ÚvodVýletyVýlety pro dětiPěší výlet Davidovou stezkou nedaleko Teplé

Pěší výlet Davidovou stezkou nedaleko Teplé

Projděte se naučnou Davidovou stezkou, která se věnuje odkazu zdejšího rodáka, významného vědce, geodeta a astronoma, Aloise Martina Davida. Okružní trasa spojuje Klášter Teplá, klášterní hřbitov s Davidovým hrobem, jeho rodiště Dřevohryzy s památníkem, zříceniny jeho astronomické observatoře na Branišovském vrchu s Vidžínem, kam David docházel do školy.
Alois Martin David patřil mezi významné vědce Čech na přelomu 18. a 19. století. Jeho hlavním oborem byla kromě matematiky i astronomie.
 

Císařský královský rada a přesná mapa Čech

Branišovský vrchNarodil se 8. prosince 1757 v nedalekých Dřevohryzech na panství premonstrátského kláštera v Teplé a později se stal řeholníkem tohoto kláštera. Byl členem mnoha vědeckých společností u nás i v Evropě. Rakouský císař František I. mu v roce 1830 udělil titul císařského královského rady. A. M. David své vědecké poznatky publikoval v řadě odborných příspěvků a ve svých 33 odborných knihách, zaměřených především na astronomii a topografii. Davidovým jménem – Martindavid je od roku 1989 pojmenována i planetka č. 6385.

David také vyhověl požadavkům Učené společnosti a vypracoval novou přesnou mapu Čech, která byla jako první u nás vůbec založena na astronomickém určení husté sítě pozemních bodů a která vyšla ve 20. letech 19. století. Používal k tomuto účelu Halleyova zrcadlového sextantu, u nás do té doby neznámého přístroje, a chronometru anglického výrobce Josiaha Emeryho. Tato měření prováděl David téměř 30 let, každé léto na mnoha místech Čech. Velkou zásluhu má David především na zpřesnění měření zeměpisných délek dvou různých stanovišť, kde se snažil vyloučit nezbytný astronomický časový signál, který určoval pro obě vzdálená stanoviště současný okamžik, k čemu použil odpalování náloží na viditelných místech z obou stanovišť.
 

Z kláštera na zříceninu hvězdárny

Na výletěTřicet tři kilometrů dlouhá stezka vás provede od kláštera v Teplé na klášterní hřbitov s Davidovým hrobem, do jeho rodiště v Dřevohryzech a na zříceninu jeho astronomické observatoře na Branišovském vrchu. Do dnešní doby se z ní zachoval suťový kužel, z něhož po stranách na několika místech vyčnívá zdivo po stavbě, která byla vybudována patrně na osmibokém půdorysu. Observatoř nechal A. M. David vybudovat někdy kolem roku 1800 a byla rovněž jedním ze základních bodů jeho astrogeodetických měření.

Po jeho smrti v roce 1836 přestala stavba sloužit svému účelu, byla opuštěna a pozvolna se začala měnit ve zříceninu. Mimo to se podíváte také ke klášteru Nový Dvůr.