!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Kulivá hora
Příroda

Přírodní rezervace Kulivá hora

Jižní hranici nevýrazného protáhlého hřbetu z vápenců a břidlic tvoří údolí potoka Švarcava u Třebotova.
Důvodem k ochraně území v CHKO Český kras jsou ale poměrně velké plochy skalních a lesostepních společenstev a habrových doubrav, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin, bezobratlých a teplomilných hub. 

Kromě běžných druhů rostlin v lesích roste zvonek broskvolistý, řimbaba chocholičnatá, plicník tmavý, jeřáb břek či lilie zlatohlavá. Na skalních stepích můžete obdivovat květy koniklece lučního, bělozářky větevnaté, řebříček panonský, z čeledi lipnicovitých kavyl Ivanův a kavyl vláskovitý, vzácněji také ožanku hroznatou s narůžovělými květy. V teplomilných doubravách žije mnoho druhů motýlů.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 6. 8. 2020