Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Žebračka
Příroda

Národní přírodní rezervace Žebračka

Národní přírodní rezervace Žebračka, vyhlášena roku 1949, se nachází na pravém břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Dominantní rostlinou druhého jarního aspektu, která charakterizuje celé území i vůní, je česnek medvědí.
Na severovýchodním okraji města Přerova, v údolní nivě pravého břehu řeky Bečvy, se rozprostírá zachovalý lužní les. Důležitou roli v rezervaci hraje mlýnský náhon Strhanec, který každoročně zaplavuje alespoň část území a tím vytváří periodické tůně. Nejzajímavější je Žebračka na jaře, kdy rozkvétá pestrobarevný koberec jarních efemér následován bílým kobercem česneku medvědího, který je nepřehlédnutelný také díky své typické vůni (jež se line až do Přerova).

Rezervaci protíná silnice a rozděluje ji tak na dvě části. Hodnotnější část je "levá" půlka, kterou protéká Strhanec. Stromové složení lze charakterizovat jako dubohabřiny a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy.

Fauna je zajímavá počtem 24 druhů měkkýšů, byla zde znovu objevena populace vzácných korýšů listonoha jarního a žábronožky sněžní. Systémy vodních tůní jsou osídleny běžnými druhy obojživelníků. Ještě v 80. letech 20. století zde byla pozorována původní populace želvy bahenní. Rezervace je křižovatkou ptačích tahů a hnízdištěm. Celkově bylo zaznamenáno přes 220 druhů ptáků – například čáp černý, potápka malá, včelojed lesní, krahujec obecný, chřástal vodní, ledňáček říční nebo dudek chocholatý.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Jana

Hotel Jana

Přerov, Olomoucký kraj
Přerovský pivovar Zubr

Přerovský pivovar Zubr

Přerov, Olomoucký kraj
Polévkárna Aniččin dvůr

Polévkárna Aniččin dvůr

Přerov, Olomoucký kraj
Resort Radslavice

Resort Radslavice

Radslavice, Olomoucký kraj