Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Staré zámky u Doubravčic
Památky

Hradiště Staré zámky u Doubravčic

Hradiště Staré (Pusté) Zámky v Doubravčicích představují jedno z nejstarších slovanských raně středověkých opevněných center v Čechách, které spolu s dalšími lokalitami na Kolínsku tvořilo výraznou skupinu hradišť ve východní části středních Čech.
Hradiště se nachází jihovýchodně od obce Doubravčice na dlouhé ostrožně 60 metrů nad pravým břehem říčky Divoká Šembera. Je pravděpodobné, že místo bylo opevněno již v době bronzové (1300 př. n.), mohutné opevnění pak vzniklo v pozdní době halštatské (500 př. n. l.). Opevněná plocha včetně dochovaných fortifikací byla obnovena v raném středověku, kdy se zde usadili Slované (6. -8. stol.) a špička ostrožny posloužila roku 1357 pro stavbu středověkého hradu Šember.

Ve své době sloužilo hradiště zřejmě především k vojensko-obranným účelům. Archeologové tak uvažují ve spojitosti s obchodní cestou a vyhledáváním nerostných surovin v okolí.

Ostrožna je přístupná pouze z jihu, z ostatních stran stačilo lehké opevnění, vzhledem k příkrému srázu. Fortifikační systém vymezuje plochu asi 13 ha, z toho vnitřní areál má rozlohu 1,3 ha. Vnější val je 18 m široký, 4 m vysoký a přepažuje ostrožnu v délce 147 m, před ním je příkop dnes široký 12 m a hluboký od 2 do 3 m. Následuje soustava druhého, třetího a čtvrtého valu z doby keltské (halštatské) až raně středověké.
Hrádek Šember u Doubravčic

Hrádek Šember u Doubravčic

Doubravčice, Středočeský kraj
Kostel sv. Martina v Kozojedech

Kostel sv. Martina v Kozojedech

Kozojedy, Středočeský kraj
Kostel sv. Martina v Kozojedech

Kostel sv. Martina v Kozojedech

Kozojedy, Středočeský kraj
Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Vyžlovka

Hotel Vyžlovka

Vyžlovka, Středočeský kraj
Restaurace Vyžlovka

Restaurace Vyžlovka

Vyžlovka, Středočeský kraj
Černokostelecký zájezdní pivovár

Černokostelecký zájezdní pivovár

Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj
Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy

Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj