Úvod > Aktuality > Na zámku v Kroměříži si můžete prohlédnout opravdové numismatické unikáty
Na zámku v Kromeríži si prohlédnete numismatické unikáty
"> Na zámku v Kromeríži si prohlédnete numismatické unikáty "> Expozicí se vine nekolik príbehu napríc veky "> Príbehy
Památky

Na zámku v Kroměříži si můžete prohlédnout opravdové numismatické unikáty

  • Vydáno18. září 2014
Výstava bezmála tří set vzácných mincí a medailí ze sbírek olomouckého arcibiskupství rozšířila nabídku stálých expozic arcibiskupského zámku v Kroměříži. Kabinet mincí a medailí, který se soustředí na ražby arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem, je první dlouhodobou prezentací bohaté kolekce čítající více než 10 tisíc položek. Mince a medaile si můžete prohlížet po dva roky, do 25. září 2016.

V zámecké knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži bylo vystaveno celkem 286 mincí a medailí arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem. Tyto osobnosti patřily před rokem 1806 k nejvýznamnějším postavám v celé římskoněmecké říši. Výstava začíná jedenáctém stoletím, z něhož pochází nejstarší mince těchto vydavatelů v zámecké kolekci, a končí v devatenáctém století, kdy vznikly nejmladší sbírkové medaile.

Expozice vypráví příběhy dřívějších států

KroměřížExpozicí se vine několik příběhů napříč věky. První z nich sleduje vývoj peněz v porýnské oblasti, tedy proměnu ražených mincí od středověkého denáru k novověkému konvenčnímu tolaru druhé poloviny 18. století. Ve druhém plánu mohou návštěvníci vnímat osudy porýnských duchovních knížat díky zastoupeným ražbám od nástupu na arcibiskupský stolec až po úmrtí. Výstava tak poskytuje ucelenou představu o proměnách uměleckých forem a ikonografických motivů vyplývajících z myšlenkového zázemí objednavatelů, ducha doby a zručnosti medailérů a rytců.

Komorní, ale díky originálnímu architektonickému zpracování okázalá a nadčasová expozice vás provede prostřednictvím vzácných mincí a medailí i celými dějinami tří duchovních států – kurfiřtstvím mohučským, trevírským a kolínským. Vystavené ražby dokumentují jejich vývoj od dávné samostatnosti přes nevděčnou úlohu nárazníkových států na říšsko-francouzském pomezí až k naprostému zániku v důsledku francouzských revolučních a napoleonských válek.

Jednotlivé mince a medaile odhalují zajímavé osudy

MincePříběhy "vyprávějí" i jednotlivé mince, především kusy spjaté s válečnými a společenskými událostmi. Příkladem může být stříbrná medaile kolínského arcibiskupa Josepha Clemense von Bayern z roku 1688, připomínající jeho vítězství v boji o kolínský arcibiskupský trůn. Vedle propracovaného symbolického znázornění to sděluje i opis reversu a také nápis na hraně: "Přece jen dobrá věc vítězí – Diecéze kolínská osvobozena od francouzských uzurpátorů".

Kabinet mincí a medailí je vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté arcibiskupské sbírky uložené v kroměřížském zámku. Kolekce přitom obsahuje více než 10 tisíc originálních ražeb, jejichž doba vzniku je od raného středověku po první desetiletí 20. století. Základy sbírky položil v polovině 19. století olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu, který vyčlenil dostatečné finanční prostředky na nákup vybraných mincí a medailí a také stanovil jasnou akviziční politiku.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.