Úvod > Aktuality > Za největší sbírkou vozů a kočárů do Vyššího Brodu
Za největší sbírkou vozů a kočárů do Vyššího Brodu
">
Kultura

Za největší sbírkou vozů a kočárů do Vyššího Brodu

  • Vydáno8. srpna 2011
"Vyšší Brod neláká jen vodáky či na prohlídku starobylého kláštera, ale také na ojedinělé Poštovní muzeum. Přímo v areálu kláštera je k vidění vše o poštovnictví. Rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnuje exponáty od roku 1526 do současnosti na ploše cca 1800 metrů čtverečních. Úspěšnou výstavu ""Pražský hrad v umění poštovní známky"" můžete vidět do 2. 10. 2011 v Zákaznickém centru Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Je zde také největší sbírka vozů a kočárů z 19. století v České republice. Jsou tu i historické poštovní stejnokroje, vývěsní štíty, pokladny, schránky, mapy, a také ukázky korespondence, starých psacích potřeb, telegrafních, dálnopisných a telefonních přístrojů. Na tradiční Svatobartolomějský trh se do Vyššího Brodu vydejte 20. srpna."
Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Nejen pošťáci rádi zavítají do expozice Poštovního muzea umístěné ve Vyšším Brodě, kde můžete zhlédnout stálou expozici dějin poštovnictví na území Českého státu od r. 1526 do současnosti. Děti si užijí zábavu v herním sále plném interaktivních prvků, je pro ně připravena Letní poštovní detektivka.

Opatská stezka – klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů

Opatská stezka – klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů

V pořadí druhá opatská stezka vedoucí od Vyšebrodského kláštera, sleduje nově vyznačenou modrou turistickou značku až nad sousední obec Loučovice.