!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Kalendář akcí > Strašidelný hrad Ledeč nad Sázavou
Výstavy

Strašidelný hrad Ledeč nad Sázavou

  • 30. říjen 2021
Strašidelný hrad Ledeč nad Sázavou – 30. 10. od 18:00 do 22:00 – nevhodné pro děti.
Ledeč náleží mezi nejstarší osady v Čechách. Podle A. Profouse vzniklo jméno přivlastňovací příponou z osobního jména Ledek a původně znamenalo Ledkův hrad nebo dvůr. První písemná zmínka o Ledči se váže k roku 1186, kdy kněžna Eliška darovala listinou řádu johanitů ves Ledeč. Potvrzení držby se johanitům dostalo listinou Přemysla Otakara I. z roku 1199. Od počátku 13. století se setkáváme s blíže neznámými vladyky, majícími predikát „z Ledče", jejich vzájemné příbuzenské vztahy však neznáme. První zmínka se zachovala v souvislosti s úmrtím Zikmunda z Ledče 12. října 1220, zřejmě významné osobnosti, pohřbené v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. K roku 1257 se uvádí jméno blíže neznámého Vavřince z Ledče. Listinou z roku 1262 povolil Přemysl Otakar II. rytíři Slávkovi z Ledče konání trhu v osadě Hněvkovicích. Roku 1282 se účastnil zemského sněmu Bohuslav z Ledče a konečně 27. července 1309 vystupuje jako svědek na listině Vítka ze Švabenic, jenž prodal zderazskému konventu vsi Zálší a Slupnou, jistý Lipold z Ledče. Ledeč byla již od 13. století farní osadou, náležející ke kouřimskému arciděkanátu, přičemž prezentační právo měl zdejší vladyka. S ohledem na zachování erekčních a konfirmačních knih pražského arcibiskupství máme pro druhou polovinu 14. století celou plejádu predikátů z Ledče, přičemž pravděpodobně většina nositelů těchto predikátů byla pány na ledečském hradě. Nelze vyloučit ani jejich úzký příbuzenský vztah k rodu Říčanských. K roku 1360 jsou uváděni jako patroni zdejšího kostela jednou bratři Bohuněk a Vilém z Ledče a Baltazar z Ledče, podruhé naopak Záviš z Ledče. O rok později je připomínán jako držitel prezentačního práva Jan zvaný Osus z Ledče.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion a restaurace U řeky

Penzion a restaurace U řeky

Ledeč nad Sázavou, Vysočina
Tree house Stvořidla

Tree house Stvořidla

Světlá nad Sázavou, Vysočina
Hotel Luna

Hotel Luna

Kouty, Vysočina
Hotel Kouty – odpočinek uprostřed lesů

Hotel Kouty – odpočinek uprostřed lesů

Ledeč nad Sázavou, Vysočina