Úvod > Co chcete dělat? > Krnovská synagoga
Památky

Krnovská synagoga

Bývalý židovský templ v hornoslezském Krnově je jedinou v historické podobě dochovanou a turistům přístupnou synagogou v Moravskoslezském kraji. Zažijte a okuste "kosher" jídla a nápoje na "VIP prohlídkách", nebo se projděte "Po stopách Krnovských židů".

Synagoga se nachází na nároží ulic Soukenické a Barvířské za budovou České pošty. Byla postavena roku 1871 stavitelem Ernstem Latzelem. Délka sálu dosahuje 24 metry, výška dvojvěží 22 metry. Exteriér objektu je neorománský. Uvnitř převládají maurské architektonické prvky. Návštěvníka zaujmou podkovovité oblouky vyřezávaného loubí nad ženskými balkony a hnědočerveně laděný kazetový strop. Tento styl od středověku používali tzv. sefardští Židé. Na nosných litinových sloupech jsou uchyceny rozvody plynového osvětlení, pod okny a ve stropě najdete větrací šachty. Portál pod východním průčelím je pouze dekorativním prvkem fasády, za kterým se nachází zdivo. Z vnitřní strany zde visel svatostánek (dřevěná skříň se svitky Tóry) a nad ním varhany. Na venkovním střešním soklu se tyčily kamenné desky desatera, které se opět skví v celé své kráse nad průčelím.

Krnovská synagoga přestala sloužit bohoslužbám na podzim 1938, kdy byly Sudety připojeny k nacistickému Německu. Krátce poté byly synagogy v okolních městech zlikvidovány, ta krnovská však byla zachráněna. Již několik měsíců před "Kříšťálovou nocí" sloužila synagoga jako sklad N.S.V. (Nacionálně – socialistická péče o blaho lidu, což byla jedna ze složek NSDAP, pozn. autora) v osudný den 9. 11. 1938 měla být jako mnohé její sestry vypálena, zabránilo tomu však zpoždění vyklízecích prací, po kterých byl příkaz o vypálení odvolán. Byla vypálena obřadní síň židovského hřbitova, zatímco ze skutečné synagogy byly odstraněny symboly židovské víry a byla přeměněna na městskou tržnici.

V době socializmu pak byla budova využita nejprve jako sklad, od roku 1960 jako archiv. V roce 1994 byla navrácena Federaci židovských obcí (FŽO) a od roku 2003 ji provozovalo občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní a koncertní síň. Sdružení rovněž získalo historické lavice z roku 1897, které původně sloužily v synagoze v Olomouci. Do míst v lavicích jsou umístěny cedulky se jmény obětí holocaustu z Krnovska.

V roce 2010 byla synagoga FŽO vybrána jako unikátní stavba do projektu "10 hvězd", který sdružuje 10 objektů v rámci ČR, které prošly kompletní rekonstrukcí a byla v nich umístěna originální expozice.
 

Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci

V Krnovské synagoze je instalována expozice "Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci" napříč jednotlivými průmysly i kraji ČR. Seznámíte se tak s podílem židovské komunity na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy na území Čech, Moravy a Slezska. Stálá výstava také upozorní na skutečnost, že mnozí z nich patřili mezi zakladatele moderního průmyslu a podnikatelských odvětví v převážné většině našich krajů. (Rudolf Jelínek, Kohinoor, Thonet, Moser, Altvater – Praděd, ČKD, aj.)

V současné době (2020) slouží jako muzejní expozice, koncertní sál i výstavní síň, a je také jedinou funkční synagogou na severní Moravě a Slezsku, kde se konají pravidelné bohoslužby a slaví židovské svátky.

Orientální architektura a výtečná akustika dávají kulturním pořadům v synagoze neobyčejné kouzlo. Židé se do Krnova přistěhovali v 19. století především z blízké Osoblahy. Gesslerovi započali s výrobou slavného bylinného likéru Altvater (Praděd), Bellakovi vybudovali druhou největší textilní továrnu ve městě. Členové židovské obce postavili i stavby jako palác Silesia nebo činžovní dům s restaurací Hermes na Hlavním náměstí. Tyto majetky byly ukradeny v roce 1938 a roku 1945 většinou nebyly vráceny. Krnovským Židům přitížilo, že před válkou se v drtivé většině hlásili k německé národnosti.

Židovská obec v Krnově dnes již neexistuje, nejbližší náboženská obec sídlí v Ostravě, a tato využívá krnovskou synagogu k pravidelným bohoslužbám. Památkou na zmizelé spoluobčany je také židovský hřbitov v ulici V osadě při výpadovce na Opavu. Byl vážně poškozen částečnou likvidací v letech 1986-1990. Je průběžně opravován a udržován. Přístup je umožněn.
 

Otevírací doba a VIP prohlídky

Synagoga je otevřena celoročně, od pondělí do pátku, a navíc od května do září také o víkendech. Každý pátek večer a sobotu ráno je také možné prožít šábesovou bohoslužbu, kdy zde probíhá čtení z Tóry.

Každý rok jsou pro návštěvníky připraveny VIP prohlídky, na kterých mohou ochutnat "kosher" jídla a nápoje, poslechnout si židovské zpěvy, nebo si vyrobit svůj vlastní svitek Tóry. Prohlídka městem "Po stopách Krnovských židů" je bonus pro ty, kteří chtějí poznat více.

Sousoší Radost ze života v Krnově

Sousoší Radost ze života v Krnově

Krnov, Moravskoslezský kraj
Šelenburk – zřícenina hradu Cvilín

Šelenburk – zřícenina hradu Cvilín

Krnov, Moravskoslezský kraj
Nízký Jeseník

Nízký Jeseník

Krnov, Moravskoslezský kraj
Novorenesanční krnovská radnice

Novorenesanční krnovská radnice

Krnov, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pivovar Nachmelená opice

Pivovar Nachmelená opice

Krnov, Moravskoslezský kraj
Penzion Mysliveček

Penzion Mysliveček

Široká Niva, Moravskoslezský kraj
Rekreační areál Bohušov

Rekreační areál Bohušov

Bohušov, Moravskoslezský kraj