Úvod > Aktuality > Do Šternberského paláce se vrátil Rembrandtův obraz
Do Šternberského paláce se vrátil Rembrandtuv obraz
"> Do Šternberského paláce se vrátil Rembrandtuv obraz "> Rembrandtuv obraz si mužete prohlédnout v expozici vlámského a holandského umení
Kultura

Do Šternberského paláce se vrátil Rembrandtův obraz

  • Vydáno24. září 2014
Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

RembrandtSamotnému restaurování obrazu Učenec ve studovně, který si můžete prohlédnout ve Šternberském paláci předcházel důkladný průzkum za použití moderních metod. Během průzkumu díla byla například odhalena autorská změna malby baretu, místo něhož Rembrandt původně zamýšlel turban. Rembrandtovo autorství pražského obrazu nebylo odborníky nikdy zpochybněno. Dílo nese veškeré charakteristické znaky malířova stylu malby – energické tahy štětcem a nanášení barvy na ještě nezaschlou předchozí barevnou vrstvu. Malba je značena v dolním levém rohu jako Rembrandt. f. 1634 (f. – lat. fecit = zhotovil).

Vzniku malby náležel do šťastného období Rembrandtovy tvorby i osobního života – malíř se ten rok oženil se Saskií van Uylenburgh, dcerou významného obchodníka s uměním, a započal slibnou kariéru v Amsterdamu. V tu dobu již upustil od malby menších formátů, kterým se věnoval ve svém rodném Leidenu, a upřednostňoval větší kompozice s figurami v životním měřítku. Muž na pražském obraze je vyobrazen v momentě přerušení četby foliantu položeném na stole, kde je také  glóbus a knihy dovozující jeho učenost. Je oděn do sametového pláště lemovaného kožešinou zdobeného dvěma zlatými řetězy.

Rembrandtův obraz, který je prvně zaznamenán v inventáři umělecké sbírky rodu Nosticů v roce 1819, je jedním z nejvýznamnějších děl uměleckých sbírek České republiky. Své nezastupitelné místo zaujímá dnes v kolekci Národní galerie v Praze, kde se dále nachází na sedmdesát Rembrandtových grafických listů.

Šternberský palácVystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

Rembrandtův obraz si můžete prohlédnout ve Šternberském paláci, v expozici vlámského a holandského umění, a to denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Základní vstupné do expozice činí 150 korun, rodinné potom 200 Kč.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.