Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Památky
Kdy a kým byl tento kostel postaven, nám není známo. Patří však mezi nejstarší kostely v širokém okolí. Stavba byla několikrát přestavována v renesančním, barokním a pseudogotickém slohu.
První zmínka o kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně pochází z roku 1378. K přístavbě kaple sv. Michaela (dnes Boží hrob) a kaple Panny Marie Egyptské (dnešní boční vchod) došlo v roce 1522. Roku 1616 postihl kosteů velký požár - žárem spadlo klenutí a usmrtilo 2 kněze. Pak roku 1618 byl kostel znovu zaklenut válenou klenbou jednoduchého baroka s lunetami. Po všech těch útrapách si občané zvolili za ochránce sv. Vavřince, jeho socha se dodnes nachází na hlavní oltáři po pravé straně. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele pochází z konce 19. stol. a byl namalován místním rodákem, malířem Janem Bochenkem.

V roce 1645, v období 30leté války, vyplenili kostel Švédové. V roce 1791 byla u zadních dveří postavena čtyřhranná věž, která je vysoká 46,7 m. V roce 1902 došlo k přestavbě a úpravě presbytáře, kde byla taktéž vsazena nová barevná okna, darovaná věřícími zdejší farnosti. Vzácné varhany, které tento kostel měl, byly odebrány v období I. a II. světová války. Nové odlité zvony z roku 1943 sice nejsou bronzové, ale mají hezký zvuk. Od roku 2006 se v kostele opět nachází nové varhany.

Uvnitř kostela je řada krypt, ve kterých jsou pohřbeni majitelé hlučínského panství, faráři zdejší farnosti a někteří vážení občané města. Nejstarší renesanční náhrobní desky patří paní Markétě Zvolské (1522) a paní Kateřině z Fulštejna, sestře Bernarda ze Zvole (1533). Obě desky jsou psány staročeštinou, ostatní náhrobky latinsky.
Celý popis
Naposledy změněno: 3. 10. 2019
Cyklistický ráj na Hlučínsku

Cyklistický ráj na Hlučínsku

Hlučín, Severní Morava a Slezsko
Bludný balvan s bustou T.G.Masaryka v Hlučíně

Bludný balvan s bustou T.G.Masaryka v Hlučíně

Hlučín, Severní Morava a Slezsko
Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska

Hlučín, Severní Morava a Slezsko
Zámek v Hlučíně

Zámek v Hlučíně

Hlučín, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Rock and Roll Garage Ostrava

Rock and Roll Garage Ostrava

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
AlterNativa

AlterNativa

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Hotel city.city

Hotel city.city

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Loft

Loft

Ostrava, Severní Morava a Slezsko