Úvod > Česká nej > Osobnost > Rudolf Jedlička – zakladatel prvního českého ústavu pro postižené děti
Osobnost

Rudolf Jedlička – zakladatel prvního českého ústavu pro postižené děti

Rudolf Jedlička (20. února 1869, Lysá nad Labem – 26. října 1926, Harrachov) byl zakladatel české rentgenologie a radiologie, léčebné rehabilitace a nezištný mecenáš. Jako lékař prošel balkánskou i první světovou válkou a 1913 založil první český ústav pro postižené děti. Dodnes nese jeho jméno: Jedličkův ústav.
Pro Rudolfa Jedličku, rodáka z Lysé nad Labem, byla lékařská profese posláním. Lékaři byli jeho dědeček, otec i jeden z bratrů, další se stal vojenským veterinářem a další zase lékárníkem. Rudolf promoval v roce 1895 na lékařské fakultě v Praze a začal se věnovat chirurgii. Pouhý rok po promoci se dozvěděl o objevu „paprsků X“ Wilhelma Röntgena a jako první v habsburské monarchii začal provádět skiagrafická vyšetření. Nebezpečí rentgenového záření tehdy nikdo neznal, a následky se záhy dostavily: Jedlička postupně přišel o většinu prstů levé ruky, s jejíž pomocí nastavoval správný stupeň ozařování, až mu zbyl jen palec a necelý ukazováček. Přesto až do konce života dokázal operovat pomocí speciální pinzety.

Inspirován cestou do Spojených států a návštěvou kliniky Mayo v Rochesteru ve státě Minnesota založil na bývalé viniční usedlosti Neumanka pod Vyšehradem sanatorium komplexní zdravotnické péče. Tady už vystupoval Jedlička jako mecenáš, protože bohatší klientela připlácela za nadstandard, a tím se financovala léčba pro chudé. Klinika existuje dodnes, v areálu ovšem od poloviny 20. století sídlí Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí.

V té době se Jedlička rovněž stal předsedou spolku, který v roce 1913 přímo v areálu Vyšehradu otevřel ústav pro postižené děti a snažil se je zapojit do života. Jedličkův ústav, který od první chvíle nesl jméno svého zakladatele, lékaře a mecenáše, pečuje o tělesně postižené děti dodnes. Zahrnuje mateřskou, základní i několik typů středních škol a svým svěřencům poskytuje nejen rehabilitační péči, ale i vzdělání. Na stavbu nové budovy před branami Vyšehradu ústavu přispěl 100 tisíci korun i prezident T. G. Masaryk. Ten také ve 20. letech Rudolfa Jedličku postupně jmenoval profesorem tří oborů, chirurgie, rentgenologie a radiologie.

Počátkem roku 1926 se zdravotní stav Rudolfa Jedličky začal zhoršovat. K následkům ozáření se přidala ischemická choroba srdeční, přesto dál přednášel, operoval a ordinoval. Před smrtí stačil odjet do své vily v Harrachově, kde se oženil se svou dlouholetou družkou Alexandrou. Nenechal se léčit, odmítl morfium, sepsal poslední vůli, nechal si prý zahrát Humoresku od Antonína Dvořáka, naposledy si připil s přáteli a také si zakouřil. Zemřel v pouhých 57 letech. Jako vážené osobnosti mu byl vypraven pohřeb v Pantheonu Národního muzea a stejně jako jeho otec je pochovaný na Vyšehradském hřbitově. O jeho významu pro lékařskou vědu vypovídá i to, že to, že jeho jméno je uvedeno mezi oběťmi rané doby rentgenologie a radiologie na mezinárodním památníku v Hamburku.
 
Polabské muzeum Lysá nad Labem – expozice věnovaná Bedřichu Hroznému

Polabské muzeum Lysá nad Labem – expozice věnovaná Bedřichu Hroznému

Polabské muzeum v Lysé nad Labem věnovalo část svých prostor tamějšímu rodáku a rozluštiteli chetitštiny Bedřichu Hroznému a jeho dílu. Expozice obsahuje řadu unikátních předmětů a osobních věcí ze života tohoto předního orientalisty.

Budova Polabského muzea v Lysé nad Labem

Budova Polabského muzea v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Augustiniánský klášter Lysá nad Labem

Augustiniánský klášter Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Zámek Lysá nad Labem

Zámek Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace

Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Pezion Alfa Lysá nad Labem

Pezion Alfa Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Středočeský kraj