Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Malenovice – přepychové sídlo rodu Šternberků
Památky

Hrad Malenovice – přepychové sídlo rodu Šternberků

Jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, hrad Malenovice, leží jen 6 km od centra moderního Zlína. Hrad má krásně upravené okolí a doslova vybízí k návštěvě.
Hrad byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. V následujících stoletích prošel několika přestavbami, které z původního gotického středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého typu. Hrad byl velkolepě zařízen, v komnatách nechyběly přepychové kusy inventáře, jako např. malby ve zlatých rámech, benátské zrcadlo, křiálový lustr apod. Hradní zbrojnice byla hojně zásobena zbraněmi a municí. V místní okrasné zahradě bylo pěstováno mnoho exotických druhů dřevin, jako např. pomerančovník, citrónovník a vavříny. V jeho držení se vystřídala řada šlechtických rodů (např. Tetourové z Tetova, Lichtenštejn – Kastelkornové, Salm – Neuburkové), posledními majiteli byli v letech 1804-1945 Šternberkové.

V roce 1953 získalo malenovický hrad tehdy nově vzniklé krajské muzeum, dnes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci se mohou seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj. Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během návštěvní sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní představení, vystoupení skupin historického šermu a noční prohlídky. Hrad má novou vstupní část s pokladnou a zázemím pro zaměstnance, prostor pro občerstvení výletníků doplněný o nápojové automaty i zbrusu nové WC pro muže, ženy i zdravotně postižené.  

V průběhu roku 2012 došlo k rozsáhlým opravám hradu. Byla například otevřena kaple sv. Antonína z Padovy, kde došlo ke statickému zabezpečení a citlivé rekonstrukci jejího interiéru. Prohlídkový okruh je od roku 2015 nově rozšířen o zajímavou expozici historických hodin a zbraní. V malé sbírce můžete vidět i hodiny s orientálními znaky nebo hodiny s globem.

Návštěvníci si mohou prohlédnout také expozici Dřevo – proutí – sláma v objektu hájenky před hradem. Výstava představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů (dřeva, proutí a slámy) jako významnou součást tradiční lidové kultury. Expozice představuje nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i souhrn dovedností, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj existence. Dokumentuje výrobní postupy, z nichž je patrná i pozoruhodná zručnost a důvtip výrobců vyplývající z přirozeného souznění a pevného svazku člověka s přírodou. Součástí prohlídky expozice jsou prezentace videodokumentů zachycujících tradiční výrobní postupy.

Ubytování a restaurace v okolí