Úvod > Aktuality > Na Svatém kopečku vzniká nové safari
Na Svatém kopečku vzniká nové safari
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Na Svatém kopečku vzniká nové safari

  • Vydáno4. srpna 2012
V olomoucké zoologické zahradě na Svatém kopečku vzniká safari, které bude rozděleno do pěti zoografických zón. Každá bude zaměřena na určitou oblast, pro kterou budou vybrána i charakteristická zvířata. První z pěti postupně vznikajících areálů safari dostává svou podobu. Ponese název Euroasie, zaujme plochu 9 ha a brány svým prvním návštěvníkům otevře v roce 2013. Návštěvníci se tak blíže setkají nejen s jeleny sika, daňky, kamzíky, ale také nově se zubry a losy. Již v těchto dnech lze však spatřit, co bylo vykonáno, jaké práce probíhají aktuálně a kterým směrem se budou dále ubírat.
U zrodu myšlenky safari stály úvahy o nevyhovujícím technickém stavu současných výběhů v místě, v němž je snížený taktéž zájem návštěvníků. Tyto dvě skutečnosti nakonec přivedly ZOO k myšlence proměnit méně atraktivní část zahrady nejen pro zvířata, ale i pro návštěvníky, v něco mimořádného. Využít svážnic a výběh koncipovat jako safari tedy bylo nasnadě.

Celková plocha všech pěti areálů safari respektujících zoogeografické zóny by měla zaujímat 19 ha. Realizační práce spadají do let 2012-2017. Tento projekt je nejen časově rozsáhlý, ale v mnoha směrech znamená pro zoologickou zahradu a zvířata v ní chovaná další životní kapitolu. Ačkoliv se výrazně proměňuje rozlehlá plocha stávajícího areálu zahrady, její provoz zůstává zachován. Euroasii následují Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida, a s nimi vlci, sobi, klokani, žirafy, přímorožci a mnoho dalších zvířat. To, jak rychle se zvířata s novým prostředím sžijí, však záleží pouze na nich a v tomto směru je nebudeme jakkoliv omezovat. Unikátem nové safari bude i to, že jako první v Evropě bude mít volný výběh pro vlky arktické.

Zoologická zahrada se stále ubírá cestou, na níž svět zvířat a lidí bude propojen. Dalším z cílů safari je zpřístupnit návštěvníkům místa jejich pohledu doposud skrytá, zvýšit atraktivitu zoo, a tím posílit i turistický ruch v regionu. V neposlední řadě sloučením a rozšířením výběhů získají zvířata podstatně větší prostor. Současně se jim vytvoří prostředí co nejvíce podobně přírodě. Takové, v němž se budou projevovat v rámci soužití s ostatními zvířaty, v rámci své skupiny či úzké rodiny tak, jak jim je dáno.
Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

Zoo chová více než 1700 kusů zvířat ve 350 druzích. Zoo nabízí možnost prohlídky vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších výbězích a expozicích, okružní jízdu vláčkem nebo 32 m vysokou vyhlídkovou věž, kterou žádná jiná zoo nemá. V zoo pokračují další etapy výstavby rozlehlého safari.