Úvod > Aktuality > Národní památkový ústav vydal publikaci o významném rodu Rožmberků
Národní památkový ústav vydal publikaci o významném rodu Rožmberků
">

Národní památkový ústav vydal publikaci o významném rodu Rožmberků

  • Vydáno28. října 2011
K výročí 400 let od úmrtí posledního z Rožmberků, Petra Voka, vydává Národní památkový ústav rozsáhlou monografii o tomto významném šlechtickém rodu s názvem „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“.
V letních měsících roku 2011 probíhala v pražské Valdštejnské jízdárně výstava, v návaznosti na ni byla vydána rozsáhlá kniha zahrnující jak katalog jejích exponátů, tak desítky studií předních odborníků, týkající se pestré škály témat spojených s tímto nejvýznamnějším jihočeským rodem i dominiem, které držel, rozšiřoval a zveleboval od 12. do počátku 17. století. Texty se týkají historie rodu Rožmberků a jeho nejvýznamnějších představitelů i sídel, hospodářství, patronátu, mecenátu, různých druhů umění a všedního či svátečního života na rožmberském panství. Nebyly opomenuty ani zákruty paměti na vymřelý rožmberský rod v 17. až 20. století. Součástí knihy je i doposud nejrozsáhlejší publikovaná bibliografie odborných prací týkajících se daného tématu.

Knihu s názvem „Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“ vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. Na redakčních pracích na knize se podíleli Jaroslav Pánek, Eliška Fučíková, Martin Gaži, Roman Lavička, Petr Pavelec a Robert Šimůnek. Doporučená prodejní cena je 1 590,- Kč. Kniha čítá 752 stran, na její přípravě se podílelo celkem 82 autorů a je doplněna 1150 barevnými fotografiemi. Nechybí ani místní a jmenný rejstřík.