Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Vinořský park a Satalická bažantnice
Příroda

Naučná stezka Vinořský park a Satalická bažantnice

Naučná stezka vede po dvou chráněných územích: přírodní rezervaci Vinořský park a s ní alejemi spojené přírodní památce Satalická bažantnice. Stezka dlouhá 3,5 km začíná u rybníka Velká Obůrka v Praze 9 – Vinoři. Každé z devíti zastavení doplňuje kvízová otázka a interaktivní úkol.
Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice o délce 3,5 km začíná u rybníka Velká Obůrka v Praze 9 – Vinoři. Trasa vede od rybníka po žluté turistické značce ulicí V Podskalí k Vinořskému parku, pokračuje přes něj a dál starou trojřadou alejí až do Satalické bažantnice. Tou prochází a končí v Satalicích u oborní zdi nedaleko Kaple sv. Anny (a autobusové zastávky MHD).

Údolní část dnešního Vinořského parku byla v 19. stol. přeměněna na přírodně krajinářský park. V něm byla část údolí tvořena loukami, ale odvodňovací systém přestal být již před desetiletími udržován, louky se zamokřily a přestaly se kosit. To umožnilo jejich přirozené zalesnění náletem dřevin. Nově vzniklý les je olšovo-jasanový luh a právě zdejší zamokřená centrální část parku je přírodovědecky nejcennější. Žijí tu mnohé druhy obojživelníků a plazů, včetně ohrožených a silně ohrožených druhů (např. čolek obecný, slepýš křehký, ropucha obecná, užovka obojková a další).

Po stranách vinořského údolí vystupují různě členité pískovcové skály, místy pod nimi nebo z jejich trhlin vyvěrají vodní prameny. Nachází se tu také vchod do tzv. "vodní jeskyně". Někde, jako např. U Kamenného stolu, jsou skály upravené člověkem.

Nachází se zde také dvě místa dávného lidského osídlení. První, V Obůrkách, bylo obydleno již v pravěku a největšího rozmachu dosáhlo v mladší době kamenné a starší době bronzové a je vyhlášenou národní kulturní památkou. Druhé je na ostrohu uprostřed parku - zde stálo od 8.-10. stol. až do vrcholného středověku slovanské hradiště. Dodnes se zachovaly jeho vysoké valy

K začátku naučné stezky se dostanete od autobusové zastávky MHD Vinořský hřbitov (linka č. 259). K návratu od konce naučné stezky můžete využít autobus č. 186 z blízké autobusové zastávky Satalická obora nebo se můžete vrátit vlakem z nedalekého nádraží. Za sucha lze trasu projít i s kočárkem.
Zobrazit více