Úvod > Aktuality > Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím

Rašeliniště Jizery bude prohlášeno bezzásahovým územím

Vydáno 24. listopadu 2019 Příroda
V Rašeliništi Jizery v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vyhlásí ve středu 27. listopadu Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 102,23 hektarů bezzásahovým územím. Jizerská rašeliniště na horním toku Jizery byla začátkem září zařazena také na seznam mokřadů mezinárodního významu pod názvem Horní Jizera (Jizera Headwaters). Jedinečný „mokřad“ v Jizerských horách je 13. lokalitou v České republice ze čtrnácti v současné době zapsaných.
jizerkaMokřady mezinárodního významu chrání takzvaná Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy ptactva). Význam mokřadů je mimořádný a v celém světě jich výrazně ubývá, proto je důležité tyto lokality chránit. Ve středu 27. listopadu dojde v osadě Jizerka navíc k vyhlášení 102,23 hektarů bezzásahoého území v Rašeliništi Jizery.

Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery najdete blízko hranic s Polskem, asi 500 metrů od Hnojového domu na Jizerce. Rezervace o rozloze 484,73 ha, která vznikla v roce 1960 díky rašelinným plochám kolem řeky Jizery leží v nadmořské výšce 850 m.

jizerka rašeliništěMokřad „Horní Jizera“ o celkové rozloze 2 303 ha má v konečné podobě dvě části. Větší územně vymezená lokalita zahrnuje pánev horního toku Jizery s nejrozsáhlejším komplexem rašelinišť nejen v Jizerských horách, ale i v celých Sudetech. Formálně je zde území chráněno existencí národní přírodní rezervace (NPR) Rašeliniště Jizery a na ni těsně navazující přírodní rezervace (PR) Rybí loučky. Na západě je pánev řeky Jizery ohraničena Středním Jizerským hřbetem, v jehož severní okrajové části se nachází významný vrchovištní rašelinný komplex chráněný v PR Černá jezírka. V západní části území se v plochém údolí rozkládá zachovalý komplex rašelinišť převážně vrchovištního typu. Toto území je chráněno v NPR Rašeliniště Jizerky.

Druhé menší plošně vymezené území mokřadu se nachází v centrální části Jizerských hor. Zahrnuje unikátní vrcholová rašeliniště s jezírky a porosty kleče na rozvodí Severního a Baltského moře.
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Přírodní rezervace Rašeliniště Jizery na hranici Čech s Polskem je nejrozsáhlejší rašeliniště Jizerských hor. Území velké přírodovědecké hodnoty bylo organizací UNESCO zařazeno mezi nejvýznamnější evropské lokality.

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny seznamuje s rozmanitostí a bohatstvím přírody Jizerských hor i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky.

Osada Jizerka v Jizerských horách

Osada Jizerka v Jizerských horách

Sklářská osada Jizerka se rozprostírá v malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.). Jizerka je významnou turistickou křižovatkou, představuje ideální základnu jak pro pěší turistiku, tak pro horskou cyklistiku a v zimě se její okolí mění na ráj pro běžkaře.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české části hor.

Další aktuality

21.4.
2020
#světovéČesko a výlet na Čapskou palici a další bizarní skalní věže

#světovéČesko a výlet na Čapskou palici a další bizarní skalní věže

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
17.4.
2020
#světovéČesko, kamenné varhany, pyšná princezna a mořští ptáci

#světovéČesko, kamenné varhany, pyšná princezna a mořští ptáci

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
3.4.
2020
Zoo Liberec chystá každý pátek živá vysílání

Zoo Liberec chystá každý pátek živá vysílání

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
2.4.
2020
Nejen v Lukášově rozkvétají vzácné krokusy

Nejen v Lukášově rozkvétají vzácné krokusy

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda