Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace vrch Milá
Příroda

Přírodní rezervace vrch Milá

Vrch Milá je typickým osamoceným kopcem Ranského středohoří a nabízí nádherný rozhled do okolí. Jedná se o skalnatý čedičový vrch kuželovitého tvaru se zaobleným vrcholem, který je z části zalesněn. Horu obklopují lány polí, podél vede stromová linie s cestou. Na JZ úpatí leží stejnojmenná ves.
Na čedičovém kopci Milá (510 m), v CHKO České středohoří nedaleko Loun, se nachází lokalita s výskytem teplomilných společenstev. Hora je domovem množství chráněných rostlin, mezi které patří například hlaváček jarní, divizna brunátná, bělozářka liliovitá nebo kavyl Ivanův. Nachází se zde také nejzápadnější stanoviště violky obojetné nebo česneku tuhého. Žije zde mnoho druhů hmyzu, ze savců například rejsek obecný nebo muflon, z ptáků skřivan polní nebo pěnkava obecná.

V roce 2019 zde byla nově vysazena kolonie sysla obecného, který je u nás přísně chráněn a v současné době je na pokraji vyhubení. Stanoviště syslů se nachází pod vrchem Milá v lokalitě Hliniště, necelé dva kilometry od silnice LounyMost.

Na vrchol Milé se dostanete po modré turistické značce buď z obce Milá anebo z Bělušic. Cesta vede poli, je obrostlá křovinami a stromy. Na východním úpatí je rozcestí, z něhož stoupá odbočka na vrchol. Cesta vede zalesněným terénem a stáčí se po obvodu.

Ubytování a restaurace v okolí

Statek Oblík

Statek Oblík

Raná, Ústecký kraj
Hotel a restaurace Merlot

Hotel a restaurace Merlot

Louny, Ústecký kraj
Hotel Union Louny

Hotel Union Louny

Louny, Ústecký kraj