Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Hlučínska
Kultura

Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska nabízí po celý rok řadu tématických výstav, které bývají doplněny různými programy pro děti, přednáškami na odborná témata a jinými aktivitami. Expozice láká návštěvníky také na virtuální realitu.
Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní. Jeho činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.

11. ledna 2014 byla otevřena nová stálá expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Díky tomu má muzeum poprvé expozici, která se věnuje historii oblasti. Expozice představuje historii na osudech obyvatel, kterým se během staletí vícekrát změnila státní příslušnost. Expozice rozdělená do tří částí je umístěna do hospodářského křídla zámku.
 

Virtuální realita v muzeu

Od roku 2022 si návštěvníci mohou v muzeu nasadit speciální brýle, které je ve formě virtuální reality přenesou do první poloviny minulého století na hlučínském náměstí, které je odrazem historických zvratů. Ty budou návštěvníci prožívat. Nejedná se o žádné abstraktní odosobněné prostředí jako třeba u počítačových her, ale návštěvník se stane součástí skutečného příběhu tohoto regionu. Nečeká jej výklad dějin, ale může využít různé interaktivní prvky.


Výstavy muzea a informační centrum

Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska, jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. V současné době má muzeum k dispozici dva výstavní prostory. V hlavním výstavním prostoru probíhají tématické historicko-společenskovědní výstavy. V menším prostoru galerie se konají výstavy místních umělců, sběratelů, spolků, sdružení apod.

Mimo to pořádá muzeum putovní výstavy. Systematicky probíhá příprava trvalé expozice o hlučínském regionu. Muzeum provozuje informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.

Region Hlučínska muzeum prezentuje prostřednictvím krátkodobých výstav a dlouhodobých expozic realizovaných s využitím vlastních, přip. vypůjčených sbírkových fondů, muzejních a vzdělávacích programů, tj. přednášek, demonstrací sbírkových předmětů, besedami, exkurzemi.

Muzeum Hlučínska
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2014 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní počin roku 2014 – za projekt „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“
Zámek v Hlučíně

Zámek v Hlučíně

Hlučín, Moravskoslezský kraj
Cyklistický ráj na Hlučínsku

Cyklistický ráj na Hlučínsku

Hlučín, Moravskoslezský kraj
Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Hlučín, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Mutant Fast Food & Catering

Mutant Fast Food & Catering

Hlučín, Moravskoslezský kraj
Rock and Roll Garage Ostrava

Rock and Roll Garage Ostrava

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Camp Landek Park v Ostravě

Camp Landek Park v Ostravě

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Restaurace U Jarošů

Restaurace U Jarošů

Ostrava, Moravskoslezský kraj