Úvod > Aktuality > Krkonošští jeleni dostanou obojky
Jelen evropský je nejvetší krkonošský savec
"> Jelen evropský je nejvetší krkonošský savec "> Presné údaje o pohybu a chování zvírat lze získat pomocí tzv. telemetrie, tj. jejich sledováním na dálku "> Cást zvere, jak z polské, tak z ceské strany, prechází na druhou stranu pohorí
Příroda

Krkonošští jeleni dostanou obojky

  • Vydáno9. března 2014
Na padesít krkonošských jelenů a laní z české i polské strany Krkonoš v tyto dny dostává obojky, díky nimž Správa KRNAP zjistím údaje o jejich celoročním pohybu a o celodenní aktivitě. Vzhledem k nekonečným diskusím na téma odkud a kam chodí krkonošští jeleni, zda z polské strany na českou nebo naopak, nebo zda snad vůbec nedochází k významné migraci přes hranice, se Správa KRNAP rozhodla pohyb jelení zvěře monitorovat.
Jelen v horáchJelen evropský je největší krkonošský savec. Jako takový hraje významnou roli v proměně krkonošských ekosystémů, a to zejména okusem mladých odrůstajících sazenic a semenáčků stromů. Z tohoto důvodu představuje kontrola početnosti jelení populace pomocí sčítání a lovu významnou část každoročních aktivit Krkonošského národního parku. Na polské straně není v zimním období jelení zvěř uzavírána do přezimovacích obůrek tak jako v Čechách, proto na podzim migruje za potravou do podhůří a na jaře zpět do hor. Část zvěře, jak z polské, tak z české strany, však přechází na druhou stranu pohoří, kde ovlivňuje početnost tamní populace a tím i negativní působení na tamní lesní ekosystémy.

Mladý jelenPřesné údaje o pohybu a chování zvířat lze získat pomocí tzv. telemetrie, tj. jejich sledováním na dálku. Princip spočívá v umístění přístroje, zaznamenávajícího v pravidelných intervalech geografickou polohu a případně i další parametry, na tělo sledovaného zvířete. Získaná data jsou automaticky odesílána do počítače. Pro nasazení obojků je nutné zvířata odchytit pomocí narkotizační střely. V Krkonoších tak bude v příštích měsících obojek nosit 50 jelenů a laní. Výzkum migračních tras, životních nároků a chování krkonošské populace jelena lesního je součástí projektu Fauna Krkonoš, který je realizován od února 2013 do června 2015.
Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a patří také k nejstudenějším místům u nás. 17. května roku 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen nejstarší český národní park.