Úvod > Co chcete dělat? > Vrch Vladař u Žlutic
Příroda

Vrch Vladař u Žlutic

Vrch Vladař je odvěkým strategickým bodem zdejšího kraje. Leží v nadmořské výšce 693 m na pravém břehu řeky Střely. Čedičová dvou-kupa je společně s Chlumskou horou krajinnou dominantou jižního výběžku Doupovských hor.
Výrazná hora sloužila v prvním tisíciletí před Kristem jako hradiště, jehož obyvatelé ovládali okolí. Dle nálezů keramiky se datuje tvrziště již do mladší doby bronzové, období lidu popelnicových polí (cca 1300 – 800 př. n. l.). Z nejstarších dob se zde zachovaly mohutné obranné valy, vybudované nejspíše lidmi v době halštatské (700 – 450 př. n. l.).

Opevnění o rozloze cca 120 ha obepínaly valy o délce cca 20 km. Mohutné pravěké hradiště zaujímalo především vrcholovou partii, zbytky opevnění lze nalézt na západním a severním úpatí vrchu. Mohutné opevnění bylo nejspíše dvojího typu, tj. opevnění vnitřní a vnější. Do vrcholové partie neboli středu hradiště se vcházelo třemi vchody umístěnými na jihu, severu a západu. V dobách počátku hradiště byl Vladař pravděpodobně odlesněn a hustě obydlen. Podle archeobotanických nálezů v náhorní vodní nádrži došlo kolem roku 200 př. n. l. k velkému požáru. Od této doby začalo hradiště postupně zarůstat a vylidňovat se.

Později se toto místo proslavilo za husitů. Na podzim roku 1421 se zde husité bránili pod vedením Jana Žižky z Trocnova, při ústupu od hradu Krasíkova, velké přesile landfrýdu plzeňských vojsk pánů z Plavna. Po třídenním obléhání vojsk se husitům podařilo prolomit obléhání a prchnout do pevného Žatce. Jako příležitostný vojenský tábor sloužilo místo Švédům za třicetileté války.

Nedávno byly na úpatí hory nalezeny dřevěné konstrukce (v blízkosti rybníku). Pocházejí z období zhruba 500 let př. n. l. Archeologové se však neshodují jejich v účelu, pravděpodobně souvisely s vodou.

Ubytování a restaurace v okolí

Zámecký pivovar Chyše

Zámecký pivovar Chyše

Chyše, Karlovarský kraj
Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Penzion Nad hradbami Žlutice

Penzion Nad hradbami Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Penzion Harmonie ve Žluticích

Penzion Harmonie ve Žluticích

Žlutice, Karlovarský kraj