Úvod > Co chcete dělat? > Město Nepomuk – rodiště sv. Jana Nepomuckého
Památky

Město Nepomuk – rodiště sv. Jana Nepomuckého

Rodištěm sv. Jana Nepomuckého je město s příznačným názvem Nepomuk na západě ČR. Díky řadě historických památek patří k vyhledávaným turistickým cílům.
Nepomuk vznikl sloučením dvou původně samostatných osad Pomuk a Přesanice na důležité obchodní stezce. K velkému rozvoji města došlo v 17. – 19. stol. v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem r. 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a světskou mocí. V r. 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Teprve v r. 1729 jej papež Benedikt XIII. prohlásil za svatého. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů.
 
Město se může pochlubit řadou historických památek. Patří mezi ně např. kostel sv. Jana Nepomuckého, kde se dodnes konají bohoslužby k příležitosti narození a umučení sv. Jana, dále pak arciděkanství a stará Zelenohorská pošta s muzeem historických ktomobilů - všechny tři památky ostavené podle plánů slavného barokního stavitele K. I. Dientzenhofera.
 
Barokní zámek Zelená Hora na stejnojmenném kopci nad městem Nepomuk se do povědomí veřejnosti zapsal především nálezem Rukopisu zelenohorského a uzavřením Jednoty zelenohorské. Zámek je známý také jako místo děje Švandrlíkova románu Černí baroni. Držiteli zámku byly především slavné rody – Švamberkové, Šternberkové, za jejichž držení byl původní hrad přestavěn na zámek. 
 
Ve městě se dále nachází další zachovalé domy z 17.-19. století, téměř desítka kaplí a kapliček i několik cenných převážně barokních soch a božích muk. Navštívit můžete rodný dům malíře Augustina Němejce, jehož prostory slouží nyní jako galerie.
 
Nepomuk a jeho okolí je místem vhodným pro cyklistiku a turistiku s návštěvnou množství přírodních zajímavostí a chráněných oblastí. Nejvýznamnější jsou Národní přírodní rezervace Chejlava, Přírodní park Plánický hřeben – Kákov a Přírodní park Pod Štedrým.

 

Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Městské muzeum a galerie Nepomuk

Městské muzeum a galerie Nepomuk

Nepomuk, Plzeňsko a Český les
Křižíkova cesta z Klatov do Nepomuku

Křižíkova cesta z Klatov do Nepomuku

Nepomuk, Plzeňsko a Český les
Němejcův dům Nepomuk

Němejcův dům Nepomuk

Nepomuk, Plzeňsko a Český les
Expozice veteránů na Zelenohorské poště

Expozice veteránů na Zelenohorské poště

Nepomuk, Plzeňsko a Český les

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu

Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu

Nepomuk, Plzeňsko a Český les
Pivovar Zlatá kráva v Nepomuku

Pivovar Zlatá kráva v Nepomuku

Nepomuk, Plzeňsko a Český les
Pivní hotel v Nepomuku

Pivní hotel v Nepomuku

Nepomuk, Plzeňsko a Český les