!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Edelštejn - kdysi nejmohutnější pevnost na Jesenicku
Památky

Hrad Edelštejn - kdysi nejmohutnější pevnost na Jesenicku

Z kdysi nejmohutnější a nejvýstavnější středověké pevnosti na Jesenicku do dnešních dnů mnoho nezbylo. Poslední zarostlé zbytky Edelštejna se nacházejí na protáhlém výběžku Příčného vrchu u Zlatých Hor (697 m n.m.). Jméno hradu souvisí s těžbou vzácných kovů v okolí.
Nedaleko města Zlatých Hor na vrcholu Zámeckého vrchu pod Příčnou horou můžeme ještě dnes rozeznat pod nánosy hlíny zbytky mohutného hradu. Jméno hradu se odvozuje od německého slova "edel" - vzácný, ušlechtilý a určitě souvisí s těžbou vzácných kovů, která zde probíhala od počátku 13. století. Hrad sloužil nejen k ochraně zlatých dolů a bezpečnému shromažďování vytěženého drahého kovu před transportem, ale také střežil důležitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a dále na Moravu.

V oblasti českého Slezska býval Edelštejn hradem s nejmodernějším opevněním. Hrad býval mohutnou pevností s hradbami, baštami a věžovitými branami. Hrad byl také obehnán příkopem a mohutným valem, na přístupové jižní straně dokonce dvojnásobným. Jeho dominantou byla mohutná válcová věž -  dnes je z ní patrný pouze suťový kužel. Za věží, v západním rohu jádra, stál velký dvouprostorový palác. Do dnešních dnů se z kdysi mohutného hradu dochovaly základové zdi hradeb, zřícenina okrouhlé věže, zbytek nárožní bašty, příkopy a valy.

K Edelštejnu se dostanete čtyřkilometrovou procházkou po modré značce ze Zlatých Hor a sedmikilometrovou cestou také po modré z Rejvízu.

Z historie hradu:
v historických pramenech vystupuje Edlštejn poprvé za dramatických okolností roku 1281, kdy opavský kníže Mikuláš, nemanželský syn Přemysla Otakara II., vyzval jeho držitele - bratry z Linavy, aby poskytli vratislavskému biskupovi Tomášovi II. náhradu za ničivé vpády do jeho držav. Když neuposlechli, Edelštejn jim odňal a dal jej i s doly do zástavy biskupovi. Za bojů, které brzy poté vypukly mezi vratislavským knížetem Jindřichem IV. a biskupem Tomášem II. byl Edelštejn jednou z hlavních příčin sváru. Další rozbroje o hrad a přilehlé území vznikly roku 1339 mezi králem Janem Lucemburským a opavským knížetem Mikulášem II.

Když do Slezka roku 1428 přijeli husité, dobyli Hlucholazy, ale Edelštejn neobléhali. Brzy poté se na hradě sešli přední vůdcové protihusitského odporu vratislavský - biskup Konrád, velmistr křižovníků kníže Ruprecht a opavský kníže Přemysl k poradě o válečné situaci. Po smrti opavského knížete si dědictví po něm rozdělili jeho čtyři synové, přičemž Edelštejn připadl Mikuláši IV. Z dalších významných majitelů hradu stojí za zmínku Mikuláš Opolský, Jiří z Poděbrad nebo Jan ze Žerotína. Ten však často přepadával kupce cestující na Moravu, a proto vratislavský biskup Jošt z Rožmberka v červenci roku 1467 hrad dobyl. Vzhledem k mohutnosti opevnění hradu je pravděpodobné, že Edelštejn padl zradou zevnitř. Z obavy, aby se tato cenná pevnost opět nedostala do rukou stoupenců krále Jiřího, nechal biskup hrad rozmetat. V rámci konečného narovnání vyplatilo biskupství dědicům krále Jiřího za zničený hrad a jeho okolí 210 hřiven úroků a 1600 uherských zlatých. Tím se Edelštejn dostal natrvalo do držení vratislavského biskupství, ovšem již jen jako ruina.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 30. 8. 2020
6.6.
Závod Míru U23 2021

Závod Míru U23 2021

Jeseník, Střední Morava a Jeseníky
25.4.
Jarní jízda zručnosti  - Přerov

Jarní jízda zručnosti - Přerov

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
3.2.
31.3.
Zimní relaxační pobyt v Schrothových léčebných lázních

Zimní relaxační pobyt v Schrothových léčebných lázních

Lipová-lázně, Střední Morava a Jeseníky
1.5.
Májové setkání na Hraničním vrchu

Májové setkání na Hraničním vrchu

Krnov, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurant a penzion V Gruntě

Restaurant a penzion V Gruntě

Zlaté Hory, Střední Morava a Jeseníky
Hotel Praděd Thamm

Hotel Praděd Thamm

Zlaté Hory, Střední Morava a Jeseníky
Hotýlek U Pekina - penzion Jeseníky

Hotýlek U Pekina - penzion Jeseníky

Zlaté Hory, Střední Morava a Jeseníky
Horský apartmán Vyhlídka na Rejvízu

Horský apartmán Vyhlídka na Rejvízu

Zlaté Hory, Střední Morava a Jeseníky