Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Jenštejn – daleký pohled do rovinaté krajiny Polabí
Památky

Hrad Jenštejn – daleký pohled do rovinaté krajiny Polabí

Po dlouhé rekonstrukci je hrad otevřen! Můžete vidět nově instalovanou expozici věnovanou Janu Mikoláškovi, významnému jenštejnskému léčiteli. Současným majitelem hradu je obec Jenštejn.
Zřícenina hradu s mohutnou válcovou věží zde stojí více jak 600 let. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1341. Hrad je cenným dokladem české gotické architektury z období druhé poloviny 14. století, který patří mezi typické produkty stavební huti Václava IV.

Hrad Jenštejn byl založen v první polovině 14. století Jenčíkem z Janovic, dvorským místosudím. V roce 1368 ho odkoupil notář královské komory Pavel z Vlašimi, jenž byl u dvora Karla IV. ministrem financí. Po zakoupení hradu se začal psát „z Jenštejna“. V erbu měl dvě supí hlavy a tento znak dnes můžete spatřit při vstupu do areálu hradu na zdi uprostřed. Hrad stál na skalnatém ostrohu v úzkém údolí potoka Chobotu.

Byl to vodní hrad, chráněný z jižní strany rybníkem, z ostatních vodním příkopem vytesaným ve skále. Dosud jsou zachovány zbytky brány, věže a v nepatrném rozsahu i obvodní zeď křídla paláce na vnitřním nádvoří. V jihovýchodním rohu hradního areálu stojí válcová věž, obklopená navenek masivní plášťovou zdí, spadající do někdejšího příkopu. Do věže se dalo vstoupit pouze brankou ve výši 8,6 m nad nádvořím hradu po můstku z hradního paláce. Zdvižený můstek zapadl do mělkého obdélníkového výklenku ve věži. Z předsíňky za brankou byl přístup do kaple a na šnekové schodiště ve vnitřní straně zdi, které spojovalo kapli s klenutým patrem pod ní a s místností v patře nad ní; do ostatních podlaží věže se stoupalo po žebřících.
Syn Pavla z Vlašimě arcibiskup Jan z Jenštejna užíval hradu jako oblíbeného sídla až do sporů s králem Václavem IV. Královi oblíbenci ochotně poskytovali záminky, jimiž provokovali arcibiskupa k prudkým odvetným opatřením, které měly za následek nové výbuchy králova hněvu. K nejbezohlednějším odpůrcům Jana z Jenštejna patřil králův podkomoří Zikmund Huler, který se roku 1390, neznámo jak, hradu Jenštejna zmocnil. Potom se majitelé hradu rychle střídali. V 15. století sídlila na Jenštejně pražská měšťanská rodina z Cách. Po nich hrad patřil rozličným šlechtickým rodům, např. Hrzánům z Harasova, Lobkovicům i samotnému Václavu IV. Od roku 1608 se však udává jako „zámek starý a zpustlý“. V 19. a ještě na počátku 20. století se stala zřícenina obydlím i hospodářským zařízením venkovské chudiny. Zřícené zdivo posloužilo jako stavebního materiál k výstavbě domků v prostorách hradu. Když stav horní části věže už ohrožoval sousední budovy, bylo po provedení archeologického průzkumu hradní torzo opraveno a tato významná historická památka r. 1977 zpřístupněna veřejnosti. V gotické, 22 metrů vysoké, věži je umístěna stálá expozice z dějin hradu a v hradním domku stálá výstava archeologie v Jenštejně a okolí.
 
Hrad Jenštejn se nalézá cca 15 km severovýchodně od Prahy. Dostanete se na něj po silnici z Prahy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Hradní věž uvidíte už mezi obcemi Vinoř a Podolánka.
 

Ubytování a restaurace v okolí