Úvod > Aktuality > Klášterní hospodářský dvůr v Plasích se letos dočká rekonstrukce
Klášterní hospodárský dvur v Plasích se letos docká rekonstrukce
"> Klášterní hospodárský dvur v Plasích se letos docká rekonstrukce  "> Expozice zamerené predevším na dejiny stavební kultury na našem území budou v objektech instalovány v prubehu roku 2014 ">  Návštevníkum zde budou predstavovány predevším tradicní stavební technologie a remeslnické postupy
Památky

Klášterní hospodářský dvůr v Plasích se letos dočká rekonstrukce

  • Vydáno12. března 2014
Bývalý plaský pivovar v areálu někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích prošel v minulém roce komplexní památkovou obnovou. Byla mu tak navrácena podoba z doby jako výstavby před více než sto lety. Na řadu nyní přichází i soubor mimořádně hodnotných budov hospodářského dvora. Značně zdevastovaný památkový areál bývalého hospodářského dvora plaského kláštera se tak konečně dočká záchrany.
Pivovar PlasyKdyž se v 60. letech 20. století přestalo pivo v Plasích vařit, byl pivovar s přilehlou sladovnou a bývalým klášterním mlýnem přestavěn na obchodní velkosklad spotřebního družstva Jednota. Chátrající budovy převzalo v roce 2008 do správy Národní technické muzeum, které v hospodářské části bývalého kláštera realizuje projekt nazvaný "Centrum stavitelského dědictví v Plasích". 

Pivovar v PlasíchStavební práce rozkryly zajímavé situace dokumentující dějiny objektu. Ve varně byl objeven původní keramický obklad stěn z roku 1912, pod podlahami se skrývaly dvě pivovarské studny a soustava historických odvodňovacích kanálů. V mlýnici někdejšího klášterního mlýna byl nalezen barokní krb a pozoruhodné dobové hygienické zařízení – kamenný prevét. Ke zcela mimořádným nálezům patří dvojice parních strojů z počátku 20. století. Tyto mechanismy byly před bezmála padesáti lety zasypány a zabetonovány v jejich původním umístění – v pivovarské strojovně – a takto se dochovaly v téměř kompletním stavu. Stroje budou zakonzervovány a prezentovány v rámci připravovaných expozic. 

Rekonstruovaný pivovarExpozice zaměřené především na dějiny stavební kultury na našem území budou v objektech instalovány v průběhu roku 2014. Bývalá mlýnice a část historické pivovarské kotelny budou využity pro proměnné výstavy. Návštěvníkům zde budou představovány především tradiční stavební technologie a řemeslnické postupy. V jednotlivých objektech bude vytvořeno zázemí pro předvádění a výuku stavebního řemesla a vzniknou tady i zážitkové dílny zaměřené na řadu "hands-on" aktivit, tedy činností, které lze vyzkoušet vlastníma rukama. Návštěvníci tak budou mít možnost vytvořit si vlastní cihlu, otesat kámen, sestavit zmenšeninu skutečného krovu, seznámit se se zpracováním vápna atd.

V areálu bude k dispozici přednáškový sál s příslušným zázemím. V nově adaptovaných prostorech najde své místo i plaská městská knihovna, která bude čtenářům zpřístupňovat také tituly odborné knihovny CSD zaměřené na historické stavitelství.
Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do budovy samotného konventu, obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému samotném.

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

V nově opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích vytvořilo Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví – unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.