Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
Příroda

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře

Lokalita nedaleko Telče s výskytem kamenných polí kolem zříceniny hradu Štamberk je významná výskytem geomorfologických jevů – skalních výchozů s projevy mrazového zvětrávání a balvanovým proudem.
Přímo za vsí Lhotka poblíž Telče se zvedá kopec, na jehož úpatí se nachází přírodní rezervace Kamenné moře, a na jeho vrcholu zřícenina hradu Štamberk. Při cestě ke hradu uvidíte různě velké balvany rozeseté po celém lese, časté jsou i borůvkové porosty a houbaře potěší nějaký ten úlovek. Narazit zde můžete na řadu vzácných rostlin, například samorostlík klasnatý, plicník tmavý či věsenku nachovou. Ze zvířat zde žije ještěrka obecná, zmije obecná či výr velký.

Ze Lhotky vede ku hradu zelená turistická trasa. Zřícenina Štamberk zahrnuje pozůstatky gotického panského sídla, které bylo zbudováno v druhé polovině 13. století Jaroslavem ze Šternberka. Hrad obehnaný dvojitým příkopem nebyl již od první poloviny 15. století obýván, neboť byl v průběhu husitských válek zničen a postupně chátral. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových zdí paláce a terénní nerovnosti.

Ubytování a restaurace v okolí

Statek Javořice

Statek Javořice

Telč, Kraj Vysočina
Penzion Za Vsí Borovná u Telče

Penzion Za Vsí Borovná u Telče

Borovná, Kraj Vysočina
Vinná maringotka v Borovné

Vinná maringotka v Borovné

Borovná, Kraj Vysočina
Kozí statek Pod Křížkem

Kozí statek Pod Křížkem

Studená, Jihočeský kraj