Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace rašeliniště Jizerky

Národní přírodní rezervace rašeliniště Jizerky

Příroda
Přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky mezi Jizerkou a Smědavou je nejrozsáhlejší přístupné rašeliniště Jizerských hor. Rozkládá se na výměře 112,21 hektarů severozápadně od horské osady Jizerka. Vyhlášena byla v roce 1960.
Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky najdete v Jizerských horách nedaleko hranic s Polskem, asi 500 metrů od Hnojového domu na Jizerce. Rezervace o rozloze 484,73 ha, která vznikla v roce 1960 díky rašelinným plochám kolem Jizery leží v nadmořské výšce 850 - 880 m n. m. Osou rezervace je volně meandrující říčka Jizerka se svými přítoky - Pařezitým, Jílovým a Safírovým potokem. Území je proťato lesní cestou, silničkou spojující Jizerku s horskou chatou Smědava (tzv. Jizerská silnice).

Rašeliniště se nachází v oblasti na východ od Bílého Potoka, podél toku Jizery a na Velké Jizerské louce. Vyskytují se zde vrchovištní rašeliniště s meandrujícím tokem řeky Jizery. Chráněny jsou zde rozsáhlé podmáčené a rašelinné smrčiny, porosty původní borovice kleče a zejména rozsáhlá otevřená bezlesí rašelinných luk, živých vrchovišť s jezírky a výskytem mnoha pozoruhodných rostlinných a živočišných druhů.

Roste zde mnoho druhů ohrožených mokřadních rostlin, jalovec zakrslý a bříza pýřitá. Dále se je zde zastoupena silná populace blatnice bahenní, vřesoveč čtyřřadý, plavuňka zaplavovaná, suchopýr úzkolistý, suchopýrek trstnatý, rosnatka okrouhlolistá i keříčky vlochyně bahení, klikvy bahení, kyhanka sivolistá a šicha černá. Ojediněle se vyskytuje i jalovec obecný nízký. Žije zde reliktní fauna bezobratlých s řadou pozoruhodných druhů brouků, motýlů, vážek nebo pavouků. Hnízdí tady bekasina otavní, hýl rudý, čečetka zimní, linduška luční nebo bramborníček hnědý. Poměrně běžným druhem je zde tetřívek lesní, volné plochy rašelinišť jsou jeho oblíbeným tokaništěm.

Klimatické podmínky lokality lze bez nadsázky označit za extrémní, a to nejen pouze v Jizerských horách, ale v rámci celé ČR. Průměrné roční teploty dosahují stěží 4°C, zimní teploty pravidelně klesají pod -30°C (v roce 1940 byla na nedaleké Jizerce naměřena teplota -42°C). Také srážky přesahují běžná měřítka, roční úhrny na srážkoměrné stanici na Jizerce běžně dosahují 1 600 mm (v roce 1926 naměřen roční úhrn 2 201 mm). Sněhová pokrývka zde leží zpravidla více než 150 dnů v roce a dosahuje výšky přes 150 cm.
Celý popis
Naposledy změněno: 3. 12. 2019
Vyhlídka Finkstein u Smržovky

Vyhlídka Finkstein u Smržovky

Smržovka, Českolipsko a Jizerské hory
Úspěšná rekreace v Jizerských horách

Úspěšná rekreace v Jizerských horách

Lučany nad Nisou, Českolipsko a Jizerské hory
Multifunkční sportovní areál Na Rozcestí

Multifunkční sportovní areál Na Rozcestí

Liberec-Vratislavice nad Nisou, Českolipsko a Jizerské hory

Ubytování a restaurace v okolí

Chalupa U Potoka - skvělé ubytování v srdci Jizerských hor

Chalupa U Potoka - skvělé ubytování v srdci Jizerských hor

Josefův Důl, Českolipsko a Jizerské hory
Chata U vleku - odpočinek i aktivity ve skiareálu Lucifer

Chata U vleku - odpočinek i aktivity ve skiareálu Lucifer

Josefův Důl, Českolipsko a Jizerské hory
Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích

Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích

Hejnice, Českolipsko a Jizerské hory
Hřebínek v Jizerských horách

Hřebínek v Jizerských horách

Hejnice, Českolipsko a Jizerské hory