Úvod > Co chcete dělat? > Budova Polabského muzea v Lysé nad Labem
Památky

Budova Polabského muzea v Lysé nad Labem

Historická budova čp. 265 stojí v horní části náměstí Bedřicha Hrozného na jeho jižní straně. Jedná se o dům z roku 1752, ve kterém je dnes umístěno Muzeum Bedřicha Hrozného a řada dalších institucí.
Původně zde bývala radnice, domek se šatlavou a pranýř. Při velkém požáru roku 1751 radnice vyhořela. Následně došlo k nové výstavbě domu. Tehdy si zde vrchnost zřídila špitál, který fungoval až do jeho zrušení v roce 1805. Roku 1789 byla v domě založena Janem Stejskalem první světská lékárna. Lékárna v objektu zůstala do roku 1873, kdy byla přemístěna do domu s čp. 22 na náměstí Bedřicha Hrozného.

Dům čp. 265 je přízemní čtyřkřídlé stavení, obklopující vnitřní dvůr. V hlavním průčelí má mírně předstupující a převyšující střední patrovou část. Postranní přízemní části mají valbové střechy kryté dvojitě kladenými bobrovkami. Patrová část je zakončena mansardovou střechou, kterou zdobí vikýř s okénkem završeným obloukem, klenákem, volutovými křídly a římsou, kopírující ve středové části okénko. Přízemní části severního průčelí jsou dvouosé, vyvýšený střed domu je o pěti okenních osách. Dům se soklem je členěn podokenními římsami, průběžnou patrovou římsou a profilovanými podstřešními římsami. Okna jsou lemována hladkými rámy s lištou. Hlavní dvoukřídlé a výplňové dveře jsou vsazeny do pískovcového pravoúhlého portálu s ostěním, zvýrazněným plastickým maltovým rámcem a světlíkem (v přízemí na místě třetí okenní osy vyvýšené části). Z exteriéru v prostoru vnitřního dvora stojí za pozornost pavlač, která je podklenutá pěti segmenty a pravoúhlý pískovcový portál s lištou při vstupu na dvůr. Na jižní straně dvora se nachází průchod do zahrady, který je zaklenut valenou odsazenou klenbou.

Interiér (přízemí i patro) obsahuje celou řadu původních detailů. Objevují se zde četné valené klenby s pětibokými výsečemi, segmentové výklenky a záklenky na stěnách a místy i původní dveře. Za zmínku stojí dveře do dvora, které jsou již zmodernizované, ale obsahují dva staré zdobné šupáky (18. století). V severním křídle se nacházejí historické dveře se čtyřmi výplněmi dělené křížem s kruhovými výřezy horních výplní. Nade dveřmi je oválný otvor.


Z historie muzea v Lysé nad Labem

Zrod samotné muzejní činnosti v Lysé nad Labem se datuje k počátkům 90 let 19. století, kdy nejprve vznikl při spolku Čtenářské jednoty muzejní odbor, který se po roce svého působení osamostatnil s počtem 22 členů. Tvůrčí postavou byl František Otruba – badatel v oblasti místního národopisu a historie,od roku 1909 také ředitel místní školy.

V roce 1912 nese instituce název Městské muzeum v Lysé nad Labem, současně se usídlilo v budově Městského úřadu - ve staré radnici. Zásadním mezníkem v muzejní práci se stal rok 1952, kdy byly všechny sbírky přeneseny do historické barokní budovy z roku 1752 (z doby Swett-Šporků), kde muzeum sídlí a spravuje své sbírky dodnes. V šedesátých letech se stává pobočkou Polabského muzea se sídlem v Poděbradech, od roku 1951 nese čestný název Muzeum Bedřicha Hrozného. Muzeum nemá bezbariérový vstup.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
7.10.
10.10.
Podzimní Zemědělec 2021

Podzimní Zemědělec 2021

Lysá nad Labem, Střední Čechy
5.11.
7.11.
Autosalon Kola 2021 v Lysé nad Labem

Autosalon Kola 2021 v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
3.12.
19.12.
Polabské vánoční trhy na výstavišti v Lysé nad Labem

Polabské vánoční trhy na výstavišti v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
7.10.
10.10.
Veletrh Náš chov 2021

Veletrh Náš chov 2021

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Augustiniánský klášter Lysá nad Labem

Augustiniánský klášter Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Zámek Lysá nad Labem

Zámek Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Výstaviště Lysá nad Labem

Výstaviště Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Pezion Alfa Lysá nad Labem

Pezion Alfa Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy