ÚvodAktualityDesatero rad a tipů pro létání s dronem
Zážitky

Desatero rad a tipů pro létání s dronem

  • 15. srpna 2023
Drony nám přinášení krásné fotky z přírody i dechberoucí záběry památek. I když se rekreační létání s drony těší čím dál větší oblibě, mnozí jejich piloti stále neznají pravidla. Mohou tak ohrozit sebe a zejména i ostatní lidi. Způsobilost pilotů větších dronů (či dronů s kamerou) se ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou registrací dronů. Pár základních pravidel, jak létat s drony a tipy na místa, kde s nimi lze létat, vám přináší portál Kudy z nudy.

1. Kdo nepotřebuje licenci a registraci dronu

dronLicence není potřeba v případě, že váš stroj váží méně než 250 gramů a nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje.

Licenci také nepotřebujete na hračku – tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem „14+“.

 

2. Kdo potřebuje licenci a registraci dronu

DronVe všech ostatních případech potřebujete registraci dronu a licenci (pilotní průkaz) opravňující k jeho řízení. Čili pokud máte dron s kamerou či stroj těží než 250 g (s kamerou či bez) je potřeba ho zaregistrovat na Úřadu pro civilní letectví – pořídit mu vlastně takovou SPZ.

Rovněž je třeba mít k jeho řízení pilotní průkaz. Nejprve musíte absolvovat on-line výcvik a pak složit zkoušku. Respektive provést test teoretických znalostí, kde je 40 otázek, správně musí být zodpovězeno 30 z nich. Test se provádí on-line a po jeho úspěšném složení získáte pilotní průkaz s 12místným identifikačním číslem, se kterým budete moci létat všude po Evropské unii. Licence a registrace platí ve všech zemích EU a je platná po dobu 5 let.

Pokud byste létali s dronem v podkategorii A2, která je zaměřena na provoz, při kterém se předpokládá, že významná část letu bude prováděna v blízkosti lidí, musíte navíc k výše uvedenému absolvovat praktický výcvik formou samostudia, abyste se seznámili s dronem a zajistili, že dosahujete dobré úrovně řízení (to musí být provedeno v oblasti, kde pro ostatní lidi nepředstavujete riziko) a podstoupit další zkoušku teoretických znalostí (test o 30 otázkách, potřeba 75% celkového počtu bodového hodnocení), která bude zajišťována Úřadem pro civilní letectví.
 

3. Před letem 

Nezapomeňte se seznámit s uživatelskou příručkou dronu a zkontrolovat, že je dron správně nastaven, není nijak poškozen a průběžně sledujte stav a životnost baterií. Provést předletovou přípravu, tj. zkontrolovat pravidla platná v zamýšlené lokalitě v aplikaci DronView, a v ideálním to této aplikace i vložit informace o svém plánovaném letu. Mládež do 16 let může samostatně létat jen s drony do 250 g (zakoupenou hračkou nebo dronem vlastní výroby), s ostatními drony pak pouze pod dohledem jiné způsobilé osoby, která je starší 16 let.
 

4. Jak vysoko a jak daleko

dronNení-li stanoveno jinak, létání s dronem může být prováděno pouze ve vzdušném prostoru do výšky 120 m nad zemí. Je to proto, aby nedošlo k žádnému střetu s letadly, která létají nejníže ve 150 metrech. Létat s dronem se může jen na takovou vzdálenost, abyste ho měli nadohled (neustále na očích).
 

Při létání s dronem v blízkosti zástavby si lze vypomoci pravidlem 1:1 ve smyslu horizontální vzdálenosti a výšky nad zemí. Např. pokud pilot zamýšlí létat s dronem ve výšce 10 metrů nad zemí, rezerva pro pokrytí rizika na zemi musí být alespoň 10 metrů všemi směry.

 

5. Od letiště dále

Přísná pravidla platí ohledně letišť. Možná byste to nečekali, ale jediný dron dokáže paralyzovat provoz na celém letišti a škody mohou dosáhnout i několika desítek milionů. 

dron letištěJe třeba si uvědomit, že letadla jsou technická zařízení, která se pohybují velkou rychlostí v prostředí, které je jejich pohybem ovliněné a ve kterém fungují veškeré fyzikální zákony. Letadla také nejsou a nikdy nebudou konstruovaná na to, aby odolala střetu s jakýmkoliv objektem. Vždycky bude existovat limit, při jehož překročení není možné zabránit poškození nebo letecké nehodě. Kolem letadla navíc vzduch obtéká formou proudění, které sice není viditelné, ale může způsobit nasátí a následný střet letadla s dronem. K tomu může s ohledem na velikost a rychlosti dojít i na relativně velkou vzdálenost dronu od letadla. Poškození oken kabiny, konstrukce letadla nebo činnosti motoru při srážce pak už může mít za následek zranění nebo i ztráty na životech.

Pokud chcete létat s dronem v okolí letiště bezpečně, stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel: 
Létejte s dronem ve vzdálenosti větší, než je 5,5 km od letiště a létejte maximálně do výšky 100 metrů nad zemí (pokud se nacházíte v řízeném okrsku letiště). Chcete-li létat bezpilotním letadlem ve vzdálenosti menší než 5,5 km od vztažného bodu letiště a splňujete-li podmínky pro koordinaci letu, můžete podat žádost o schválení. S drony lehčími než 0,91 kg je možné létat pod ochrannými pásmy letiště s výškovým omezením staveb bez nutnosti koordinace v nižší vzdálenosti.
 

6. Pozor na létání v zástavbě a nad lidmi

Podmínky pro létání nad osobami, které k tomu nedaly výslovný souhlas (tzv. nezapojené osoby), pro které by provoz dronu mohl představovat riziko, nebo by tento provoz mohly vnímat jako zásah do svých práv), závisí na podkategoriích provozu. Shromáždění osob se v otevřené kategorii nesmí přelétávat nikdy.

S drony do 250 g (u vlastní stavby dronu do rychlosti 19 m/s, u průmyslově vyráběných pak se štítkem C0 i bez něj) lze přelétávat i jednotlivé nezapojené osoby. V hustě osídleném prostoru toto platí jen pro hračky či drony bez kamery. 

S drony lehčími než 500 gramů je do 31.12. 2023 možné létat bez dalších povolení či zkoušky pilota jako s dronem se štítkem C1, avšak v oblastech mimo lokality využívané k bydlení, rekreaci nebo obchodním činnostem.

Drony o hmotnosti 500g – 2kg neoznačené štítkem třídy je možné do konce roku 2023 provozovat ve vzdálenosti 50 metrů od nezapojených osob v případě, že pilot vedle absolvování základní zkoušky. Drony se štítkem o hmotnosti do 4kg je při splnění stejných podmínek možné provozovat ve vzdálenosti 30 metrů od nezapojených osob.

dronDrony bez štítku třídy, těžší než 500 gramů (od roku 2024 pak i těžší než 250 g) a lehčí než 25 kg a také drony se štítkem třídy C3 nebo C4 je povoleno provozovat nejblíže 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí, v lokalitě, ve které pilot očekává, že nebudou ohroženi žádní lidé, kteří s provozem dronu nevyjádřili souhlas.

Za hustě osídlený prostor nejsou považovány parky, louky, pole, prostory bez staveb a infrastruktura (silnice, chodníky, koleje) bez osob, které by mohly být ohroženy. 
 
Zákaz létání platí i v tzv. ochranných pásmech, tedy podél pozemních komunikací, inženýrských sítí, vodních zdrojů nebo objektů důležitých pro obranu státu. Nemluvě o nebezpečných lokalitách jako jsou jaderné elektrárny nebo chemické závody.
 

7. Do přírody ano, ale do chráněných oblastí ne

dron npMilovníci fotografií přírody teď asi posmutní – s dronem se nemůže létat uvnitř zvláště chráněných území. V Národních parcích byly dokonce ustanoveny bezletové zóny (čili dron tam létat nesmí). Nově je ovšem povoleno létat ve IV. zóně CHKO, pokud u toho nebudou rušeny chráněné druhy živočichů.
 
Zákaz je vysvětlen tím, že bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Do kategorie zvláště chráněném území spadají nejen národní parky, ale také rozlehlé chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a také přírodní památky.
 
Pokud byste i přesto chtěli létat nad chráněnou oblastí, vyžádejte si povolení Správy národního parku či Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky AOPK ČR.
 

8. Drony a památky

dronV naprosté většině návštěvních řádů památek je zákaz létání bezpilotními prostředky bez předchozího písemného souhlasu. Rozhodně nelétejte nad Pražským hradem – turisté, kteří o zákazu nevědí, nebo jej nerespektují, musí platit desetitisícové pokuty.
 
Pokud byste chtěli udělat letecké snímky hradů a zámků, vždy je nutný písemný souhlas správy objektu či ředitele Územní památkové správy Národního památkového ústavu, pod níž objekt spadá.

 

9. Nelétejte do mraků a za tmy. Nic z dronu neshazujte

Další pravidlo omezuje létání dronů v okolí mraků. V prostorách třídy G musí být let vždy provozován vně oblaků. Ve třídách E, D a C je poté stanovena minimální horizontální vzdálenost 1500 m a vertikální 300 m od oblaků.

dronStejně jako není povoleno létat v mracích a jejich okolí, je není doporučeno pohybovat se s dronem za tmy. Případně dron musí být neustále na očích a blikat zeleně. Dále se nesmí shazovat jakékoliv předměty z dronu (ano, ani dárky, dopisy nebo květiny). Zároveň platí, že dron nepřepravuje nebezpečné zboží.
 

10. Sledujte letový provoz

Bezpilotní letadlo je vždy povinno dát přednost letadlům s osádkou, včetně sportovních létajících zařízení. Proto jako piloti dávejte pozor „co kolem vás lítá“ a dodržujte pravidla přednosti v letu. Pilot je povinen ukončit let v případě, že by představoval riziko pro jiné letadlo, osoby, zvířata, životní prostředí nebo majetek.
Zatopený lom Výkleky Letní sporty

Zatopený lom Výkleky

Zatopený lom v obci Výkleky nedaleko Olomouce láká k letnímu koupání. Voda zde bývá čistá a průzračná, povoleno je zde také potápění.

Hostivařský lesopark Příroda

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované pražské Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže.

Česká Sibiř – drsný kraj v jižní části Miličínské vrchoviny Příroda

Česká Sibiř – drsný kraj v jižní části Miličínské vrchoviny

Česká Sibiř je oblast na rozhraní středních a jižních Čech umístěná zhruba mezi Voticemi, Sedlcem-Prčicí a Táborem, která dosahuje nadmořské výšky i přes 700 metrů. Své pojmenování získala oblast díky drsným klimatickým podmínkám, protože je zde zima delší a tužší než jinde ve vnitrozemí.

Vestecký rybník a Planetární stezka Vestec Příroda

Vestecký rybník a Planetární stezka Vestec

U rybníka ve Vestci u Prahy vznikl venkovní volnočasový areál pro všechny věkové kategorie. Najdete tu cyklostezku, hřiště, venkovní posilovny, mola a lávky a další zábavu v přírodě. Názorné ukázky na Planetární stezce vám pomohou vytvořit si představu o velikostech těles a vzdálenostech ve vesmíru.

Chářovský park v Krnově Příroda

Chářovský park v Krnově

Na jaře rozkvétá Chářovský park v Krnově záplavou květů azalek a rododendronů. K vidění jsou zde více než stoleté rostliny.

Moravské Toskánsko – nejfotogeničtější krajina Česka Příroda

Moravské Toskánsko – nejfotogeničtější krajina Česka

Dlouhé pásy hnědých či zelených polí se táhnou až k obzoru a jakoby nekončí. Malebně zvlněnou krajinu jižní Moravy jen sem tam doplňuje osamělý strom, remízek nebo bílá kaplička. Fotografové nazývají krajinu v okolí Kyjova Moravským Toskánskem.

Bohumilická alej Příroda

Bohumilická alej

Asi 6 km severně od města Vimperk v Jihočeském kraji se nachází Bohumilická alej. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic. Toto památné stromořadí je tvořené lípami srdčitými a velkolistými. Lip je celkem 76 a jejich věk je odhadován na 150 let.

Svatojiřský les na Nymbursku Příroda

Svatojiřský les na Nymbursku

Pojmenování oblasti je starodávné a označuje rozsáhlý lesní komplex ve Středních Čechách na Nymbursku v okolí Loučeně, který je navíc opředen pověstmi. Jedna z nich vypráví o klášteru sv.Jiří , který stál uprostřed těchto lesů při cestě vedoucí z Prahy do Jičína.

Přírodní park Manětínská Příroda

Přírodní park Manětínská

Přírodní park Manětínská se nachází mezi městem Manětín a vesnicí Úněšov. Tvoří ho rozsáhlý lesní komplex Lomské vrchoviny s několika menšími rybníky a prameništi potoků Třemošenského, Černého, Zlatého, Pstružného, Malého, Dubiny, Kačiny a potoků Chladná a Veska.

Přírodní park Pod Štědrým Příroda

Přírodní park Pod Štědrým

Přírodní park se nachází v Nepomucké vrchovině východně od Nepomuku. Park je ojedinělým příkladem typu harmonické, ryze české krajiny, v charakteristickém pahorkatinném georeliéfu, s pestrou mozaikou lesů, remízků, luk, pastvin, polí s řadou potoků a vodních ploch a s typickými drobným osídlením.

Přírodní park Jesenicko Příroda

Přírodní park Jesenicko

Přírodní park se rozkládá kolem Jesenice na Rakovnicku. Jedná se o zalesněnou krajinu s rybníky, zelenými údolími, skalními výchozy a historickými vesnicemi.

Zatopený čedičový lom v Rotavě Příroda

Zatopený čedičový lom v Rotavě

Lom se nachází mezi Rotavou a Jindřichovicemi. Dříve to byl největší kamenolom v Krušných horách.

Stezka skalních reliéfů u obce Brniště na Českolipsku Příroda

Stezka skalních reliéfů u obce Brniště na Českolipsku

Stezka mezi skalami u areálu Lesní zátiší u obce Brniště, kudy naši předci jezdívali s povozy na pole, se v současnosti stala jakousi uměleckou galerií v přírodě, kterou doplňují nejrůznější přírodní instalace.

Velký rybník u Žulové na Jesenicku Příroda

Velký rybník u Žulové na Jesenicku

Ve východní části katastru obce Žulová se nachází Velký rybník (11 ha), největší rybník na Jesenicku. Rybník se nachází v Žulovské pahorkatině (cca 350 m.n.m), je součástí soustavy rybníků a retenčních nádrží.

Přírodní park Orlice Příroda

Přírodní park Orlice

Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 k ochraně nivy řeky Orlice a jejích přítoků. Rozsáhlá oblast o rozloze přes 11000 ha zahrnuje údolní nivu Divoké, Tiché a po soutoku u Týniště nad Orlicí spojené Orlice mimo pramenné oblasti horních toků.

Zatopený lom Jimlíkov Letní sporty

Zatopený lom Jimlíkov

Bývalý lom na kaolin nedaleko vesničky Jimlíkov je oblíbeným místem ke koupání, které se zde toleruje na vlastní nebezpečí.

Vyhlídka Solenická podkova – romantický výhled na meandr Vltavy Příroda

Vyhlídka Solenická podkova – romantický výhled na meandr Vltavy

Ve Středním Povltaví, mezi přehradami Kamýk a Orlík vytváří řeka Vltava jeden z úžasných meandrů Vltavské kaskády, kterému se přezdívá Solenická podkova. Nejhezčí pohled na něj je ze skaliska Na Vraném nedaleko vrchu Na Altánku u obce Solenice, kde skalní ostroh strmí asi 160 m nad řekou.

Naučná stezka Lužní les u Břeclavi Příroda

Naučná stezka Lužní les u Břeclavi

Naučná stezka vede unikátním Lednicko-valtickým areálem zapsaným na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Trasa je vedena komplexem lužního lesa nazývaného Kančí obora.

Přírodní park Jeřáb v Hanušovické vrchovině Příroda

Přírodní park Jeřáb v Hanušovické vrchovině

K dominantám českomoravského pomezí patří hora Jeřáb (1003 m n. m.), vystupující mezi známějšími horskými celky – Orlickými horami, Králickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem. Přírodní park chrání vrcholové partie a západní svahy Jeřábu, který leží na hlavním evropském rozvodí Černého a Severního moře.

Český Merán – malebná oblast v okolí města Sedlec-Prčice Příroda

Český Merán – malebná oblast v okolí města Sedlec-Prčice

Označení Český Merán se používá od 19. století pro okolí Sedlce-Prčice proto, že je nápadně podobné krajině kolem italského města Merano.

Další aktuality

Tipy proti nudě... aneb nejlepší tipy na víkendové akce pro děti

Kudy z nudy přináší tipy na zajímavý program pro rodiny s dětmi na víkend (13.7. – 14.7.) v Praze a jejím okolí, Čechách, Moravě i Slezsku. Vyberte si rodinné programy, zábavu a zážitky pro malé i velké, holky i kluky, zajímavé akce a výpravy na místa, kde se děti rozhodně nebudou nudit: Portášské slavnosti ve Valašské Bystřici, Letní krkonošské parní víkendy, Borůvkobraní v Borovanech 2024, Hiršperský den 2024 a plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu, Květinová slavnost v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Naplánujte s námi výlety za kulturou, do zoo, do přírody nebo na zajímavou výstavu a užijte si společný víkend.
12. červenec 2024 7:01
Zážitky

50 tipů na víkend z celého Česka

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkendové zážitky (13.7. – 14.7.). Na jediném místě najdete tipy na akce ze všech krajů a regionů České republiky. U nás si vybere si každý! V nabídce je rodinná zábava, program pro děti, romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky: Motoráčkem do Borohrádku, Pivní slavnosti a výstava historických vozidel ve Svitavách, Draci na zámku Kozel, Pardubická všestrannost, Květinová slavnost v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
12. červenec 2024 7:00
Zážitky

V létě do kina? Pak jedině do letního!

Je škoda trávit letní večery pod střechou, nechte se proto vylákat do letních kin. Některá mají předlouhou tradici, jiná patří mezi nováčky, ale jedno mají společné: pod hvězdami vás čeká umění, zábava i pravá filmová noční romantika. Někde se promítá denně, jinde jen jediný den v týdnu anebo jen několik večerů během léta. Na podrobné programy letních kin sice místo nemáme, ale to podstatné v následujícím přehledu rozhodně najdete!
10. červenec 2024 10:00
Zážitky

České značky: Dino, Walachia, Fatra, Makura a další výrobci dětských hraček

Rádi navštěvujete muzea hraček a milujete stavebnice, panenky, Igráčky, vláčky, domečky pro panenky, plyšáky, autodráhy, stolní hry a další hračky? Na Kudy z nudy vám představíme známé firmy a nejznámější výrobce českých hraček. Řečeno společně se slavnými medvědy od Kolína: pojďte, budeme si hrát!
9. červenec 2024 11:40
Zážitky

České značky: Alza, Heureka, Slevomat, Mall, Rohlík a další velké e-shopy

Když chcete koupit zájezd, zážitek, outdoorové a sportovní vybavení, kolo anebo lyže, vydáte se do kamenných obchodů nebo na internet? Na internetu pravidelně nakupuje více než polovina Čechů a obliba nákupů přes e-shopy stále stoupá. Seznamte se na Kudy z nudy s největšími hráči na trhu e-commerce!
9. červenec 2024 1:36
Zážitky

Užijte si letní zážitky s vědou, které nikdy neomrzí!

Oblíbená science centra, hvězdárny a planetária chystají na léto řadu novinek i poutavý program pro malé i velké návštěvníky. Na cestu za poznáním se mohou lidé vydat v Brně, Ostravě, Liberci, Plzni, Hradci Králové a v Olomouci. Všude tam nebude mít nuda šanci!
7. červenec 2024 12:04
Zážitky

Stejná jména, různá místa aneb popletené Česko

Kdo si někdy popletl Žebrák s Točníkem, může mluvit o štěstí: oba hrady jsou od sebe jen pár set metrů a chyba se dá snadno napravit. Horší je to s místy, která se jmenují úplně stejně, ale leží docela jinde. Své o tom ví ti, kteří hledají Dívčí hrady nebo Kozí hrádky, Šternberky, Sázavy, Kamenice nebo Helfenburky.
6. červenec 2024 12:38
Zážitky

Evropa v Česku: proč máme rádi Chorvatsko?

Dovolená u Jadranu, letní atmosféra chorvatských ostrovů a pláží, úžasné moře, národní park Plitvická jezera, města Dubrovník, Poreč, Trogir, Šibenik či Pula, dary moře, kaskády řeky Krky anebo místo, kde se natáčely příběhy nejznámějšího evropského indiána, náčelníka Apačů Vinnetoua: je tolik věcí, které milujeme v Chorvatsku! Se seriálem o evropských zemích tentokrát míříme do nejoblíbenějších destinace letních dovolených u moře. Pojďte s Kudy z nudy poznat Chorvatsko!
6. červenec 2024 12:24
Zážitky