Úvod > Aktuality > Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím

Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím

Vydáno 24. listopadu 2019 Příroda
V Rašeliništi Jizery v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vyhlásí ve středu 27. listopadu Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 102,23 hektarů bezzásahovým územím. Jizerská rašeliniště na horním toku Jizery byla začátkem září zařazena také na seznam mokřadů mezinárodního významu pod názvem Horní Jizera (Jizera Headwaters). Jedinečný „mokřad“ v Jizerských horách je 13. lokalitou v České republice ze čtrnácti v současné době zapsaných.
jizerkaMokřady mezinárodního významu chrání takzvaná Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy ptactva). Význam mokřadů je mimořádný a v celém světě jich výrazně ubývá, proto je důležité tyto lokality chránit. Ve středu 27. listopadu dojde v osadě Jizerka navíc k vyhlášení 102,23 hektarů bezzásahoého území v Rašeliništi Jizery.

Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery najdete blízko hranic s Polskem, asi 500 metrů od Hnojového domu na Jizerce. Rezervace o rozloze 484,73 ha, která vznikla v roce 1960 díky rašelinným plochám kolem řeky Jizery leží v nadmořské výšce 850 m.

jizerka rašeliništěMokřad „Horní Jizera“ o celkové rozloze 2 303 ha má v konečné podobě dvě části. Větší územně vymezená lokalita zahrnuje pánev horního toku Jizery s nejrozsáhlejším komplexem rašelinišť nejen v Jizerských horách, ale i v celých Sudetech. Formálně je zde území chráněno existencí národní přírodní rezervace (NPR) Rašeliniště Jizery a na ni těsně navazující přírodní rezervace (PR) Rybí loučky. Na západě je pánev řeky Jizery ohraničena Středním Jizerským hřbetem, v jehož severní okrajové části se nachází významný vrchovištní rašelinný komplex chráněný v PR Černá jezírka. V západní části území se v plochém údolí rozkládá zachovalý komplex rašelinišť převážně vrchovištního typu. Toto území je chráněno v NPR Rašeliniště Jizerky.

Druhé menší plošně vymezené území mokřadu se nachází v centrální části Jizerských hor. Zahrnuje unikátní vrcholová rašeliniště s jezírky a porosty kleče na rozvodí Severního a Baltského moře.
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Přírodní rezervace Rašeliniště Jizery na hranici Čech s Polskem je nejrozsáhlejší rašeliniště Jizerských hor. Území velké přírodovědecké hodnoty bylo organizací UNESCO zařazeno mezi nejvýznamnější evropské lokality.

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny seznamuje s rozmanitostí a bohatstvím přírody Jizerských hor i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky.

Osada Jizerka v Jizerských horách

Osada Jizerka v Jizerských horách

Sklářská osada Jizerka se rozprostírá v malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.). Jizerka je významnou turistickou křižovatkou, představuje ideální základnu jak pro pěší turistiku, tak pro horskou cyklistiku a v zimě se její okolí mění na ráj pro běžkaře.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české části hor.

Další aktuality

5.11.
2019
Martin na bílém koni povede ve Frýdlantu průvod světel

Martin na bílém koni povede ve Frýdlantu průvod světel

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
15.10.
2019
Ukliďme Jizerky!

Ukliďme Jizerky!

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
2.10.
2019
V sobotu se na Jizerce chystá dětský den s vílou Izerínou

V sobotu se na Jizerce chystá dětský den s vílou Izerínou

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda