendorfu poklad hledat. Prý bylo objeveno sklepení s rakvemi, ovšem bez pokladu.
Celý popis