!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Aktuality > Mokřady, tůně, rybníky a ptačí pozorovatelny lákají k zimním procházkám
Mokřady, tůně, rybníky a ptačí pozorovatelny lákají k zimním procházkám
"> "> "> "> "> "> "> ">

Mokřady, tůně, rybníky a ptačí pozorovatelny lákají k zimním procházkám

Vydáno 31. ledna 2020 Příroda
Mělké rybníky a jezera s pozvolnými břehy, lužní lesy, říční nivy i slepá ramena, tůně, vlhké louky, bažiny, močály, slatě a dokonce i vrchoviště, tedy rašeliniště s nepropustným podložím, zásobená srážkami: to všechno jsou mokřady. Vzácné ekosystémy připomíná první únorovou neděli Světový den mokřadů.
Proč se Světový den mokřadů slaví právě 2. února? Ten den totiž byla podepsána Ramsarská úmluva, která jednotlivé státy zavazuje k ochraně a rozumnému užívání těchto jedinečných biotopů. Česká republika se k úmluvě připojila roku 1990 a do seznamu postupně zařadila čtrnáct lokalit. Hned první rok šlo o Šumavská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník a Lednické rybníky, o tři roky později se výčet rozšířil o Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště a mokřady dolního Podyjí. V dalších letech se v seznamu objevily ještě mokřady Liběchovky a Pšovky, podzemní Punkva, Krušnohorská rašeliniště, Jizerské rašeliniště a pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Řekněte sami: tato místa nabízejí tolik zajímavých výletních tipů, že byste je nestihli obejít ani za rok.
 

Jizerské hory v UNESCO? Možná už letos

Na seznam mokřadů mezinárodního významu bylo loni zapsáno také Jizerské rašeliniště v Jizerských horách. Kvůli kleči a hluboké rašelině jsou lesy v širokém údolí přirozeně meandrující Jizery v této oblasti prakticky neprostupné, podmáčené a nevedou tudy žádné turistické trasy. Jde o klimaticky extrémní oblast, kde v zimě klesá teplota až k minus 30 stupňům Celsia, s nadprůměrným úhrnem srážek a vzácnými druhy zvířat a rostlin. Rezervace je unikátní také tím, že se před 30 až 40 lety takřka bez pomoci člověka vyrovnala s imisní a kůrovcovou kalamitou, která zasáhla lesy v Jizerských horách. Rašeliniště se zároveň loni zařadilo k bezzásahovým územím ve státních lesích: lesníci a ochránci přírody ho ponechají přírodnímu vývoji a území budou jen monitorovat.

Už od roku 2007 existuje v Jizerských horách další bezzásahové území, a to přes 70 hektarů na Poledníku v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Přes 200 let staré bukové lesy nyní mají šanci na zápis do UNESCO. Pokud se to podaří, bude to první přírodní lokalita v Česku uvedená na prestižním seznamu světového dědictví. Bučiny na strmých severních svazích Jizerských hor by tak mohly doplnit bukové lesy na Rujáně, rozlehlé porosty v Karpatech, ve Slovinsku, v Pyrenejích či Alpách, které už v seznamu UNESCO zapsané jsou.
 

Kudy do mokřadů?

Možná vám zima nepřipadá pro výlety právě ideální: ano, mokřady jsou podmáčená místa s vyšší hladinou povrchové nebo podpovrchové vody, jejichž krása nejlépe vynikne na jaře nebo v létě. Ale i v zimě mají své kouzlo: ostatně to připomíná i letošní motto Světového dne mokřadů, Mokřady a biodiverzita, tedy rozmanitost živých organismů na daném území. A mokřady skutečně plní řadu důležitých funkcí. Jsou životním prostorem pro rostliny a živočichy, fungují jako přírodní ochrana proti záplavám a přispívají k regulaci změn klimatu. Často je vnímáme jako nepotřebný a nevyužitelný prostor, ale kdyby tažní ptáci mohli mluvit, jistě by vám vysvětlili, jak jsou mokřady důležité pro jejich zimování a tah. To je také tip kam se vypravit: třeba na některou z vycházek, které již čtvrtý rok pořádá Česká společnost ornitologická, anebo do mokřadů s portálem Kudy z nudy. Vodní ptáky, kteří se seskupují na nezamrzlých vodních plochách, si pohodlně prohlédnete například z ptačí pozorovatelny u Novozámeckého rybníka na Českolipsku, další objevíte na břehu Litovického rybníkaHostivicích, u Libockých mokřadůKynšperku nad Ohří, u rybníka Amerika u Františkových Lázní anebo v lukách u Kozmic na Hlučínsku v povodí řeky Opavy.
 

Výlety nejen za vodním ptactvem

  • Nakonec vám jako stylovou oslavu Světového dne mokřadů nabídneme několik organizovaných procházek o zajímavostech ze života ptáků, jejich ochraně a přikrmování. Pamatujte na teplé oblečení, dalekohledy, svačiny, termosky s čajem a také atlasy ptáků!
  • Už v sobotu 1. února můžete poznat Vltavu jako významné zimoviště vodních ptáků, které kromě kachen a racků poskytuje útočiště kormoránům, potápkám i vzácnějším hostům ze severu. Trasa vede z Řeže (sraz v 10.05 na lávce u zastávky ČD) po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany–Roztoky.
  • Ve stejný den můžete vyrazit na organizovanou procházku kolem jezera Milada (sraz v 9 hodin na parkovišti na svahu jezera za Trmickou teplárnou) anebo na výlet do zimní přírody Poodřípřírodní rezervace Kotvice; sraz je v 9 hodin před vlakovým nádražím ve Studénce.
  • V neděli 2. února se chystá vycházka podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan se srazem v 9.50 na břehu Vltavy u železniční zastávky Praha – Modřany.
  • O týden později v sobotu 8. února můžete vyrazit na celodenní procházku z Rokycan (sraz v 8.45 před rokycanským vlakovým nádražím anebo v 9.15 před nádražím v Plzni – Doubravce) kolem kostela sv. Jiří k Dolanskému mostu a později na vlak do Chrástu.
  • V sobotu 8. února se vycházka k mokřadním lokalitám v centru Pardubic, tedy po nábřeží Labe k soutoku s Chrudimkou a kolem slepých říčních ramen s povídáním o zimujících ptácích a dalších živočiších. Sraz je v 9.15 u sochy Jana Pernera před hlavním nádražím v Pardubicích.
Dům přírody Třeboňska s trvalou expozicí Krajina a lidé

Dům přírody Třeboňska s trvalou expozicí Krajina a lidé

Víte, kde na Třeboňsku najdete Tři bratry, písečné duny nebo třeba Dračici? Uhodnete která ryba má psí zuby či odkdy jsou v Třeboni lázně? To všechno a ještě daleko víc se dozvíte v návštěvnickém středisku CHKO Třeboňsko s moderně pojatou expozicí "Krajina a lidé".

Národní přírodní rezervace rašeliniště Jizerky

Národní přírodní rezervace rašeliniště Jizerky

Přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky mezi Jizerkou a Smědavou je nejrozsáhlejší přístupné rašeliniště Jizerských hor. Rozkládá se na výměře 112,21 hektarů severozápadně od horské osady Jizerka. Vyhlášena byla v roce 1960.

Živá voda - prosklený tunel pod vodou v Modré u Velehradu

Živá voda - prosklený tunel pod vodou v Modré u Velehradu

V Modré u Velehradu se můžete projít proskleným tunelem, který vás povede pod hladinou rybníka. Kolem sebe tak prosklenou stěnu uvidíte život v potoce, ve velké tůni s chladnomilnými rybami nebo pod hladinu mokřadu.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

V severozápadním výběžku Panonské nížiny, v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, se nachází Pavlovské vrchy. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy.

Černohorské rašeliniště

Černohorské rašeliniště

Přírodní rezervace Černohorské rašeliniště je největším rašeliništěm lesního typu v Krkonoších. Jeho rozloha činí 66 ha a stáří se odhaduje na 6000 let. Rašeliništěm vede naučná stezka s překrásnými panoramatickými výhledy.

Ornitologická pozorovatelna u Libockých mokřadů

Ornitologická pozorovatelna u Libockých mokřadů

V Kynšperku nad Ohří objevíte poblíž vlakové stanice mokřady se vzácnou vodomilnou faunou. Mokřadní ptáky, kteří v mokřadech hnízdí, je možné sledovat z dřevěné pozorovatelny.

Obora Obelisk u Lednice

Obora Obelisk u Lednice

Soukromá obora Obelisk leží nedaleko Lednice. Majitel se snaží pomocí starých dochovaných map ze 17. – 18. století přírodě v této oblasti alespoň částečně navrátit původní ráz tak, jak ji obhospodařovali Lichtenštejni v 19. století.

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí se rozkládá v centrální části Podbeskydské pahorkatiny na ploše 530 km². Území je ohraničeno sníženinou Oderské brány, úbočím Palkovických vrchů, prvním hřebenem Moravskoslezských Beskyd a úbočím Kojetínských vrchů.

Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně

Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně

Na území Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně je na ploše 110,67 ha chráněn rozsáhlý komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev, vytvořených na ploše rybníka i v přilehlých tůních.

Rybník Žabakor s ptačí pozorovatelnou

Rybník Žabakor s ptačí pozorovatelnou

Rybníky Žabakor a Oběšenec pod Drábskými světničkami jsou významnou ornitologickou lokalitou. Můžete zde spatřit například jeřáby popelavé, moudivláčka lužního, budníčka pruhohlavého, chřástala kropenatého i potáplici severní. K nerušenému pozorování bohatého života ptáků slouží krytá pozorovatelna.

Přírodní park Jesenicko

Přírodní park Jesenicko

Přírodní park se rozkládá kolem Jesenice na Rakovnicku. Jedná se o zalesněnou krajinu s rybníky, zelenými údolími, skalními výchozy a historickými vesnicemi.

Ptačí park Josefovské louky

Ptačí park Josefovské louky

Na loukách mezi Metují a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná ptačí park. O udržování rozlehlých luk se starají divocí koně.

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí

Jedná se o nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadů v Českém ráji. Nachází se zde chráněné druhy rostlin a živočichů, například pryskyřník velký, bledule jarní, rosnatka okrouhlolistá či tolije bahenní. Žije zde ledňáček říční, čírka obecná, rákosník velký či strnad rákosní.

Meandry říčky Lučiny v Havířově

Meandry říčky Lučiny v Havířově

Přírodní památka Meandry Lučiny se nachází na jihozápadním okraji města Havířova, kolem toku řeky Lučiny. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1991 a tvoří ji tok řeky Lučiny, který na tomto území vytvořil přirozené meandry, na které navazují mokřady s lužním porostem.

Biocentrum Mokroš - uměle vytvořený mokřad

Biocentrum Mokroš - uměle vytvořený mokřad

Biocentrum Mokroš je uměle vytvořený mokřad, který vznikl v roce 2004 na zamokřených polích u obce Mořice. V okolí tůní najdete louku, stromy i keře, z nichž by měl časem vzniknout lužní les. Je velmi zajímavé pozorovat vývoj biocentra v průběhu let.

Přírodní památka Meandry Ploučnice

Přírodní památka Meandry Ploučnice

Meandry Ploučnice se nacházejí mezi Mimoní a Českou Lípou a zajímavé jsou na této údolní nivě především z velké části zachované lužní lesy a louky. Přímo kolem řeky nevedou žádné cesty, proto je nejlepší projet si tento úsek lodí.

Přírodní rezervace Ranská jezírka

Přírodní rezervace Ranská jezírka

Soustava lesních jezírek je ukryta hluboko v lesích rezervace Ransko. Jezírka jsou vlastně původně zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud po dřívější těžbě.

Přírodní památka Louky u Černého lesa

Přírodní památka Louky u Černého lesa

Na severovýchodním okraji města Žďár nad Sázavou u zámku se nachází Přírodní památka Louky u Černého lesa, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Božídarské rašeliniště s naučnou stezkou

Božídarské rašeliniště s naučnou stezkou

Chráněná lokalita Božídarská rašeliniště je opět otevřena turistům, zájemci se přes ně mohou projít díky naučné stezce. Navíc naučná stezka je přístupná i pro vozíčkáře a maminky s kočárky.

Pramen Vltavy na Šumavě - pramen nejdelší české řeky

Pramen Vltavy na Šumavě - pramen nejdelší české řeky

Pramen Vltavy se nachází při jihovýchodním svahu Černé hory u hranic s Německem, nedaleko horské obce Kvilda na Šumavě. K samotnému prameni vede z Kvildy modře značená turistická stezka v délce cca 6 km.

Národní přírodní rezervace Polanská niva

Národní přírodní rezervace Polanská niva

Polanská niva je unikátní místo tvořené lužními lesy, mokřady, tůněmi, lukami a dravým tokem meandrující řeky Odry i s jejími slepými rameny. Rozkládá se mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem, jihozápadně od Ostravy.

Národní přírodní rezervace Soos - český Yellowstone nedaleko Františkových Lázní

Národní přírodní rezervace Soos - český Yellowstone nedaleko Františkových Lázní

Nedaleko Františkových Lázní leží národní přírodní rezervace Soos. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. Mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

Drnovický mokřad - Žumpy

Drnovický mokřad - Žumpy

Přírodní zajímavost Drahanské vrchoviny představují vodní tůně v Kopaninách zvané Žumpy.

Babinské louky u obce Čeřeniště – místo, kde rostou ohrožené květiny

Babinské louky u obce Čeřeniště – místo, kde rostou ohrožené květiny

Přírodní památka Babinské louky zahrnuje vlhké podhorské luky s pestrou květenou. Hlavním předmětem ochrany je především populace zvonovce liliolistého, najde se tu ale i mnoho dalších druhů rostlin - bleduli jarní, prvosenku vyšší, kosatec sibiřský, prstnatec májový nebo upolín nejvyšší.

Přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava

Přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava

Přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava o rozloze 112,9 ha se nachází zhruba v polovině mezi městy Pohořelice a Hustopeče.

Libický luh v Polabí – největší lužní les v Čechách

Libický luh v Polabí – největší lužní les v Čechách

Národní přírodní rezervace Libický luh byla vyhlášena v roce 1985. Rozkládá se ve Středočeském kraji u obce Velký Osek na pravém břehu Labe, v oblasti niv ležících pouhých 190 m n. m. Zabírá území o celkové ploše 410 hektarů. Na jaře zde rostou souvislé koberce česneku medvědího.

Hroznětínská louka a olšina s bledulí jarní

Hroznětínská louka a olšina s bledulí jarní

Území se nachází v ploché nivě meandrujícího potoka Leština na jihovýchodním okraji Chraňbožského lesa nedaleko obce Leština u Světlé a Číhošť. Představuje ukázku údolních olšovo-jasanových luhů s navazující vlhkými loukami a mokřadními společenstvy. Na jaře je zde hojný výskyt bledule jarní.

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Předmětem ochrany je unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, náplavy a bočními říčními rameny (mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů rostlin a volně žijících živočichů.

Přírodní rezervace Meandry Smědé na Frýdlantsku

Přírodní rezervace Meandry Smědé na Frýdlantsku

Přírodní rezervace Meandry Smědé chrání široké údolí řeky Smědé, jejíž přirozený charakter koryta zde vytváří meandry, slepá ramena, mokřadla a říční nivy. Vyskytují se zde vzácné rostlinné i živočišné druhy.

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Muzeum Střední rybářské školy ve Vodňanech má dvě části - akvária se živými rybami a vlastní historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Návštěvníci také uvidí vodní organizmy pod mikroskopy či programy na interaktivní tabuli.

Bohdanečský rybník a rybník Matka

Bohdanečský rybník a rybník Matka

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka se rozprostírá na ploše zhruba 250 hektarů severně od Lázní Bohdaneč. Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy.

Lesnický park Bezděz

Lesnický park Bezděz

U Informačního centra Vojenských lesů a statků ČR v Hradčanech u Mimoně na Českolipsku byl v květnu 2011 otevřen Lesnický park Bezděz. Bezděz je třetím místem v ČR, kde k založení lesnického parku došlo.

Veltrubský luh

Veltrubský luh

Přírodní rezervace Veltrubský luh o rozloze cca 99 ha se nachází mezi obcí Veltruby a pravým břehem řeky Labe v okrese Kolín. Zachoval se lužní les převážně listnatých stromů, mokřadů, niv a tůní a najdete tu také největší tůň v Polabských luzích.

Dům přírody Slavkovského lesa

Dům přírody Slavkovského lesa

Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Mokřady v Jablonném v Podještědí

Mokřady v Jablonném v Podještědí

Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami v Jablonném v Podještědí vzniklo malebné místo pro lidi i pro přírodu.

Mokřady dolního toku Dyje - Moravská Amazonie

Mokřady dolního toku Dyje - Moravská Amazonie

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě řeky Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska. Oblasti se přezdívá Moravská Amazonie a nachází se zde nádherná příroda bez zásahu civilizace obydlená vzácnými živočichy.

Chráněná přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Chráněná přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Rezervace Vidnavské mokřiny v Javornickém výběžku, těsně u státní hranice s Polskem, se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu Jeseník - 222 metrů nad mořem. Ve starší literatuře je území zmiňováno pod názvem "Vidnavské loučky" a historicky patří městu Vidnava.

Dům přírody na Kladské - informační brána do Slavkovského lesa

Dům přírody na Kladské - informační brána do Slavkovského lesa

Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti CHKO Slavkovský les. V interaktivní expozici se dozvíte zajímavosti o minerálních pramenech, rašeliništích a zjistíte, co je hadec a jak s ním souvisejí mokřadní louky.

Ornitologická pozorovatelna u Bohdanečského rybníka

Ornitologická pozorovatelna u Bohdanečského rybníka

Jedna z částí zdejší naučné stezky vede na Polákův poloostrov Bohdanečského rybníka, kde do roku 2015 stávala jednoduchá dřevěná ornitologická pozorovatelna připomínající myslivecký posed.

Další aktuality