Úvod > Česká nej > Kulturní > Hornické muzeum v Příbrami - muzeum s největším počtem expozic hornictví v České republice
Kulturní

Hornické muzeum v Příbrami – muzeum s největším počtem expozic hornictví v České republice

Hornické muzeum Příbram je rozsáhlé muzeum hornictví. Podle počtu stálých expozic je největším muzeem v Česku. Muzeum se nachází v areálu historické Ševčinské šachty, zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, a dále v původních báňských budovách dolu Vojtěch a dolu Anna.
Hornické muzeum Příbram, založené roku 1886, nabízí ke zhlédnutí 60 stálých expozic v památkově chráněných objektech čtyř dolů, v hornické chalupě na Březových Horách a dále v pobočkách muzea – Památníku Vojna u Příbrami, Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu Špýchar Prostřední Lhota a Muzeu zlata Nový Knín.

Jednotlivé expozice v PříbramiBřezových Horách prezentují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti.

K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky – parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století, hornická památka mezinárodního významu. Prohlídka všech expozic trvá 3 hodiny, je možné si však vybrat i jednotlivé výstavnické celky. Mezi největší atrakce patří možnost vstoupit do podzemí a projet důlním vláčkem přes 260 m Prokopskou štolou až k ústí nejhlubší jámy v březohorském rudním revíru – Prokopské jámy z r. 1832 hluboké 1600 m, která zároveň patří k nejhlubším ve střední Evropě.

Dále je možné absolvovat podzemím 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z 18. století úsek mezi dolem Anna a Vojtěch. Na odvalu Ševčinské šachty prezentuje muzeum expozici důlní techniky Uranových a Rudných dolů Příbram, používané od 2. poloviny 20. století do současnosti. Nejnovější atrakcí je prohlídka vodního kola v podzemí dolu Drkolnov z 19. století.
 

Život příbramských horníků ukáže hornická chalupa

Muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě se základy ze 17. stol. Expozici hornického domku zpestřuje také připomínka havířů domkářů, zvláštní skupiny obyvatel hornického města a přilehlých podbrdských vesnic.

Život havířů, kteří bydleli ve vlastním domku nadohled brdského lesa, se od způsobu života horníků bydlících ve městě v mnohém lišil. Chalupa se zahrádkou a malým chlívkem dávala majiteli možnost vypěstovat si pár brambor, vydržovat kozu, králíky nebo čuníka. Nedaleký les znamenal zdroj přivýdělku, surovin, ale i kýženého odpočinku. Mladí havíři se nechávali najímat jako lesní dělníci, častěji si takto přivydělávali horníci v provizi. V lese bylo běžné žnout trávu a sbírat spadané klestí. V létě se chodilo na houby a na jahody, které představovaly jak zpestření jinak fádního jídelníčku, tak i významný příspěvek do rodinného rozpočtu, protože zájemců o koupi lesních plodů se ve městě našlo vždycky dost. Někteří z havířů mívali v lese pronajatou malou honitbu, pro většinu ostatních však zůstával velkým pokušením lesní pych.
 

Největší vzorek stříbra a další rarity mineralogické sbírky

Mineralogickou sbírku Hornického muzea Příbram obohacuje unikátní vzorek stříbra, největší v muzeích Evropy. Vzorek ryzího stříbra o značné hmotnosti přes 10 kg byl nalezen v bývalé uranové šachty č. 21 v bohatém výskytu na 7. patře (350 m pod povrchem) v roce 1980.

V příbramském uran-polymetalickém revíru byl hlavní rudou uraninit jako zdroj uranu. Jak již jméno revíru napovídá, kromě uranu produkoval i polymetalické rudy. Hlavním představitelem těchto rud je galenit (PbS) a sfalerit (ZnS). Vzhledem k hlavní orientaci tehdejšího báňského provozu na uranové suroviny byly polymetalické rudy dobývané pouze v některých obdobích. Za historii zdejší těžby bylo vytěženo 300,7 tis tun polymetalických rud obsahujících 6 195 tun olova, 2 417 tun zinku a 17 790 kg stříbra. Na výstavě jsou zastoupeny zejména vzorky galenitu a sfaleritu ze šachet 9, 16 a 19.
 

Dolování stříbra v Příbrami

První doklad o dolování stříbra na Březových Horách pochází již ze 14. století. Počátkem 16. století vznikla u stříbrnorudných dolů hornická osada, která byla v 18. století povýšena na městečko. Největší slávy dosáhly Březové Hory na přelomu 18. a 19. století, kdy bylo na místě postupně zaraženo pět hlubinných dolů.

Objem vytěženého stříbra zde dosahoval až 97 % veškeré těžby tohoto kovu v tehdejším Rakousko-Uhersku a místní Březové Hory se tak staly hlavním producentem stříbra v Evropě. I proto byly roku 1897 povýšeny císařem Františkem Josefem I. na Královské horní město, jemuž byl o rok později udělen městský znak.
Vodní kolo a skluzavka v podzemí dolu Drkolnov v Hornickém muzeu Příbram

Vodní kolo a skluzavka v podzemí dolu Drkolnov v Hornickém muzeu Příbram

Unikátní technická památka světového významu, vodní kolo o průměru 12,4 m. Součástí unikátní technické památky je atrakce pro děti i dospělé – jízda úpadnicí dlouhou 51 m do podzemí (jako po skluzavce).

Hornické muzeum v Příbrami – fárání do podzemí a cesta důlním vláčkem

Hornické muzeum v Příbrami – fárání do podzemí a cesta důlním vláčkem

Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke shlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách.

Peklo i nebe na Dobříši či v Mníšku

Peklo i nebe na Dobříši či v Mníšku

Po celé adventní období, vždy o víkendu, se můžete na zámku v Dobříši bavit a zároveň se dozvědět celou řadu zajímavostí o Vánocích a tradičních zvyklostech. Každý rok zde bývá ve sklepeních otevřené peklo, které by si děti neměly nechat ujít, ovšem podívat se mohou i do "nebe" na zámku v Mníšku.

Fabiánova naučná stezka

Fabiánova naučná stezka

Fabiánova naučná stezka vede obcemi Podbrdského regionu, poukazuje na místní pamětihodnosti a seznamuje turisty a cyklistmi s krásami tohoto regionu.

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví

V údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde si prohlédnete zemědělské usedlosti doplněné nářadím a stroji i sakrální stavby.

Vánoce v hornickém domku 2022

Vánoční atmosféra v typickém hornickém obydlí. Vůně pečiva, lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel.
Příbram, Středočeský kraj

Štědrovečerní šichta v Prokopské štole

Ukázka pracovního Štědrého dne v Prokopské štole na dole Anna s jízdou důlním vláčkem a nadílkou v podzemí, tak, jak ji prožívali horníci před sto a více lety.
Příbram, Středočeský kraj

Vánoce v Divadle A. Dvořáka v Příbrami

Celodenní program plný vánočního tvoření.
Příbram, Středočeský kraj

Příbramské betlémy

Vánoční výstava nabízí ke zhlédnutí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského hornického regionu.
Příbram, Středočeský kraj

Hornické muzeum v Příbrami – fárání do podzemí a cesta důlním vláčkem

Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke shlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách.
Příbram, Středočeský kraj

Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v Příbrami

Jedná se o obnovenou historickou dráhu, vybudovanou po roce 1884 pro dopravu stříbrné a olověné rudy. Hornické muzeum Příbram zprovoznilo tuto ojedinělou technickou zajímavost a atrakci pro děti i dospělé na trase v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách.
Příbram, Středočeský kraj

Naučná stezka lesopark Litavka

Na dvanácti zastaveních se zábavnými úkoly pro děti se dozvíte zajímavosti o zdejších mlýnech, fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda.
Příbram, Středočeský kraj

Naučná stezka lesoparkem Litavka

Stezka převážně vede údolím říčky Litávka. Prostřednictvím 12 zastávek se seznámíte s místní faunou a flórou či s historií těžby stříbrné rudy v této oblasti.
Příbram, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace

Pivovar Podlesí

Pivovar Podlesí byl založen v roce 2013 a nachází se v malebné vesničce na úpatí centrální části Brd. Do brdských lesů a hájů se po dobrém obědě dostanete dříve, než vám slehne po dobrém jídle ze zdejší kuchyně.
Příbram, Středočeský kraj

Hotel Belvedere Příbram

Belvedere je nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový hotel, který se nachází přímo v centru města Příbrami. Kapacita hotelu je 43 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá.
Příbram, Středočeský kraj

Restaurace Šatlava Příbram

Restaurace Šatlava nabízí příjemné posezení u vína, či dobrého jídla v krásných prostorech z 16. a 17. století. Restaurace Šatlava byla v roce 2003 vybudovaná v místech, kde před mnoha staletími byly hospodářské časti usedlosti, která sloužila i jako hostinec.
Příbram, Středočeský kraj

Exerciční dům, Domeček a apartmány na Svaté Hoře v Příbrami

Poutníci, skupiny i jednotlivci se mohou ubytovat v exercičním domě. Svatá Hora je odtud doslova na dohled. Návštěvníkům nabízí i stravování, to navíc probíhá v jedinečném prostředí refektáře svatohorského kláštera. Ubytovat se lze také ve dvou apartmánech.
Příbram, Středočeský kraj