Úvod > Aktuality > Průvodci z Poličky zvou na Mezinárodní den průvodců
Průvodci z Poličky zvou na Mezinárodní den průvodců
"> "> ">
Zážitky

Průvodci z Poličky zvou na Mezinárodní den průvodců

  • Vydáno19. února 2020
Na Mezinárodní den průvodců se připravují v Poličce. Pro tuto příležitost byl vytvořen speciální prohlídkový okruh, ne kterém se zájemci seznámí s nejslavnějším poličským rodákem Bohuslavem Martinů a národně uznávaným architektem Bohuslavem Šmídem, jenž byli dobrými přáteli. Prohlídka se koná v sobotu 22. února od 14:00 hodin.
poličkaCentrum Bohuslava Martinů v Poličce připravilo v rámci Mezinárodního dne průvodců zvláštní prohlídku města. Nejen průvodci tak mají možnost se seznámit s nejslavnějším poličským rodákem Bohuslavem Martinů a národně uznávaným architektem Bohuslavem Šmídem. Tím spíše, že oba velikáni byli velice dobrými přáteli.

Pro tuto příležitost byl vytvořen speciální prohlídkový okruh, který poukazuje na netradiční poličské panoráma vystihující oba přátelé. Silueta historického jádra města s hradbami a barokní radnicí je spolu s mariánským obeliskem i Rodnou světničkou B. Martinů zařazena na prestižní soupis národních kulturních památek. Naproti stojí její moderní protějšek, rondokubistické činžovní domy, puristické školy, evangelický kostel, městské divadlo a již zmíněná Šmídova vila. V rámci prohlídky bude k vidění model Šmídovy vily, následovat bude prohlídka po stopách obou Bohuslavů se zastaveními u jednotlivých architektonických památek a zajímavostí.

Vstup na prohlídku pro průvodce i veřejnost volný.
 
Kostel sv. Jakuba v Poličce

Kostel sv. Jakuba v Poličce

O poličském farním kostele jsou zmínky již z roku 1321. Po velkém požáru města v roce 1845 se začalo se stavbou toho současného trojlodního novogotického. Ve věži kostela se nachází rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Tylův dům Polička

Tylův dům Polička

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem.

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Nové interaktivní expozice pro všechny generace. Pojďte se s námi bavit a vyzkoušet sebe sama v Poličce. Poznejte život a dílo poličského rodáka v nové moderní expozici, některé osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů jsou uveřejněny vůbec poprvé, navštivte i jeho školní třídu.

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Pojďte s námi vystoupit na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami.

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela, archanděla, umístěný ve hřbitovním areálu na západním okraji historické části památkové zóny města Poličky, spolu s kostnicí a zvonicí tvoří významný architektonický soubor.

Další aktuality