Úvod > Kam pojedete? > Oblasti > Slovácko > Ostrožská Lhota
Zdroj foto: FB Ostrožská Lhota

Ostrožská Lhota

Obec Ostrožská Lhota se nachází ve Zlínském kraji, asi 12 km jižně od Uherského Hradiště. Název obce odkazuje k jejímu vzniku během vrcholného středověku, kdy docházelo k osidlování nových zemědělských poloh a příslušnosti k panství Uherský Ostroh. V roce 2023 se stala Ostrožská Lhota Vesnicí roku.
Ostrožská LhotaOstrožská Lhota je obec v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, v roce 2021 zde žilo 1474 obyvatel. Název Lhota je častý u vesnic, které vznikaly v období vrcholné středověké kolonizace ve 13. a 14. století, a odkazuje na kolonizační původ obce. Přídavné jméno Ostrožská odkazuje na nedaleké město Uherský Ostroh, které bylo sídelním místem panství, k němuž obec náležela. Velkou kolonizací se označuje osidlování nových míst vhodných k obdělávání půdy nebo k hornickému dobývání. Vznikala tak řada obcí a měst, mezi jinými i Ostrožská Lhota.

Zakládání nových sídel bylo spojeno s obtížnými kultivačními pracemi na méně hodnotné nebo lesní půdě, kterou museli noví obyvatelé vymýtit a za tyto práce byli osvobozeni na přesně stanovený počet let („lhóty“) od dávek daní a poplatků. První písemná zmínka o Ostrožské Lhotě pochází z roku 1371, z doby císaře Karla IV.
 

Cestovatelské zajímavosti v obci a okolí

přírodní památka Údolí OklukyHranic katastrálního území obce se těsně dotýká přírodní památka Údolí Okluky, zařazeno do soustavy ochrany Natura 2000. Tvoří ji křovinatá terasovitá stráň jihovýchodní orientace na pravém údolním svahu potoka. Chráněné území je domovem pro četné druhy živočichů v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině. Z motýlů je významný především výskyt bourovce trnkového (Eriogaster catax), hlavního předmětu ochrany. Potencionální přirozenou vegetací je panonská prvosenková dubohabřina Primulo veris-Carpinetum. V opuštěných sadech a vinicích se vytvořila mozaika křovin se starými ovocnými stromy, fragmenty širokolistých teplomilných trávníků a ruderální bylinnou vegetací (jako ruderální označují ekologové rostliny pustých míst, vytvořených převážně činností člověka). 

Ostrožská LhotaNa okraji obce byla postavena jedna z největších slunečních elektráren ve střední Evropě. Turisté a milovníci historie zde naleznou Obecní muzeum Ostrožská Lhota se zajímavými exponáty od pravěku až po 19. století. Dále je zde kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1908 anebo oblíbená hospůdka Na Obecním.

Ostrožská Lhota na Uherskohradišťsku se stala vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2023. Podle poroty vyniká bohatým spolkovým životem, péčí o historii včetně výjimečného archeologického muzea, starostí o zeleň nebo podnikatelskými aktivitami.

Aktivity v obci Ostrožská Lhota

Armádní bunkr pod sv. Antonínkem

Nedaleko známého poutního místa na sv. Antonínku nedaleko Uherského Hradiště objevíte armádní bunkr, který v 50. letech minulého století sloužil nedaleké posádce. Armáda ho ale později opustila a nyní jej zpřístupnili místní turisté.
Ostrožská Lhota, Zlínský kraj

Muzeum obce Ostrožská Lhota

Obecní muzeum s výstavou archeologických nálezů ze starší doby kamenné až po novověk, dále také repliky pravěkých nádob nebo model obce zachycující stav k roku 1827. Velkou atrakcí je reinstalovaný ženský kostrový hrob z pozdní doby kamenné.
Ostrožská Lhota, Zlínský kraj

Kostel sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě

Kostel sv. Jakuba staršího v Ostrožské Lhotě pochází z roku 1908, postaven byl v pozdně barokním stylu. Stojí na místě zbořeného kostela z roku 1832, jehož věž pocházela z předchozího kostela, který se v roce 1830 zhroutil.
Ostrožská Lhota, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v obci Ostrožská Lhota

Hospůdka Na Obecním

Příjemná hospůdka v Ostrožské Lhotě na nachází v srdci obce, ve stejné budově jako obecní úřad. Za hezkého počasí můžete posedět a vychutnat si pivo, limonádu a dobré jídlo na zahrádce.
Ostrožská Lhota, Zlínský kraj

Inspirace na výlety z oblasti Slovácko


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Althannů na zámek ve Vranově nad Dyjí a další barokní zámky Moravy

Hrady a zámky se řadí k nejčastějším cílům mnoha turistů a výletníků. Region jižní Moravy nabízí těchto kulturních památek velké množství. Pokud patříte k milovníkům zámeckých interiérů, pak jistě oceníte právě ty barokní, které patřívají k nejhonosnějším. Na jižní Moravě je takových skvostných zámků celá řada – navštívit můžete zámek ve Vranově nad Dyjí, Mikulově, Valticích, Miloticích, ve Slavkově nebo v Lysicích.
Barokní zámky Moravy, Na hrady a zámky

Po stopách šlechtických rodů: v Miloticích se projdete v historickém kostýmu kolem zámku jako členové rodiny Seilernů

Místo, kde si vy i děti splníte své sny o princích a princeznách z dávných časů, se jmenuje Milotice. Kromě prohlídky historických interiérů tu totiž nabízejí prohlídky v kostýmech – a ty si oblečete vy, nikoliv průvodci!

Výlet do kraje Želar a žítkovských bohyní

Do vydání knihy Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové byly Kopanice, tedy magicky krásná krajina Bílých Karpat s pěti vesnicemi kolem Starého Hrozenkova, zapomenutým koutem Moravy. Dnes se sem pořádají zájezdy a krajina zažívá nebývalý nápor turistů.
Starý Hrozenkov, Cesty krajinou

Výlet za příběhem misionářů ze Soluně

Velkomoravská říše je pevně spojená se jmény věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ač nás od doby, kdy žili, dělí jedenáct století, jejich příběh je dodnes živý. Svědčí o tom i fakt, že Cyril a Metoděj jsou hlavními patrony Moravy a v roce 1980 je papež Jan Pavel II. prohlásil za spolupatrony Evropy.