Úvod > Co chcete dělat? > Údolí Motolského potoka
Příroda

Údolí Motolského potoka

Motolský potok pramení v katastru Praha – Stodůlky a do Vltavy se vlévá u Palackého mostu. Prameniště potoka se nachází nedaleko stanice metra Zličín ve velmi zastavěné komerční a nákupní oblasti.
Z přírodovědného pohledu potok pramení na úpatí velmi dobře propustných cenomanských pískovců, ve kterých se dobře akumulují srážkové vody. Mezi hlavní přítoky Motolského potoka patří Větvený potok a potok Cibulka.

Horní, částečně zakrytá část Motolského potoka byla v nedávné minulosti vedena v otevřeném korytě, pouze v místech křížení s komunikací bylo provedeno jeho zakrytí. Postupným rozvojem dopravy a zvyšováním požadavků na stavební prostory došlo bohužel v první polovině osmdesátých let k postupnému zakrytí téměř poloviny trasy této horní části koryta.

V úseku od vtoku do celkově zakryté části Motolského potoka v km 4,3 až po silnici vedoucí na Vidouli je koryto otevřené a opevněné dlažbou. 

Údolí, kterým prochází pramenná oblast Motolského potoka, doznala v posledních letech mnoha úprav. Nad levým svahem údolí, kde byly postaveny nové objekty Tatry Zličín, byly změněny odtokové poměry povrchových vod.

Levý svah údolí byl upraven přísypem zeminy. Pravý svah údolí pramenné oblasti Motolského potoka je vymezena skalním útvarem výchozů bělohorských pískovců.

Území je zarostlé hájem uměle vysázených topolů, které mají v současnosti charakter lužního lesa. Podél skalní stěny jsou jezírka s mokřadní vegetací, dotované prameny na rozhraní perucko-rokycanských a bělohorských pískovců. V roce 2005 byla na tomto území provedena revitalizace prameniště Motolského potoka.

V horní části potoka se kromě zmíněného suchého poldru Pod Zličínem nachází také Mlýnský rybník, Pivovarský rybník a rybníky pod areálem Motolské nemocnice.

Aktivity v okolí

JumpPark Zličín

JumpPark Zličín

Praha 5, Praha
Pitland

Pitland

Praha-Zličín, Praha
Motokáry CMK Zličín

Motokáry CMK Zličín

Praha 5, Praha