Úvod > Co chcete dělat? > Město Nepomuk – rodiště sv. Jana Nepomuckého
Památky

Město Nepomuk – rodiště sv. Jana Nepomuckého

Rodištěm sv. Jana Nepomuckého je město s příznačným názvem Nepomuk na západě ČR. Díky řadě historických památek patří k vyhledávaným turistickým cílům.
Nepomuk vznikl sloučením dvou původně samostatných osad Pomuk a Přesanice na důležité obchodní stezce. K velkému rozvoji města došlo v 17. – 19. stol. v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem r. 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a světskou mocí. V r. 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Teprve v r. 1729 jej papež Benedikt XIII. prohlásil za svatého. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů.
 
Město se může pochlubit řadou historických památek. Patří mezi ně např. kostel sv. Jana Nepomuckého, kde se dodnes konají bohoslužby k příležitosti narození a umučení sv. Jana, dále pak arciděkanství a stará Zelenohorská pošta s muzeem historických ktomobilů - všechny tři památky ostavené podle plánů slavného barokního stavitele K. I. Dientzenhofera.
 
Barokní zámek Zelená Hora na stejnojmenném kopci nad městem Nepomuk se do povědomí veřejnosti zapsal především nálezem Rukopisu zelenohorského a uzavřením Jednoty zelenohorské. Zámek je známý také jako místo děje Švandrlíkova románu Černí baroni. Držiteli zámku byly především slavné rody – Švamberkové, Šternberkové, za jejichž držení byl původní hrad přestavěn na zámek. 
 
Ve městě se dále nachází další zachovalé domy z 17.-19. století, téměř desítka kaplí a kapliček i několik cenných převážně barokních soch a božích muk. Navštívit můžete rodný dům malíře Augustina Němejce, jehož prostory slouží nyní jako galerie.
 
Nepomuk a jeho okolí je místem vhodným pro cyklistiku a turistiku s návštěvnou množství přírodních zajímavostí a chráněných oblastí. Nejvýznamnější jsou Národní přírodní rezervace Chejlava, Přírodní park Plánický hřeben – Kákov a Přírodní park Pod Štedrým.

 

Zobrazit více

Provozovatel

Městské informační centrum Nepomuk

náměstí A. Němejce 126
335 01 Nepomuk
Tel.:
+420 371 591 167
Email:
infocentrum@nepom...
WWW:
www.nepomuk.cz
WWW:
www.nepomucko.cz
GPS:
49,484917 13,584211
 
Region:
Plzeňský kraj
Oblast:
Brdy a okolí
Město:
Nepomuk
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Ubytování a restaurace v okolí