Úvod > Aktuality > Evropa v Česku: kde si připomenete Lucembursko?
Památky

Evropa v Česku: kde si připomenete Lucembursko?

  • Vydáno24. listopadu 2019
Jaké stopy zanechala v českém království lucemburská dynastie? Kde objevíte nejkrásnější příklady lucemburského architektonického dědictví, koho byste měli znát a na jaké zajímavosti cestou narazíte? Na to vám odpoví výlety v lucemburském stylu, které pro vás nachystal portál Kudy z nudy.
Maličké Lucemburské velkovévodství, vklíněné mezi Belgií, Německem a Francií, si zástupci Českého království vyhlédli kolem roku 1309. Tehdy navrhli Jindřichovi VII., lucemburskému vévodovi a císaři svaté říše římské, aby svého jediného syna Jana oženil s mladou princeznou Eliškou, dcerou Václava II. z dynastie Přemyslovců. Bezmála 130 let dlouhá doba, kdy Lucemburkové vládli českému království, dodnes tvoří základ přátelských kontaktů obou zemí.
 

Zakladatel dynastie: Jan Lucemburský

Král Jan Lucemburský (1296–1346), mimo české země nazývaný Jan Český, byl dobrodruh. Jeho život v Praze nebyl vždy šťastný. Čím dál tím méně se zajímal o vnitřní politiku, vedl bitvy od Litvy po severní Itálii a do historie se zapsal hrdinskou smrtí v bitvě u Kresčaku v roce 1346. Přesto to byl právě on, kdo nechal razit první zlaté mince u nás a na sever od Alp. Florény, ražené pražskou mincovnou ze zlata těženého v Jílovém u Prahy, se záhy staly mezinárodním obchodním platidlem. Král se také zasloužil o vydláždění ulic Starého Města pražského a Malé Strany, povolil zřízení Staroměstské radnice, vůbec první v Čechách, a při povýšení pražského biskupství na arcibiskupství dne 21. listopadu 1344 položil společně se svými syny základní kámen katedrály sv. Víta. Kdo ale chce navštívit Janův hrob, musí se vypravit do Lucemburska: desátý český král je pochován v katedrále Panny Marie v Lucemburku.
 

Karlovy hrady

Prvorozený syn Jana Lucemburského Karel IV. (1316–1378) se pro české království stal skutečným Otcem vlasti. Z Prahy vytvořil kulturní centrum Čech, obohacené francouzskou i středoevropskou kulturou. Město přestavěl, založil novou čtvrť Nové Město, Karlův most i univerzitu, ve své době jedinou na východ od Rýna. A také zakládal a budoval hrady: zvelebil Pražský hrad, založil monumentální šumavský hrad Kašperk, Radyni nebo Hrádek u Purkarce.

Jeho neslavnějším dílem se stal hrad Karlštejn nad řekou Berounkou, ležící jihovýchodně od Prahy. Nikoli náhodou připomíná lucemburský hrad Vianden, rodiště Karlova otce Jana. Je celoročně přístupný a i letos se sem můžete vypravit na zimní prohlídky. Navštívit můžete i místo Karlova posledního odpočinku: je pochovaný v sarkofágu uprostřed královské krypty v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
 

Václavské Lucembursko

Karel IV. sice povýšil Lucembursko na vévodství, ale jinak s ním neudržoval silná pouta a zemi postupně přenechal svému nevlastnímu bratrovi Václavovi (1337–1383). V Lucemburku kromě toho narazíte i na stopy jiného Václava: Václava IV. (1361–1419), syna Karla IV. Zatímco u nás je známý jako král, který příliš holdoval vínu a nedokázal zabránit husitským válkám, v metropoli Lucemburského velkovévodství jeho jméno nesou hlavní turistické atrakce. Například Václavova zeď, která vyrostla mezi lety 1383 a 1419, kdy byl Václav lucemburským vévodou. Byla součástí opevnění města, původně měřila 900 metrů a tvořilo jí 37 věží a 15 bran. Dnes podél ní vede Václavova cesta, z níž se otvírají výhledy na nejhezčí panorama Lucemburku.
 

Moravští Lucemburkové

Stopy druhorozeného syna krále Jana Lucemburského Jana Jindřicha (1322–1375) najdeme hlavně na Moravě. Vládce moravského markrabství měl tři syny, Jošta, Jana Soběslava a Prokopa. Z nich největší kariéru udělal Jošt (1351–1411), koncem roku 1410 zvolený římským králem. Ještě před korunovací ale za nejasných okolností zemřel: kdyby historie kráčela jinými cestami, z Brna se tehdy mohlo stát centrum Svaté říše římské národa německého. Jenže nestalo, a tak na Moravské Lucemburky můžete zavzpomínat jen na několika málo místech. Největší památkou na Jošta Lucemburského je osmimetrová jezdecká socha na Moravském náměstí. Další sochy je připomínají jen pár kroků odtud, na průčelí Místodržitelského paláce, anebo v sousedním kostele sv. Tomáše, kde je lucemburská krypta.
 

Konec lucemburské dynastie

  • Jošt byl dvakrát ženatý, ale děti neměl, takže jeho smrtí vymřeli Moravští Lucemburkové po meči. Po jeho smrti přešlo lucemburské vévodství do rukou manželky brabantského a limburského knížete Antonia, a tím přímé vztahy mezi lucemburským vévodstvím a českým královstvím skončily.
  • Poslední slavný Lucemburk byl Zikmund (1368–1437), syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské, braniborský markrabě, uherský král, římský král, slezský vévoda a lužický markrabě, moravský markrabě, český král, lombardský král a římský císař. Neměl ale mužské potomky, a tak linie českých Lucemburků jeho smrtí vymřela po meči. Zikmund je podobně jako jeho dědeček Jan Lucemburský pohřbený v cizině, a to v katedrále v rumunském městě Oradea.
Socha markraběte Jošta v Brně

Socha markraběte Jošta v Brně

Osmimetrovou sochu Jošta Lucemburského, markraběte moravského najdete nově od konce října 2015 na Moravském náměstí v Brně. Jejím autorem je akademický sochař Jaroslav Róna, který na díle pracoval 2,5 roku.

Kostel sv. Tomáše v Brně – dominanta Moravského náměstí

Kostel sv. Tomáše v Brně – dominanta Moravského náměstí

Římskokatolický kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, známý jako kostel svatého Tomáše, se nachází v městské části Brno-střed na Moravském náměstí. Jeho počátky sahají do 14. století. Kostel byl během staletí mnohokrát přestavován. Současná barokní podoba je ze 17. století.

Zřícenina hradu Vrškamýk – Hunec v Kamýku nad Vltavou

Zřícenina hradu Vrškamýk – Hunec v Kamýku nad Vltavou

Pokud uvažujete o výletu k přehradám vltavské kaskády, zařaďte do svého plánu i návštěvu někdejšího hradu Vrškamýk (Hunec). Není to zřícenina ledajaká – hrad kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších českých panovníků, a teprve poté, co jeho úlohu převzal slavný Karlštejn, byl opuštěn a zapomenut.

Zřícenina hradu Výrov – Juránkova vyhlídka

Zřícenina hradu Výrov – Juránkova vyhlídka

Hrad stál na skále na soutoku Bohdašínského potoka a Metuje. V místech zříceniny je dnes Juránkova vyhlídka, která skýtá krásné pohledy v každé roční době. Za zříceninou hradu se nachází kaplička zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům.

Staroměstské náměstí v Praze – nejstarší a nejvýznamnější pražské náměstí

Staroměstské náměstí v Praze – nejstarší a nejvýznamnější pražské náměstí

Staroměstské náměstí je jednou z povinných zastávek při návštěvě Prahy. V každou celou hodinu se shromáždí davy turistů před Staroměstskou radnicí, aby sledovali pochod apoštolů na historickém orloji. Jiní odpočívají na lavičkách nebo na zahrádkách kaváren a vdechují atmosféru tohoto místa.

Městská památková zóna Rabštejn nad Střelou – poznejte nejmenší historické město Česka

Městská památková zóna Rabštejn nad Střelou – poznejte nejmenší historické město Česka

Nejmenší město v České republice, ale i v Evropě – Rabštejn nad Střelou se nachází uprostřed lesů, stranou současných hlavních cest na hranici Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. Najdete zde řadu památek – zříceninu hradu, barokní zámek, soubor lidových domů a kamenný most.

Hrad Krupka

Hrad Krupka

Nedaleko měst Teplice a Ústí nad Labem na klidném vyvýšeném místě ve starobylé části města Krupky s impozantním výhledem do dalekého okolí se nachází zřícenina hradu Krupka. V nedávné době prošla rekonstrukcí při níž byly objeveny zajímavé archeologické nálezy.

Kostel sv. Mikuláše Znojmo

Kostel sv. Mikuláše Znojmo

Výrazná znojemská dominanta zasvěcena patronu kupců a hojnosti, vás štědře odmění nejen svou krásou, ale i půvabným výhledem na Znojemskou přehradu.

Muzeum hlavního města Prahy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2024 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením. Ostatní budovy muzea jsou pro veřejnost otevřeny.

Zřícenina hradu Lichnice

Zřícenina hradu Lichnice

Na ostrohu nad Třemošnicí byl v 2. pol. 13. století vybudován hrad Lichnice. Hrad je přístupný oficiálně od května do října, ale kolem brány se dá projít po cestičce vždy a hrad tak navštívit kdykoli.

Dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu

Gotický dům U Kamenného zvonu se nachází v samém centru města, na Staroměstském náměstí. Je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze. Galerii hlavního města Prahy slouží jako prostor pro její významné výstavní projekty.

Staroměstská radnice v Praze – prohlídka historických prostor i orloje

Staroměstská radnice v Praze – prohlídka historických prostor i orloje

Historické sály s cennými malbami, gotická kaple s pohledem na figury apoštolů, gotická věž s vyhlídkou, orloj i románsko-gotické podzemí radnice s náznakovou historickou expozicí, to vše se skrývá ve Staroměstské radnici.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec – okouzlující gotické malby a renesanční arkády

Hrad a zámek Jindřichův Hradec – okouzlující gotické malby a renesanční arkády

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. Na třetím nádvoří vás přivítají vznosné arkády a za nimi malý park, v němž stojí Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb v Česku. Každý okruh nabízí interiéry, které jsou k vidění jen zde.

Dům U Zlatého prstenu v Praze – expozice Praha Karla IV.

Dům U Zlatého prstenu v Praze – expozice Praha Karla IV.

Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Prohlédnete si zde expozici zaměřenou na proměnu Prahy v době panování Karla IV., která věrně přiblížuje podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době.

Hrad Střekov – zřícenina umělců

Hrad Střekov – zřícenina umělců

Majestátný Střekov se vypíná na černé skále, čnící z hladiny Labe do výšky sto metrů. Za deštivých nocí se prý po útesu škrábe duch mladé dcery hradního pána, která se zde kdysi hlubokým skokem rozloučila se životem.

Růžový hrádek Krupka

Růžový hrádek Krupka

V prostředí středověké zříceniny hradu z počátku 14. století se v současné době nachází restaurace a pension.

Hrad Edelštejn – kdysi nejmohutnější pevnost na Jesenicku

Hrad Edelštejn – kdysi nejmohutnější pevnost na Jesenicku

Z kdysi nejmohutnější a nejvýstavnější středověké pevnosti na Jesenicku do dnešních dnů mnoho nezbylo. Poslední zarostlé zbytky Edelštejna se nacházejí na protáhlém výběžku Příčného vrchu u Zlatých Hor (697 m n.m.). Jméno hradu souvisí s těžbou vzácných kovů v okolí.

Alšova jihočeská galerie na zámku Hluboká

Alšova jihočeská galerie na zámku Hluboká

Alšova jihočeská galerie je uměleckohistorické muzeum Jihočeského kraje, které patří do pětice největších institucí svého druhu v České republice. V galerii, která je umístěna u zámku Hluboká, se střídají výstavy.

Zámek Rabštejn nad Střelou – dopřejte si romantickou svatbu

Zámek Rabštejn nad Střelou – dopřejte si romantickou svatbu

Zámek v Rabštejně na Střelou se pomalu otevírá veřejnosti. Po prvních rekonstrukcích, které mají objekt stavebně vrátit do stavu dle jednotlivých historických slohů, slouží prostory ke svatebním obřadům a příležitostným prohlídkám.

Empírový zámek Borohrádek

Empírový zámek Borohrádek

Empírový zámek, který vznikl v letech 1816 – 1820 přestavbou panského renesančního domu. Po roce 1945 byl zkonfiskován. Roku 1957 byly provedeny stavební úpravy, přízemní části byly zvýšeny o jedno patro. Nyní zámek slouží jako domov důchodců.

Zřícenina hradu Kynžvart

Zřícenina hradu Kynžvart

Nad městem Lázně Kynžvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu.

Po stopách Karla IV. na Zlaté cestě

Po stopách Karla IV. na Zlaté cestě

Z Tachova do Německa můžou turisté vyrazit přímo po trase, kterou jezdil Karel IV. Jedná se o tzv. Zlatou cestu, která je osázená prvními milníky, věnovanými sv. Vojtěchovi, Janu Lucemburskému, Karlu IV. a Janu Husovi.

Hrad Házmburk – perla Českého středohoří

Hrad Házmburk – perla Českého středohoří

Pokud se při svých toulkách vypravíte do Českého středohoří, nemůžete Hazmburk minout – jeho silueta se dvěma věžemi, horní hranolovitou a dolní kulatou, je vidět ze všech světových stran na desítky kilometrů daleko.

Kostel sv. Václava v Tachově – hrobka rodu Windischgrätzů

Kostel sv. Václava v Tachově – hrobka rodu Windischgrätzů

V Tachově se od založení města nacházel kostel sv. Václava, který byl umístěn vně bývalého městského příkopu při severovýchodním okraji hrazeného města. Začátkem 19. století byl upraven jako rodinná hrobka rodu Windischgrätzů.

Další aktuality

Věda a historie není nuda: Prahou po stopách Alberta Einsteina

K největším hvězdám, které vyučovaly na Univerzitě Karlově v Praze, patřil Albert Einstein (1879–1955). Přijel na jaře 1911 a v Praze působil tři semestry. Pojďte se s portálem Kudy z nudy vypravit po jeho stopách a podívat se, kde bydlel a kde pracoval jeden z nejslavnějších vědců všech dob.
Praha | Zážitky

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (2.3. – 3.3.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Smetana Gala – Slavnostní koncert k 200. výročí narození Bedřicha Smetany, Smetana u Dvořáka, Smetana Party – oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany s Národním divadlem, Výstava železničních modelů a kolejišť Pečky, Poznejte práci lampáře – Staré Město ve svitu plynových lamp. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Praha | Zážitky

Nelezte v březnu za kamna a nechte se vylákat na výstavy květin

Chcete si alespoň na chvilku odskočit ze středoevropské zimy do příjemně vlahého tropického pralesa? Recept je docela jednoduchý: stačí se vypravit do skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v Praze-Troji, za tropickými květinami do botanické zahrady v Liberci nebo na výstavu kamélií do Rájce nad Svitavou.
Praha | Příroda

Kalendář 2024: Úřad vlády otevře letos své paláce pro veřejnost nejen o státních svátcích

Oblíbené dny otevřených dveří historických objektů spravovaných Úřadem vlády budou pokračovat o vybraných víkendech a státních svátcích i v roce 2024. Úřad vlády zve zájemce z řady veřejnosti na prohlídky Kramářovy vily, Hrzánského a Lichtenštejnského paláce, Strakovy akademie v Praze i Benešovy vily v Sezimově Ústí. Podívejte se s portálem Kudy z nudy, kdy se letos brány těchto budov otevřou.
Praha | Památky

Lední medvědi slaví svůj svátek: připomeňte si mezinárodní den ledních medvědů

Lední medvědi slaví svátek! 27. únor je Mezinárodní den ledních medvědů, který připomíná, že je tato šelma na seznamu ohrožených druhů. Lední medvědi jsou typickými obyvateli severní polární oblasti. Jejich hlavní zdroj potravy tvoří tuleni, ale v období nedostatku potravy dokážou hladovět i několik měsíců. Ztráta životního prostředí v důsledku oteplování je pro ně největší současnou hrozbou. Lední medvědi jsou největšími žijícími predátory na zemi a vyskytují se především v Grónsku, na severním pobřeží Severní Ameriky a Asie.
Praha | Příroda

Farmářské trhy na Jiřáku startují

Farmářské tržiště Jiřák zahájí pravidelný týdenní provoz už ve středu 28. února. Obyvatelé Vinohrad, Žižkova a blízkého i vzdáleného okolí tak mohou nakupovat na oblíbeném trhu sezónní potraviny. Nebude chybět kvalitní čerstvé pečivo včetně bezlepkového a celozrnného, tradiční kváskový chléb, domácí cukrárny, sirupy, med, koření, sušené byliny, marmelády a další lokální potraviny zimní sezóny.
Praha | Gurmánská turistika

Socha hlavy Franze Kafky u Quadria se znovu roztočí

Rekonstrukce pohyblivé sochy znázorňující hlavu Franze Kafky, umístěné u obchodního centra Quadrio poblíž pražské Národní třídy, byla úspěšně završena. Podobu sochy a mechaniku jejího pohybu ztvárnil světoznámý umělec David Černý. Na místě, kde stojí od roku 2014, se schází turisté, aby si ji vyfotili v proměnlivé podobě. Ve čtvrtek 29. února v 19 hodin se busta začne poprvé znovu otáčet.
Praha | Památky

Po roce opět na Matějskou: výlet na první jarní pouť a za zajímavými místy v okolí

Matějská pouť se koná tradičně každé jaro v areálu Výstaviště v Praze-Holešovicích. Na dospělé i děti čekají strašidelné zámky, střelnice, kolotoče, houpačky, skákací hrady, houpací lodě nebo lochnesky. Pouť začíná 24. února a trvá do 14. dubna 2024. Mezi hity letošních atrakcí patří 65 metrů vysoký Airborne – největší kolotoč svého druhu v Evropě (s lavicí otáčející se na kyvadle do všech směrů), vodní dráha Big Splash anebo obří řetízkový kolotoč Aeronaut.
Praha | Zážitky