Úvod > Aktuality > Kouzlo dřevořezby poznáte v nových prostorách hájenky před malenovickým hradem
Kouzlo drevorezby v Malenovicích
"> Kouzlo drevorezby v Malenovicích "> Kouzlo drevorezby v Malenovicích "> Kouzlo drevorezby v Malenovicích
Kultura

Kouzlo dřevořezby poznáte v nových prostorách hájenky před malenovickým hradem

  • Vydáno9. srpna 2014
Dvě nové výstavní místnosti v barokní hájence v předhradí malenovického hradu představí Kouzlo dřevořezby. Stejnojmenná výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude mít vernisáž již tuto neděli 10. srpna v 15 hodin.

Expozice zahrnuje kolekci tradičních lidových plastik světců, mariánských motivů, poutních upomínek v podobě dřevorytů či forem na obětinky z proslavené štípské dílny Mašlíkovy. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout i předměty denní potřeby z oblasti Podřevnicka se svébytnou řezbářskou výzdobou.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně stále rozšiřuje svou nabídku expozic, výstav a akcí na hradě Malenovice. Nové výstavní prostory v objektu hájenky na předhradí navazují novou sezonní výstavou Kouzlo dřevořezby na stálou etnografickou expozici Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě. Výstavní prostory hájenky je možné navštívit samostatně nebo společně s prohlídkou hradu Malenovice.

Expozice Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě představuje nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i souhrn dovedností, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj existence.

Dokumentuje výrobní postupy, z nichž je patrná i pozoruhodná zručnost a důvtip výrobců vyplývající z přirozeného souznění a pevného svazku člověka s přírodou. Díky tomu vznikaly předměty užitečné, trvanlivé a krásné.

Hrad Malenovice byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. V následujících stoletích prošel několika přestavbami, které z původního gotického středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého typu. Hrad byl velkolepě zařízen, v komnatách nechyběly přepychové kusy inventáře, jako např. malby ve zlatých rámech, Benátské zrcadlo, křiálový lustr apod. Hradní zbrojnice byla hojně zásobena zbraněmi a municí. V místní okrasné zahradě bylo pěstováno mnoho exotických druhů dřevin, jako např. pomerančovník, citrónovník a vavříny. V jeho držení se vystřídala řada šlechtických rodů (např. Tetourové z Tetova, Lichtenštejn – Kastelkornové, Salm – Neuburkové), posledními majiteli byli v letech 1804-1945 Šternberkové.

Hájenka Malenovice – národopisná expozice Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Hájenka Malenovice – národopisná expozice Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně umístěná v objektu hájenky před hradem v Malenovicích představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů – dřeva, proutí a slámy – jako významnou součást tradiční lidové kultury.

Satinské vodopády u Malenovic

Satinské vodopády u Malenovic

Na toku potoku Satina, který pramení pod Lysou horou a protéká Malenovicemi, jsou v místech nad hotelem Rajská bouda k vidění Satinské vodopády. Již v 19. století byly oblíbeným výletním místem a i dnes je celé údolí využíváno k rekreaci.

Hrad Malenovice – přepychové sídlo rodu Šternberků

Hrad Malenovice – přepychové sídlo rodu Šternberků

Jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, hrad Malenovice, leží jen 6 km od centra moderního Zlína. Hrad má krásně upravené okolí a doslova vybízí k návštěvě.

Další aktuality