Úvod > Aktuality > Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím
Příroda

Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím

  • Vydáno24. listopadu 2019
V Rašeliništi Jizery v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vyhlásí ve středu 27. listopadu Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 102,23 hektarů bezzásahovým územím. Jizerská rašeliniště na horním toku Jizery byla začátkem září zařazena také na seznam mokřadů mezinárodního významu pod názvem Horní Jizera (Jizera Headwaters). Jedinečný „mokřad“ v Jizerských horách je 13. lokalitou v České republice ze čtrnácti v současné době zapsaných.
jizerkaMokřady mezinárodního významu chrání takzvaná Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy ptactva). Význam mokřadů je mimořádný a v celém světě jich výrazně ubývá, proto je důležité tyto lokality chránit. Ve středu 27. listopadu dojde v osadě Jizerka navíc k vyhlášení 102,23 hektarů bezzásahoého území v Rašeliništi Jizery.

Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery najdete blízko hranic s Polskem, asi 500 metrů od Hnojového domu na Jizerce. Rezervace o rozloze 484,73 ha, která vznikla v roce 1960 díky rašelinným plochám kolem řeky Jizery leží v nadmořské výšce 850 m.

jizerka rašeliništěMokřad „Horní Jizera“ o celkové rozloze 2 303 ha má v konečné podobě dvě části. Větší územně vymezená lokalita zahrnuje pánev horního toku Jizery s nejrozsáhlejším komplexem rašelinišť nejen v Jizerských horách, ale i v celých Sudetech. Formálně je zde území chráněno existencí národní přírodní rezervace (NPR) Rašeliniště Jizery a na ni těsně navazující přírodní rezervace (PR) Rybí loučky. Na západě je pánev řeky Jizery ohraničena Středním Jizerským hřbetem, v jehož severní okrajové části se nachází významný vrchovištní rašelinný komplex chráněný v PR Černá jezírka. V západní části území se v plochém údolí rozkládá zachovalý komplex rašelinišť převážně vrchovištního typu. Toto území je chráněno v NPR Rašeliniště Jizerky.

Druhé menší plošně vymezené území mokřadu se nachází v centrální části Jizerských hor. Zahrnuje unikátní vrcholová rašeliniště s jezírky a porosty kleče na rozvodí Severního a Baltského moře.
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Přírodní rezervace Rašeliniště Jizery na hranici Čech s Polskem je nejrozsáhlejší rašeliniště Jizerských hor. Území velké přírodovědecké hodnoty bylo organizací UNESCO zařazeno mezi nejvýznamnější evropské lokality.

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny seznamuje s rozmanitostí a bohatstvím přírody Jizerských hor i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky.

Osada Jizerka v Jizerských horách

Osada Jizerka v Jizerských horách

Sklářská osada Jizerka se rozprostírá v malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.). Jizerka je významnou turistickou křižovatkou, představuje ideální základnu jak pro pěší turistiku, tak pro horskou cyklistiku a v zimě se její okolí mění na ráj pro běžkaře.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české části hor.

Další aktuality

Na exkurzi do výrobny perličkových vánočních ozdob se vydejte do Poniklé

V Poniklé na Liberecku se perličkové vánoční ozdoby vyrábějí už více než sto let. Firma Rautis, která dodnes ozdoby zhotovuje ve stejných prostorách jako první skláři, má dnes 20 zaměstnanců a tajemství řemesla si nenechává jen pro sebe. Výroba krkonošských ozdob ze skleněných perel je zapsána na seznamu UNESCO. Na exkurzi do dílny se můžete vydat kdykoliv, před i mezi vánočními svátky.
Liberecký kraj | Zážitky

Objevte zimní krásy Jizerských a Lužických hor

Krajina pokrytá bílou peřinou, teploty hluboko pod bodem mrazu a zasněžené roubenky z jejichž komínů se sympaticky kouří… to je obraz, který vám utkví v paměti, když v zimě stoupáte autem, vlakem nebo autobusem do Jizerských a Lužických hor, abyste si užili výlet do přírody na běžkách či sáňkách. Na Kudy z nudy vám prozradíme, kde objevíte ty nejlepší trasy, nejkrásnější výhledy a příjemná místa, kde si odpočinout. Jizerské a Lužické hory vás přivítají s otevřenou náručí.
Liberecký kraj | Příroda

Objevte tajemné příběhy Jizerských hor skrze zdejší pomníčky

Fenoménem Jizerských hor jsou drobné pomníčky rozeseté po mnoha kopcích i dolinách. Snad nikde jinde v České republice jich nenajdete tolik. Připomínají dávné i současné osudy zdejších horalů a výletníků. U některých vás až zamrazí, jiné zase vyvolají na tváři úsměv. Jejich objevování není vždy snadné, neboť se často jedná o skrytá místa hluboko v lesích. Pojďte s námi objevovat tajemné příběhy Jizerských hor!
Liberecký kraj | Památky

Česko mezi řádky: Čarostřelec, Jizerské hory a Jan Horníček

Je mrazivý únor léta Páně 1789 a cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným průsmykem. Nad Jizerskými horami běsní bouře a v dostavníku, který se namáhavě prodírá záplavami sněhu, se seznamují dva muži: biskupský sekretář Vilém a doktor Šulc, podivínský lékař z Vídně. Tak začíná kniha Jana Horníčka (*1989) Čarostřelec.
Liberecký kraj | Zážitky