Úvod > Kalendář akcí > Výstavy > Georges Braque – výběr z grafického díla
Galerie MIRO
Výstavy

Georges Braque – výběr z grafického díla

Georges Braque – jeden z nejčelnějších francouzských moderních umělců je nyní k vidění v pražské Galerii MIRO.

Georges Braque

 Jeden z nejčelnějších francouzských moderních umělců, Georges Braque. Narodil se roku 1882 v Argenteuil, jeden rok po Picassovi. Zprvu příliš nevynikal. Byl z rodiny malíře-dekoratéra, otec i děda byli takzvaně nedělními malíři.     

Každý člověk je prý jedinečný. Pro nejvýznamnější umělce by to mělo platit tím spíše. Jedinečná a neopakovatelná je i doba. S odstupem času, za dnešního stavu poznání víme, že přechod z 19. do 20. století byl umělecky hodně plodný. Umělci se seznamovali s exotickým uměním. Do evropských přístavů se dostávaly japonské grafické listy (mnohdy jako lepší balicí papír). Ty ohromovaly mladého Van Gogha, výrazně ovlivnily jeho kompozice i barevnost. Ruští avantgardisté poznávali umění a kulturu Dálného Východu. Francouzi měli svou pestrou zemi, kde mohli malíři se svými štětci cestovat od tajemné, pošmourné Bretaně, za ohnivými barvami Provence nebo dokonce do afrických kolonií. Tak bylo objeveno umění Afriky, které mělo zásadní vliv na zrození kubismu, nejprogresivnějšímu modernímu hnutí. Malířů, kteří se přimkli k umění kubismu bylo mnoho, ale nejpodnětnějšími a nejtvořivějšími byla dvojice Pablo Picasso a Georges Braque.

Protože se francouzské umění těšilo veliké pozornosti, byla především Paříž cílem mnoha malířů ze všech koutů Evropy a samozřejmě i z Českých zemí. Mnozí z těchto umělců, jak se říká, třeli bídu s nouzí, málokdo dosáhl úspěchu jako tito zakladatelé kubismu, pro příštích několik let umělci, kteří tvořili moderní dějiny umění. Kubismus měl velký vliv i na české moderní umění. Vytvořil se dokonce „národní“ český kubismus, zahrnující i architekturu a design.   

Kubismus ve své „africké“ a „pyrenejské“ formě vyhovoval více španělskému temperamentu Picassa, Braque jeho objevy převáděl do oné francouzské estetiky, jejíž tajemství se marně snažil objevit Bohumil Kubišta. Je to estetika velkoleposti ve všech formách, od středověkých kostelů, barokních zahrad a oper, k jedinečnosti francouzské malby, a tudíž až k Braquovi. Podle svědectví sběratele, galeristy a knižního nakladatele Ambroise Vollarda se oba téměř denně vídali, a tak měli pozoruhodný přehled o své „kolektivní“ činnosti. Tato spolupráce byla přerušena až první světovou válkou. Na nádraží v Avignonu se cesty velkých objevitelů rozešly.
Před několika lety proběhla ve vídeňské Bank Austria Kunstforum výstava Georges Braque. A zde se ukázal význam Braqua, „toho druhého“ za slavným Picassem. Úchvatný výběr barev, z nichž tvořil plastickou matérii, vzrušující nové kompozice, kombinace barev a překvapivých asamblážových vstupů, to vše a mnohem více ukázalo, čím mohl být Braque pro Picassa. To vše a především barvy, tak jemné a vzájemně vyvážené, mohou svědčit o zkušenostech z mládí, kdy pomáhal v rodinném podniku s dekorativní výzdobou. Naučil Picassa napodobovat na papíře struktury mramorů a dřev, pomocí šablon pracovat s písmem.

Úctu k materiálu a k řemeslu můžeme obdivovat i v Braqueově grafické tvorbě představené v Galerii MIRO. Převládají barevné litografie, je zde i několik leptů.

Podobně jako u olejomaleb, musí divák obdivovat výběr kvalitních materiálů, barev, tiskových papírů, a nakonec i rámů. Ať již barevnou plochou nebo linií, naznačuje autor vnitřní rám obrazu, který mu pomáhá rozčlenit plochu. Středobodem vystavených grafik je téma zemského či světového prostoru. Za pomoci živlů a řecké mytologie. Ptáci, zázrační letci z prehistorických časů, libovolně proráží neviditelný vzduch, nechají se svobodně nést. Jejich stíny nebo skutečné siluety kreslí v prostoru tajemné linie.

Prostorem cestuje také Hélios, ten se noří z temnot, přinášejíc ohnivé světlo. Téma slunečního boha Hélia, ovládajícího koňské spřežení se stalo Braquovi nesmírně nosné. Divoké prolínání sil vytváří jakousi kouli, která se řítí nebeskou klenbou. Spleť kresebných linií člení scénu v téměř kubistickém chaosu. Chaos obrovských sil řídí bůh.

Řecká božstva byla velkým tématem. To pochopil sběratel, galerista a nakladatel Ambroise Vollard. Ten se stal pro Braqua velkým inspirátorem. A tak v letech 1930-1932 vznikl pro Vollarda cyklus 16 leptů Théogonie, genealogie a zrod bohů.

Thalassa – řecky moře, je v galerii zastoupeno drobnými tisky, symboly z mořské, živočišné říše. Zemi reprezentují zátiší. Vystavené Braqueovy grafiky vznikly převážně ve čtyřicátých a padesátých letech, výjimkou jsou lepty z cyklu Théogonie. Ty jsou z let 1930–1932.

Galerie MIRO ve spolupráci se svými zahraničními partnery již 30 let dováží a vystavuje v České republice klasickou modernu. Tři olejomalby Braqua zde byly vystaveny již v letech 1995–1996. Nynější výstava je dalším kamínkem do výstavní mozaiky Galerie MIRO na počátku čtvrtého desetiletí jejího působení v Praze. Všechny grafické listy jsou zdokumentovány a řádně popsány v souborném díle Georgese Braqua.    

Aktuality

Architektura interaktivně – rokoko na Hradčanech a Malé Straně

Třetí díl workshopu Architektura interaktivně, tentokrát se zaměřením na rokoko. Naučte se s námi poznávat specifické znaky tohoto architektonického stylu!
Praha 1, Praha

Italové na Malé Straně – komentovaná procházka

Víte, kdo byli Vlaši, jak ovlivnili podobu staré Prahy a kde se nacházela italská čtvrť?
Praha 1, Praha

Otevřené zahrady Černínského paláce

Zahrada Černínského paláce bude v letošním roce zpřístupněna veřejnosti od 4. května do 27. října 2024, a to vždy o víkendech od 10:00 do 17:00 hodin. Vstup do zahrady je volný a možný pouze samostatným vchodem naproti Loretě.
Praha 1, Praha

Lidová pašijová hra před Loretou

V sobotu velikonočního oktávu jste zváni k účasti na Pašijové hře na náměstí před Loretou. Nenechte si ujít toto působivé Zrcadlo umučení a Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista!
Praha, Praha

Den otevřených dveří v Hrzánském paláci 2024

Úřad vlády ČR v roce 2024 opět pro veřejnost zpřístupňuje historické vládní vily a paláce. Hrzánský palác lze letos navštívit třikrát – 8. a 18. května 2024 a pak 7. září 2024.
Praha 1, Praha

Den otevřených dveří v Hrzánském paláci 2024

Úřad vlády ČR v roce 2024 opět pro veřejnost zpřístupňuje historické vládní vily a paláce. Hrzánský palác lze letos navštívit třikrát – 8. a 18. května 2024 a pak 7. září 2024.
Praha 1, Praha

Den otevřených dveří v Hrzánském paláci 2024

Úřad vlády ČR v roce 2024 opět pro veřejnost zpřístupňuje historické vládní vily a paláce. Hrzánský palác lze letos navštívit třikrát – 8. a 18. května 2024 a pak 7. září 2024.
Praha 1, Praha

Koncert na Hradčanském náměstí

Na programu koncertu budou skladby letošních jubilantů: B.Smetany, A.Dvořáka a L. Janáčka a další skladby českých autorů: Z. Fibicha, V. Nováka a J.Fučíka v nastudování dirigenta Petra Altrichtera
Praha, Praha

Aktivity v okolí

Muzeum miniatur v Praze

Objevte mikrosvět složený z uměleckých děl, tzv. mikrominiatur viditelných jen pod mikroskopem. Jedná se o výtvory tak malé, že nejdou zhlédnout pouhým okem, ale jen pomocí zvětšovacích čoček.
Praha 1, Praha

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.
Praha 1, Praha

Socha Panny Marie z Exilu u Strahovského kláštera

Socha je připomínkou existence původního Mariánského sloupu se sochou Immaculaty na Staroměstském náměstí, vztyčeného roku 1652 na památku úspěšné obrany Prahy proti švédským vojskům v roce 1648.
Praha 1, Praha

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály – klasicistní filosofický a barokní teologický.
Praha 1, Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Dříve románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla přestavěna v gotickém stylu za vlády krále Přemysla Otakara II. po požáru v roce 1258. K severní lodi kostela byla přistavěna kaple zasvěcená dříve sv. Voršile, v současnosti sv. Norbertovi.
Praha 1, Praha

Výstava českých i světových umělců v Galerii Miro

Do kostela svatého Rocha na Strahovském nádvoří v Praze se vydejte za uměním, které nabízí Galerie MIRO. Galerie pořádá řadu výstav, koncertů a je také známá svou humanitární činností. Přijďte si prohlédnout nejoblíbenější komerční galerii v Praze.
Praha 1, Praha

Squashcentrum Strahov

Jistě rádi si zahrajete vedle vrcholových hráčů a určitě se od nich něco nového naučíte. A pokud budete chtít více, na dvorec si můžete vzít trenéra.
Praha 6, Praha

Vyhlídka s vinicí pod Strahovským klášterem

Nevelká vinice s vyhlídkou je součástí zahrad Strahovského kláštera. Z vyhlídky je krásný výhled na velkou část Prahy.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Lindner Hotel Prague Castle

Čtyřhvězdičkový Lindner Hotel Prague Castle, umístěný v historické budově ze 16. století, naleznete v klidné lokalitě a přitom v centru Prahy. Hotel v blízkosti Pražského hradu získal certifikát udržitelnosti Green Sign.
Praha 1, Praha

Restaurace Malý Buddha – ve stínu Buddhy na pražském Pohořelci

Restaurace Malý Buddha na pražském Pohořelci patří k těm, které své hosty dokážou odnést daleko od vnějšího světa klidu a nespěchu. Pod soškami božstev dýmají vonné tyčinky, náladu podkresluje meditační hudba.
Praha 1, Praha

Bistro Točna – občerstvení v tramvaji na Dlabačově

Zrekonstruovaná tramvajová smyčka Dlabačov přináší nevšední místo k odpočinku – na bývalé spartakiádní tramvajové točně, spojnici Pražského hradu, Strahova a Břevnova, vzniklo Bostro Točna ve starém tramvajovém vozu.
Praha 6, Praha

Restaurant Peklo na Strahově

Restaurant se nachází v původních prostorách vinného sklepa řádu Premonstrátů na Strahově. Restaurace Peklo je unikátním místem v původních prostorách jeskyně z 12. století. Užijte si ji při romantické večeři ve dvou.
Praha 1, Praha

Halabalacafe

Nekuřácké kavárna s dětským koutkem a zahrádkou s průlizkou a pískovištěm, ve kterém se budou cítit dobře jak rodiče, tak jejich děti.
Praha 6, Praha

Hostinec U Černého vola v Praze

Jednu z původních staropražských pivnic navštívíte na Loretánském náměstí nedaleko Pražského hradu. Pivnice byla otevřena v roce 1965 a zachovala si svůj genius loci. Prostému historickému interiéru s vitrážemi vévodí starý „socialistický“ výčep, na kterém točí pověstně dobrého Kozla.
Praha 1, Praha

Ubytování v Kapucinátu na Hradčanech

Kapucinát na Hradčanech nabízí krátkodobé ubytování pro všechny, kteří hledají nocleh v centru Prahy za přijatelnou cenu. Ubytování je vhodné nejen pro turisty – jednotlivé poutníky či rodiny s dětmi, ale také například pro školní výlety či různá společenství.
Praha 1, Praha

Host Restaurant

Host Restaurant na pražských Hradčanech nabízí vynikající kuchyni i výhled, pro který se vám odtud nebude chtít odejít.
Praha 1, Praha