Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Havla v Liběchově

Kostel sv. Havla v Liběchově

Památky
Barokní kostel z let 1738-41 je připisován Františku Maxmiliánu Kaňkovi, fresková výzdoba je dílem J. P. Molitora. Kostel byl upravován v 19. a 20. století.
Jde o obdélnou stavbu s příčnou lodí, obdélným trojboce zakončeným presbytářem se čtvercovou sakristií a předsíní. V ose vstupního průčelí je vstupní portál, nad ním obdélné okno s polokruhovým záklenkem, v trojúhelném štítě je erb stavebníků z rodu Pachtů z Rájova. Zařízení kostela je převážně rokokové z druhé poloviny 18. století. Krásná je mramorová rokoková kazatelna, vzácné jsou rokokové varhany a křtitelnice ze druhé poloviny 18. století.

Na západní straně u kostela, před portálem, najdete dvouramenné schodiště se sochou sv. Antonína Paduánského z roku 1739. Při severní straně kostele se nalézá hrobka Pachtů z Rájova, s kovaným křížem. Patron chrámu, poustevník sv. Havel, žil v 7. století na území dnešního Švýcarska.
Celý popis
Naposledy změněno: 26. 8. 2020
Umělecký mlýn Liběchov

Umělecký mlýn Liběchov

Liběchov, Střední Čechy
Zámek Liběchov

Zámek Liběchov

Liběchov, Střední Čechy
Křížová cesta Liběchov

Křížová cesta Liběchov

Liběchov, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí