Úvod > Co chcete dělat? > Katovna v Jeseníku
Památky

Katovna v Jeseníku

V Palackého ulici ve městě Jeseník stojí přízemní obytný dům téměř čtvercového půdorysu, postavený ze smíšeného zdiva s výraznou a značně převýšenou valbovou střechou. Podle pověsti zde měl v 17. století bydlet jesenický kat. Dnes zde najdete informační centrum s expozicí Niského knížectví.
Představuje pozdně barokní architekturu se zjemnělou rokokovou fasádou, valbovou střechou a klasickou trojdílnou dispozicí. Název „Katovna“ vznikl ústní tradicí zakládající se na pověsti o posledním jesenickém katovi. Dle dochovaných zpráv však v domě bydleli pouze biskupští úředníci a jiní nájemci. Ve druhé polovině 20. století sloužila budova jako kulturní centrum mládeže. Pro svou památkovou hodnotu byla „Katovna“ v roce 1963 vyhlášena nemovitou kulturní památkou.

Označení Katovna vzniklo díky zdejší pověsti o pamětním kříži, věnovaném památce Martina Wagnera, který byl údajným katem města Frývaldova (dnes Jeseníku). Ten měl být zabit Švédy v roce 1646. Kříž byl poté objeven při orbě v roce 1900 v blízkosti fary a tohoto domu. Ačkoli na kříži jsou pouze iniciály, byl přisouzen právě zdejšímu katovi.

Dnes zde sídlí česko-polské informační centrum zaměřené na informace o Jesenicku a o niském regionu v Polsku.
 

Expozice Niského knížectví

Součástí katovny je také unikátní multimediální expozice Niského knížectví, která nabízí možnost pomocí moderních technologií načerpat mnoho zajímavých informací o společném historickém vývoji města Jeseníku a polského města Glucholazy, které se nachází nedaleko česko-polské hranice. Obě města patřily v minulosti pod správu historického územního celku nazývaného Niské knížectví, jehož hlavním městem byla polská Nisa.

Expozice je rozdělena do pěti tematických celků, které se prolínají historií obou regionů. Těmito tématy jsou: lázeňství, zlato, Slezsko, církev a turistika. Expozice je zpracována moderní interaktivní formou, kde si každý návštěvník může sám vyzkoušet své znalosti a na konci získat památeční vysvědčení.
7.7.
12.9.
Petr Nikl – Hmyzí zpěvy

Petr Nikl – Hmyzí zpěvy

Jeseník, Olomoucký kraj
16.7.
Dny her v Háji víly Ozdravy

Dny her v Háji víly Ozdravy

Jeseník, Olomoucký kraj
19.8.
Dny her v Háji víly Ozdravy

Dny her v Háji víly Ozdravy

Jeseník, Olomoucký kraj
15.7.
Jesenické trhy

Jesenické trhy

Jeseník, Olomoucký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Slovan v srdci Jeseníků

Hotel Slovan v srdci Jeseníků

Jeseník, Olomoucký kraj
Restaurace Hotel Slovan Jeseník

Restaurace Hotel Slovan Jeseník

Jeseník, Olomoucký kraj
Minipivovar Jeseník

Minipivovar Jeseník

Jeseník, Olomoucký kraj
Zámecká Villa Regenhart v Jeseníku

Zámecká Villa Regenhart v Jeseníku

Jeseník, Olomoucký kraj