Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Kákov – Plánický hřeben
Příroda

Přírodní park Kákov – Plánický hřeben

Přírodní parky Kákov – Plánický hřeben tvoří vrcholová část Plánické vrchoviny, která tvoří mezi Šumavou, Brdy a Blatenským pohořím jakousi migrační křižovatku. Při troše štěstí zde můžete narazit na stopy rysa ostrovida nebo se vám ukáže vzácný čáp černý.
Území dominují vrchy Rovná (728 m n. m.), Barák (706 m n. m.), Na Balkáně (706 m n. m.) a Stírka (706 m n. m.). Jedná se o pramennou oblast řeky Úslavy. Na svazích Kákova se nachází několik pramenišť, jejichž vody sbírá potok Mihovka, který protéká rybníkem Jednota a u Nepomuku se vlévá do již zmiňované Úslavy.

Původně nejrozšířenější vegetační typ Plánické vrchoviny, květnatou bučinu s vtroušenou jedlí a lípou velkolistou, najdeme dnes v chráněných územích, např. v přírodní rezervaci Jelení vrch nebo v přírodní památce Velký kámen. Na ochranu početné populace česneku medvědího byla vyhlášena přírodní památka V Houlištích. Pro Plánický hřeben jsou charakteristické zachovalé zbytky mokřadních luk a bývalých obecních pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin. Příkladem jsou např. slatiniště a pcháčové louky (v přírodní rezervaci Polánecký mokřad) s vachtou trojlistou, ostřicí Davallovou a ostřicí zobánkatou. V lesních komplexech hnízdí čáp černý a území je pravidelnou migrační trasou rysa ostrovida.

Územím parku vede červeně značená turistická Křížkova cesta z Plánice do Nepomuku. V členitém terénu vyniká mozaikovitá struktura lesů, zemědělsky využívaných ploch, drobných vodních ploch a malých sídel. V lese při silnici z Pohoří do Polánky najdete oboru Pohoří. Chovají se zde bažant obecný a královský i krocan divoký.
 

Provozovatel

Přírodní park Kákov – Plánický hřeben

Plánický hřeben
335 01 Polánka
WWW:
https://www.nepom...
GPS:
49,439894 13,553591
 
 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 
10.6.
31.12.
Útržky z Pošumaví

Útržky z Pošumaví

Plánice, Plzeňský kraj
20.8.
21.8.
Pod zámkem

Pod zámkem

Horažďovice, Plzeňský kraj
9.8.
18.8.
Festival Otakara Ševíka

Festival Otakara Ševíka

Horažďovice, Plzeňský kraj
Organic Farm Soběsuky

Organic Farm Soběsuky

Nepomuk, Plzeňský kraj
Naučná stezka Klejnot

Naučná stezka Klejnot

Nepomuk, Plzeňský kraj
Obrovo hradiště u Žinkov

Obrovo hradiště u Žinkov

Žinkovy, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Angusfarm

Angusfarm

Nepomuk, Plzeňský kraj
Penzion Stichenwirth Nepomuk

Penzion Stichenwirth Nepomuk

Nepomuk, Plzeňský kraj
Kemp Nový rybník u Nepomuku

Kemp Nový rybník u Nepomuku

Nepomuk, Plzeňský kraj