!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina Davidovy observatoře na Branišovském vrchu
Památky

Zřícenina Davidovy observatoře na Branišovském vrchu

Z Tepelské vrchoviny nápadně vyčnívá táhlý zalesněný hřbet dvojvrší Třebouňského a Branišovského vrchu. Na Branišovském vrchu jsou zajímavé zříceniny Davidovy observatoře, ke které vede Davidova naučná stezka od kláštera v Teplé.
Alois Martin David patřil mezi významné vědce Čech na přelomu 18. a 19. století. Jeho hlavním oborem byla kromě matematiky i astronomie. Velmi zajímavou připomínkou jeho bádání v oblasti astronomie jsou pozůstatky astronomické observatoře na Branišovském vrchu, vzdáleném přibližně 9 km severovýchodně od kláštera Teplá. K lokalitě vás zavede odbočka z naučné Davidovy stezky z Branišova. Observatoř, jejíž podoba zůstává téměř utajena, stávala přímo na skalnatém vrcholku Branišovského vrchu. Do dnešní doby se z ní zachoval suťový kužel, z něhož po stranách na několika místech vyčnívá zdivo po stavbě, která byla vybudována patrně na osmibokém půdorysu. Observatoř nechal A. M. David vybudovat někdy kolem roku 1800 a byla rovněž jedním ze základních bodů jeho astrogeodetických měření. Po jeho smrti v roce 1836 přestala stavba sloužit svému účelu, byla opuštěna a pozvolna se začala měnit ve zříceninu.

A. M. David se narodil se 8. prosince 1757 v nedalekých Dřevohryzech na panství premonstrátského kláštera v Teplé a později se stal řeholníkem tohoto kláštera. Byl členem mnoha vědeckých společností u nás i v Evropě. Rakouský císař František I. mu v roce 1830 udělil titul císařského královského rady. A. M. David své vědecké poznatky publikoval v řadě odborných příspěvků a ve svých 33 odborných knihách, zaměřených především na astronomii a topografii. Davidovým jménem – Martindavid je od roku 1989 pojmenována i planetka č. 6385.
Zobrazit více
Křížová cesta a kostel Branišov

Křížová cesta a kostel Branišov

Toužim, Západočeské lázně
Zřícený kostel sv. Blažeje u Branišova

Zřícený kostel sv. Blažeje u Branišova

Toužim, Západočeské lázně
Zaniklý poutní kostel sv. Blažeje u Toužimi

Zaniklý poutní kostel sv. Blažeje u Toužimi

Toužim, Západočeské lázně
Bio farma Belina u Toužimi

Bio farma Belina u Toužimi

Toužim, Západočeské lázně

Ubytování a restaurace v okolí

Zámecká fara Vidžín

Zámecká fara Vidžín

Úterý, Plzeňsko a Český les
Penzion U Jakuba

Penzion U Jakuba

Úterý, Plzeňsko a Český les
Penzion U Derků v Úterý

Penzion U Derků v Úterý

Úterý, Plzeňsko a Český les
Hotel Klášter Teplá

Hotel Klášter Teplá

Teplá, Západočeské lázně