Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Újezd - rodiště Jana Sladkého-Koziny

Újezd - rodiště Jana Sladkého-Koziny

Kultura
Zavítejte do obce Újezd, která je rodištěm známého vůdce chodského povstání Jana Sladkého-Koziny. Dnes najdete na Kozinově statku pamětní síň a na nedalekém strážném vrchu Hrádek jeho pomník.
Během 12. a 13. století začaly být na dnešním území Chodska panovníkem zakládány vesnice, které měly za úkol chránit hranice Českého království. Jejich obyvatelstvo bylo nazýváno Chodové. Právě tak vznikla také obec Újezd – jako jedna z jedenácti chodských vesnic. První písemná zmínka o vsi se objevuje již v privilegiu Jana Lucemburského z roku 1325. Ochrana království byla pro panovníka neobyčejně důležitá, proto chodské vsi dostávaly řadu výsad a privilegií. Postupně význam Chodů pro obranu hranic klesal.

Nová vrchnost dávná privilegia neuznávala a nutila své chodské poddané robotovat. Ti ovšem svá práva bránili a tak propukly spory, které přetrvávaly několik staletí. Na konci 17. století se v Újezdě našel muž, který se tehdejšímu pánovi Wolfu Maxmiliánovi z Lamingenu, známému jako Lomikar, vzepřel, a bojoval za práva Chodů u zemského soudu jako jejich mluvčí. Byl jím legendární Jan Sladký, zvaný Kozina (1652–1695). Během jeho působení v Praze na Chodsku vypuklo povstání a Kozina byl zajat a vězněn jako buřič. Nakonec byl v Plzni dne 28. 11. 1695 popraven. Jak praví pověst, Lomikar po Kozinově popravě do roka a do dne náhle skonal, aby se s ním sešel před soudnou Boží stolicí.

Ve vzpomínkách chodského lidu Kozina zůstal jako mučedník a dodnes je tento významný rodák Újezda považován za symbol nezdolnosti a svébytnosti všeho chodského obyvatelstva. Roku 1895 mu byl nad obcí na vrchu Hrádek postaven pomník. Na hranolovém kvádrovém soklu stojí pískovcová plastika Koziny se psem u nohou. Dílo vytvořil Čeněk Vosmík a v roce 2010 bylo provedeno celkové restaurování pomníku. Pomník je zapsán na seznam kulturních památek.
 
Od roku 1958 je v Kozinově statku v Újezdě otevřena Pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebelie, rod Sladkých, a na život Chodů. Zhlednout je možné dříve používané hospodářské nástroje, chodské kroje, ale i dozvědět se o místních obyčejích a zvycích. V senci můžete usednou za stůl který pochází z doby, kdy na statku hospodařil Kozina a pokud si pohoupáte vystavenou dětskou kolíbku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka.

V Újezdě jsou dnes k vidění kromě statkupomníku Jana Sladkého Koziny, který se zapsal do dějin naší země a především pak do dějin Chodska, také památné statky s ukázkami lidové architektury a kostel sv. Václava z roku 1891. V chodských vesnicích se dodnes udržely národopisné zvyky a tradice, jako je nošení krojů či užívání nářečí.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 3. 2019
8.12.
8.12.
Depotutoje

Depotutoje

Plzeň, Plzeňsko a Český les
9.8.
11.8.
Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2019

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2019

Domažlice, Plzeňsko a Český les
15.4.
Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Domažlice, Plzeňsko a Český les
26.4.
Cigánski Diabli

Cigánski Diabli

Domažlice, Plzeňsko a Český les

Ubytování a restaurace v okolí

Vitalhouse Trhanov

Vitalhouse Trhanov

Trhanov, Plzeňsko a Český les
Viola Domažlice

Viola Domažlice

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Kulturní centrum pivovar Domažlice

Kulturní centrum pivovar Domažlice

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Hotel a restaurace Sokolský dům

Hotel a restaurace Sokolský dům

Domažlice, Plzeňsko a Český les