Úvod > Česká nej > Historické > Stavby na kopci Vladař u Žlutic - nejstarší (aspoň z části) dochované stavby v České republice
Historické

Stavby na kopci Vladař u Žlutic – nejstarší (aspoň z části) dochované stavby v České republice

Na našem území jsou to kamenné nasucho stavěné valy z opevnění pravěkých hradišť. Z doby haštalské (asi 500 př. n. l.) se zachovala část opevnění na kopci Vladař u Žlutic. V příkrých svazích Vladaře lze nalézt zbytky kamenných obranných valů, mrazové sruby a srázy, skalky, kamenná moře a balvanové proudy, odlesněný vrchol zdobí rašelinné jezírko.
Krajině na Žluticku vévodí stolová hora Vladař, která byla v minulosti opakovaně osidlována. Z pravěkého období pochází rozsáhlý systém opevnění, nasucho stavěné valy, který člení hradiště na opevněnou vrcholovou plošinu a opevněné předhradí. Opevněná plocha dosahuje 115 ha, z toho vrcholová plošina 13 ha.

Centrální část opevnění tvořila rozsáhlá akropole (na vrcholové plošině), která zaujala náhorní plošinu vrchu s převýšením 230 metrů na údolím říčky Střely, chráněnou příkrými srázy především na jižní a východní straně. Obranná schopnost akropole byla navíc zesílena existencí obvodové hradby, jejíž pozůstatky mají dnes podobu mohutných valů. Uprostřed akropole je v nejnižším místě náhorní plošiny situována větší uměle vytvořená cisterna na zachycování dešťové vody z doby kolem roku 400 př. n. l.

Hradiště s mohutným opevněním bylo jedno z nejvýznamnějších center v Čechách. Zdejší osídlení zažívalo největší rozkvět v pozdní době halštatské a časné laténské v 5. – 4. století př. n. l. V době kolem roku 200 př.n.l. byl vývoj lokality násilně přerušen ničivým požárem. Někdy na přelomu letopočtu byla lokalita nakonec opuštěna.

 
Vrch Vladař u Žlutic

Vrch Vladař u Žlutic

Vrch Vladař je odvěkým strategickým bodem zdejšího kraje. Leží v nadmořské výšce 693 m na pravém břehu řeky Střely. Čedičová dvou-kupa je společně s Chlumskou horou krajinnou dominantou jižního výběžku Doupovských hor.

Muzeum Žlutice

Muzeum Žlutice

Expozice muzea vás provede historií Žlutic až do barokního období. Vyspělost žlutické společnosti dokládá Žlutický kancionál – národní kulturní památka. Mimo to zde najdete interaktivní výstavu útrpného práva v šatlavě. V podzemí muzea je otevřeno lapidárium.

Pravěké osídlení na kopci Vladař u Žlutic

Pravěké osídlení na kopci Vladař u Žlutic

Krajině na Žluticku vévodí stolová hora Vladař, která byla v minulosti opakovaně osidlována. Z pravěkého období pochází rozsáhlý systém opevnění, nasucho stavěné valy členící hradiště na opevněnou vrcholovou plošinu a opevněné předhradí. Opevněná plocha dosahuje 115 hektarů.

Výlet do zapomenutého kraje na Vladař

Výlet do zapomenutého kraje na Vladař

Žlutice jsou neprávem opomíjené městečko na břehu řeky Střely, založené na důležité staré stezce z Prahy do Chebu. Asi čtyři kilometry východně od Žlutic ční k obloze mohutná čedičová stolová hora Vladař, která vévodí celému kraji a plně si zaslouží své jméno.

Ubytování a restaurace

Zámecký pivovar Chyše

Zámecký pivovar Chyše

Chyše, Karlovarský kraj
Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Penzion Nad hradbami Žlutice

Penzion Nad hradbami Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Penzion Harmonie ve Žluticích

Penzion Harmonie ve Žluticích

Žlutice, Karlovarský kraj