Úvod > Co chcete dělat? > Kamenné varhany na Zlatém vrchu
Kamenné varhany na Zlatém vrchu
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Kamenné varhany na Zlatém vrchu

V západní části Lužických hor, přibližně čtyři kilometry od města Česká Kamenice a půl kilometru od obce Líska, se nachází čedičový kopec Zlatý vrch. Kolem roku 1870 byl v tomto místě spuštěn provoz lomu. Získával se tu stavební kámen z vylomených až šest metrů dlouhých čedičových sloupců.
Kamenné varhany jsou typickým přírodním fenoménem krajiny se sopečnou minulostí. Vznikají v důsledku objemových změn při ochlazování a tuhnutí lávy a to vždy tak, že čedičové sloupce směřují kolmo k někdejší ploše ochlazování. Tak vznikl i Zlatý vrch, původně podpovrchové těleso, které tvoří čedič a skládá se ze dvou částí. Spodní část je odkryta lomem a tvoří ji čedičové sloupce o průměru kolem 30 centimetrů, místy až 30 metrů vysoké. V horní části je uložení sloupců vertikální, jejich sklon se směrem dolů zmenšuje, až nabývají podoby vějíře.
 

Zlatý vrch je unikát

Varhany na Zlatém vrchu jsou až 2,5x delší než na populárnější Panské skále u Kamenického Šenova. Jejich svahy pokrývá řídkým bukový lesem, jehož stáří se odhaduje přibližně na 120 let. Mimo to zde roste řada chráněných květin, jako je bažanka vytrvalá, kyčelnice devítilistá, samorostlík klasnatý, kakost smrdutý nebo mařinka vonná.
 

Sloupce ze Zlatého vrchu v Nizozemí

Výjimečná lokalita je známá už z přelomu 19. a 20. století, kdy byly při těžbě čediče odhaleny sloupce neobvyklé délky a dokonalého vyvinutí. Čedičové sloupce těžené na Zlatém vrchu údajně již kolem roku 1870 se vyvážely do Nizozemí, kde byly používány jako ideální stavební materiál k budování přímořských hrází. Byly totiž dokonale vyvinuté a jen málo rozpukané, takže se daly lámat až 6 m dlouhé.

Poprvé byl Zlatý vrch chráněn podle říšskoněmeckého zákona v roce 1940. Po válce však byla těžba čediče obnovena a pokračovalo se s ní až do poloviny 60. let. Chráněnou přírodní památkou se stal až roku 1964, avšak těžba definitivně ustala až v roce 1973, kdy byla odkryta celá, dnes obdivovaná stěna z čedičových sloupů.

Na Zlatý vrch se dostanete i od Panské skály, která je vzdálena asi 6 km jižně. Od vesnice Lísky vede od parkoviště do lomu červeně značená turistická trasa.
2.4.
30.10.
Sklářská lokálka Šenovka – Kamenický motoráček

Sklářská lokálka Šenovka – Kamenický motoráček

Kamenický Šenov, Liberecký kraj
2.4.
30.10.
Kamenický motoráček

Kamenický motoráček

Kamenický Šenov, Liberecký kraj
21.8.
Samuel XC triatlon

Samuel XC triatlon

Radvanec, Liberecký kraj
2.4.
6.11.
Soutěsky v Hřensku – sezona 2022

Soutěsky v Hřensku – sezona 2022

Hřensko, Ústecký kraj
Stříbrný vrch v Lužických horách

Stříbrný vrch v Lužických horách

Česká Kamenice, Ústecký kraj
Rozhledna Studenec

Rozhledna Studenec

Česká Kamenice, Ústecký kraj
Akvadukt v České Kamenici

Akvadukt v České Kamenici

Česká Kamenice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pekárna Martin

Pekárna Martin

Česká Kamenice, Ústecký kraj
Penzion U Potoka

Penzion U Potoka

Kunratice, Ústecký kraj
Restaurace Starý klub v České Kamenici

Restaurace Starý klub v České Kamenici

Česká Kamenice, Ústecký kraj
Penzion Kamélie v České Kamenici

Penzion Kamélie v České Kamenici

Česká Kamenice, Ústecký kraj