Úvod > Kalendář akcí > Krajina a urbanismus na plánech z 18. století
Krajina a urbanismus na plánech z 18. století
"> "> Národní archiv, výstavní sál
10.9.
18.10.
+ Přidat foto

Krajina a urbanismus na plánech z 18. století

Kdy 10. září 2020 9:00 - 18. říjen 2020 17:00 Výstavy
Národní archiv představuje soubor translokačních plánů židovských obydlí ve výstavním sále v areálu v Praze na Chodovci. Soubor byl v roce 2017 prohlášen za Archivní kulturní památku.
Návštěvníci si prohlédnou 14 originálních kartografických dokumentů z Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea v Kojetíně a zároveň kopii vzácné mezzotinty císaře Karla VI., která se dochovala jako jediná na území bývalé habsburské monarchie. (V současné době probíhá její složité restaurování).

Vznik translokačních plánů souvisel s řadou konfliktů minoritní židovské komunity s majoritní křesťanskou společností, vyplývajících z hospodářsko-politické situace v českých zemích. Vstřícný postoj prvních habsburských panovníků na českém trůně k židovské komunitě byl motivován především ekonomickými zájmy. Velký vliv na změnu dané situace měl na počátku 18. století císař Karel VI. a jeho dvůr, kteří vystupovali jako ochránci křesťanské víry. V souvislosti s panovnickými nařízeními byla protižidovská opatření včetně tzv. translokačního reskriptu (2. srpna 1726).

Translokační reskript určoval, jakým způsobem mělo být řešeno soužití židovského obyvatelstva s křesťanským. Základním úkolem bylo zachycení podoby židovského osídlení v rámci dané lokality a nalezení „optimálního řešení“ (např. vystěhování, směna domů, zazdění oken, přemístění hlavního vchodu, zbourání apod.). Původní záměr jednoduše popsat danou situaci byl v průběhu akce doplněn u řady lokalit o kartografické zobrazení, které v mnoha ohledech prohloubilo samotný popis. Z toho důvodu se na plánech neobjevují pouze židovské objekty, ale řada dalších stavebních i architektonických prvků (např. církevní objekty, hospodářské budovy i civilní objekty, prvky krajinné kompozice). Plány tak dodnes zprostředkovávají obraz kulturní krajiny v 18. století. „Jedná se o soubor neobyčejné hodnoty, který je zcela ojedinělý ve světovém kontextu, a proto je v současné době zvažován jako vážný kandidát k zápisu do prestižního, přísně výběrového registru Paměť světa, který vede UNESCO. Registr Paměť světa je postupně a náročně budovaný soubor světově nejvýznamnějších a nejvzácnějších dokumentů představujících společné dokumentární dědictví lidstva,“ říkají autoři výstavy Národního archivu Šárka Steinová a Filip Paulus.
Celý popis
Naposledy změněno: 12. 9. 2020